Appeals from citizens

2010

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2010 р.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /sata2/home/users/kievline/www/www1.ombudsman.gov.ua/en/images/stories/06042011/7.jpg

Інформація про звернення громадян

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у  2010 році

 У 2010 р. до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх конституційних прав звернулися 82,3  тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Усього за час діяльності Уповноваженого з прав людини (станом на 1 січня  2011 р.) звернулися 1 млн 60 тис. осіб  щодо захисту прав і свобод, порушених унаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Таблиця 1.

Кількість осіб, які звернулись до Уповноваженого з прав людини у 2010 р. 


Кількість осіб

За письмовими зверненнями

70 893

На особистому прийомі,

у тому числі:

6342

в громадській приймальні

4646

з виїздом на місце

1696

За телефоном «гарячої лінії»

5100

Всього осіб

82 335

 

Протягом 2010 р. надійшло  21 810 письмових звернень.

Діаграма 1.

Кількість письмових зверненнь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998-2010 рр.

 

Серед них  1972 –колективні. Порівняно з попереднім роком збільшилось надходження звернень з Одеської області на – 50%, Рівненської на – 35%, Запорізької на – 17%, з м.Севастополя на – 37% і майже у 2,5 раза – з Волинської області. Водночас помітно зменшилася  кількість письмових звернень з  Івано-Франківської, Тернопільської, Кіровоградської областей – на 42, 35 та 27% відповідно.

У розрахунку на кожні 10 тис. населення у 2010 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло  4,7 звернення. Найвищий цей показник  у м.Києві – 8,8, Автономній Республіці Крим – 6,0, областях: Одеській – 7,8, Миколаївській – 5,6, Волинській – 5,2. Водночас по Івано-Франківській області зазначений показник становив  1,9,  по Тернопільській та Чернівецькій областях – 2,1 та 2,3 відповідно.

Таблиця 2.

Кількість звернень  до Уповноваженого з прав людини у 2010 р.  по регіонах України (на 10 тис. населення)

Регіон

Кількість звернень

Кількість в розрахунку

на 10 тис.

АРК

1172

6,0

Вінницька

657

4,0

Волинська

542

5,2

Дніпропетровська

1473

4,4

Донецька

1965

4,4

Житомирська

637

5,0

Закарпатська

353

2,8

Запорізька

840

4,7

Івано–Франківська

268

1,9

Київська

734

4,3

Кіровоградська

406

4,0

Луганська

802

3,5

Львівська

880

3,5

Миколаївська

661

5,6

Одеська

1874

7,8

Полтавська

514

3,4

Рівненська

452

3,9

Сумська

365

3,1

Тернопільська

225

2,1

Харківська

1208

4,4

Херсонська

419

3,8

Хмельницька

507

3,8

Черкаська

489

3,8

Чернівецька

208

2,3

Чернігівська

461

4,2

м.Київ

2444

8,8

м.Севастополь

256

6,7

Всього по Україні

21 340

4,7

Діаграма 2

Розподіл скарг на органи влади та інші установи, що надійшли до Уповноваженого з прав людини  у 2010 р.

alt

 

У зверненнях, що надійшли на адресу Уповноваженого з прав людини протягом 2010 р., міститься 36 736 повідомлень про порушення конституційних прав людини.

Таблиця 3.

Розподіл скарг на органи влади та інші установи, що надійшли до Уповноваженого з прав людини у 2010 р.

Найменування

Кількість повідомлень

%

Суди України

5564

18,6

Міністерство внутрішніх справ України

4153

13,9

Прокуратура України

2831

9,4

Кабінет Міністрів України

2408

8,2

Верховна Рада України

2056

6,9

Органи місцевого самоврядування

1315

4,4

Державний департамент України з питань виконання покарань

1224

4,1

Державна податкова служба

938

3,2

Пенсійний фонд України

929

3,1

Міністерство юстиції України

920

3,1

Міністерство праці та соціальної політики України і регіональні управління

906

3,0

Міністерство охорони здоров’я і регіональні управління

866

2,9

Місцеві державні адміністрації

674

2,2

Державні і комунальні підприємства

633

2,1

Недержавні підприємства

378

1,3

Міністерство оборони України

274

0,9

Банки

271

0,9

Міністерство освіти і науки

182

0,6

інші

3356

11,2

Всього:

29878

 

Як і раніше, найбільше повідомлень – 16 705, або 45,5%  загальної кількості, стосується порушення громадянських прав. У 6939 повідомленнях, або майже у кожному другому, йдеться про неналежний судовий захист, зокрема,прийняття необ’єктивних та незаконних рішень, неможливість домогтися правди в судах, недотримання процесуальних строків при розгляді справ судами, упередженість та заангажованість суддів, невиконання судових рішень тощо.

