Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини у Республіці Казахстан


УГОДА
про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і
Уповноваженим з прав людини у Республіці Казахстан

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Уповноважений з прав людини у Республіці Казахстан, далі - "Сторони",

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Факультативними протоколами до них, а також іншими міжнародними документами Організації Об'єднаних Націй у галузі прав людини, учасницями яких є країни Сторін,

виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами України та Республіки Казахстан,

керуючись бажанням встановити взаємовигідне співробітництво між Сторонами з метою обміну найкращим досвідом у галузі захисту прав людини, а також надання одна одній консультативного і практичного сприяння,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони будуть співробітничати у галузі захисту прав і свобод людини у межах своєї компетенції, визначеної відповідним законодавством України і Республіки Казахстан.

Стаття 2

Сторони будуть обмінюватися інформацією про відомі випадки порушень прав і свобод людини щодо громадян України на території Республіки Казахстан і громадян Республіки Казахстан на території України.

Стаття З

Сторони надаватимуть взаємну допомогу в захисті прав громадян України на території Республіки Казахстан та прав громадян Республіки Казахстан на території України.

Стаття 4

1. Сторони будуть обмінюватися правовими документами та іншою інформацією про організацію, форми та методи їхньої діяльності, а також іншими законодавчими актами, безпосередньо пов’язаними з цією діяльністю.

2. Сторони будуть обмінюватися аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами, бібліографічною та технічною документацією, а також інформацією щодо розвитку