 Діаграма 3

Порушення прав,  про які йдеться у зверненнях до Уповноваженого з прав людини у 2010 р.

alt

 

8890 повідомлень, або  24,2%, стосується  порушення економічних прав громадян. У 1228 з них, або кожному сьомому,   містяться скарги про порушення права на працю, а саме: незаконне звільнення, несвоєчасну виплату винагороди за працю, незабезпечення належних та безпечних умов праці. У 454 повідомленнях йдеться про порушення права власності на землю (найчастіше з земельних питань звертались мешканці м.Києва та Київської області,  АР Крим,  Львівщини, Закарпаття та Донеччини), у 137 – про порушення права на здійснення підприємницької діяльності.

У 4894 повідомленнях, або 13,3%, йдеться про  порушення соціальних прав громадян, зокрема на житло1190 повідомлень,   пенсійне забезпечення1002,  на охорону здоров’я та кваліфіковану медичну допомогу – 685.

Таблиця 4.

 Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого у 2010 р.

Порушені права

2010р.

Кількість повідомлень

% до загальної кількості повідомлень

Громадянські права, в тому числі:

16 705

45,5%

право на судовий захист прав і свобод людини і громадянина, в тому числі:

6939

18,9%

свобода від порушення прав  працівниками правоохоронних органів

5450

14,8%

права осіб, позбавлених волі

1342

3,7%

право на дотримання режиму утримання в СІЗО

276

0,8%

права людини у збройних силах України та інших формуваннях, передбачених законом

489

1,3%

Економічні права, в тому числі:

8890

24,2%

право на повернення державою грошових та інших заощаджень громадян

96

0,3%

право власності на землю

454

1,2%

право на підприємницьку діяльність

137

0,4%

право споживачів на якісну і безпечну продукцію

751

2,0%

право на працю

1228

3,3%

свобода від порушення законодавства про податки

4130

11,2%

Соціальні права, в тому числі:

4894

13,3%

право на соціальний захист

1713

4,7%

право на пенсію

1002

2,7%

право на охорону здоров’я,  медичну допомогу та медичне страхування

685

1,9%

право на житло

1190

3,2%

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

81

0,2%

право на освіту

156

0,4%

Особисті права, в тому числі:

4015

10,9%

право на повагу до гідності, з них:

796

2,2%

свобода від катувань

190

0,5%

свобода від жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує людську гідність поводження чи покарання

484

1,3%

Політичні права

2203

6,0%

Культурні права

29

0,1%

Загальна кількість повідомлень

36736

100 %

  Відомості про порушення  особистих конституційних прав громадян містяться у 4015 повідомленнях, або 10,9%. Йдеться, зокрема, про порушення права на повагу до гідності та честі людини; свободу від застосування тортур та іншого жорстокого поводження чи покарання; права  на недоторканність житла; свободу від втручання в особисте і сімейне життя.

Значно збільшилася –  з 778 у 2009 р. до 4130у 2010 р. кількість повідомлень про порушення прав віруючих. Під ними поставили підписи понад 23тисяч осіб. Переважна більшість віруючих скаржиться на порушення права на захист персональних даних про особу.

Упродовж року до Уповноваженого з прав людини  зверталися громадяни, які представляють усі верстви населення України, але найбільше звернень надходить від соціально вразливих категорій: від пенсіонерів – майже 20%, інвалідів – 9%, багатодітних сімей та одиноких матерів – 3%, учасників війни та бойових дій, безробітних тощо.

Таблиця 5. 

Кількість звернень громадян до Уповноваженого з прав людини у 2010 р. (за соціальними категоріями заявників)

Соціальна категорія

Кількість звернень

%

Багатодітні сім’ї

304

1,4%

Одинокі матері

278

1,3%

Інваліди

1892

8,7%

Безробітні

128

0,6%

Діти

267

1,2%

Військовослужбовці

374

1,7%

Пенсіонери

4069

18,7%

Підприємці

295

1,4%

Працівники сільського господарства

25

0,1%

Робітники

151

0,7%

Службовці

175

0,8%

Творча, наукова інтелігенція

67

0,3%

Учні, студенти

47

0,2%

Позбавлені волі

3007

13,8%

Особи, які знаходяться під слідством

436

2,0%

Громадяни інших держав

381

1,7%

Особи без громадянства

12

0,1%

Не зазначено

1426

6,5%

Інші

8476

38,9%

 

Від осіб, позбавлених волі, торік надійшло 3007 звернень. У них повідомляється про порушення права на повагу до гідності, жорстоке ставлення до людей, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, про неналежні комунально-побутові умови, які не відповідають міжнародним стандартам, незадовільне  медичне забезпечення тощо.

До Уповноваженого з прав людини за час існування інституції надійшло 3080 депутатських запитів та письмових звернень від народних депутатів, з них протягом 2010 р. - 9 депутатських запитів та 151 звернення. Всього 160 у 2010 р. Зверталися депутати всіх фракцій, які представлені у Верховній Раді України, а саме: від Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" - 43 звернення; "Блоку Юлії Тимошенко" -  41; фракції Партії регіонів - 37; "Блоку Литвина" - 14; фракції Комуністичної партії України - 7.

Уповноваженим з прав людини та працівниками Секретаріату прийнято на особистому прийомі 6342 особи, у т.ч. 4646 – у громадській приймальні та 1696 – у регіонах. Під час особистого прийому люди гостріше, ніж у письмових зверненнях, висловлюються стосовно існуючих проблем у стосунках людини з органами державної влади,  з обуренням розповідають про корумпованість влади, байдужість посадових осіб до потреб людини, їх непрофесійність та некомпетентність у вирішенні життєво важливих для людей питань.

У 2010 р. 5100 осіб зателефонували на «гарячу лінію» Уповноваженого з прав людини. 

За письмовими зверненнями громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також за власною ініціативою Уповноваженого з прав людини відкрито протягом року 2246 проваджень.

Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністрові України, Генеральному прокуророві України, міністрам, іншим посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування внесено 145 подань Уповноваженого з прав людини з питань:

–       забезпечення права громадян на судовий захист;

–       захисту права громадян на навчання;

–        захисту виборчих прав громадян;

–       захисту прав дітей – пацієнтів Кримського республіканського "Медичного центру медико-соціальної реабілітації неповнолітніх";

–       приведення норм законів України, що стосуються прав людини, у відповідність до рішень Конституційного Суду України;

–       захисту трудових прав працівників;

–       прийняття Основних засад державної міграційної політики та створення цивільної Державної міграційної служби України;

–       деяких напрямів подолання бідності в Україні;

–       захисту прав ув’язнених і затриманих;

–       ратифікації Україною міжнародних документів;

–       захисту прав усиновлених дітей;

–        порушення прав на свободу пересування громадян України;

–       поновлення прав віруючих;

–       порушення прав Олександра Поздєєва у зв’язку з примусовим поміщенням до психіатричного закладу;

–       захисту соціальних прав дітей з малозабезпечених сімей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

–       захисту прав українських моряків та членів їх сімей;

–        результатів представлення Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини»;

–       захисту прав осіб, підданих адміністративному арешту;

–       захисту прав громадян на належне пенсійне забезпечення;

–       захисту конституційних прав громадян на життя і здоров’я;

–       забезпечення прав жінок на працю в державних органах виконавчої влади та управління;

–       брутального порушення конституційних прав мешканців міста Харкова та перешкоджання професійній діяльності журналістів при будівництві автодороги;

–       акту вандалізму на могилі Лесі Українки;

–       застосування амністії в Україні;

–       порушення конституційних прав громадян на мирні збори, свободу, особисту недоторканність, честь і гідність;

–       законодавчого врегулювання порядку відшкодування громадянам України моральної та матеріальної шкоди, завданої актами та діями, що визнані неконституційними;

–       запобігання порушенням конституційних прав громадян на працю, власність, здійснення підприємницької діяльності, свободу світогляду і віросповідання;

–       захисту прав громадян від безпідставного кримінального переслідування;

–       щодо захисту прав та найвищих інтересів дитини;

–       забезпечення прав матерів-героїнь на одержання матеріальної винагороди;

–       недопущення у ході адміністративної реформи послаблення державної політики у сфері сім’ї, дітей та ґендерної рівності;

–       поновлення права працівників органів внутрішніх справ України на державні гарантії соціального захисту;

–       дотримання конституційних прав осіб, які перебувають в умовах ізоляції від суспільства.

До органів державної влади та місцевого самоврядування Уповноваженим з прав людини та за її дорученням працівниками Секретаріату Уповноваженого направлено майже 10 тис. листів-запитів і звернень щодо забезпечення та поновлення прав людини.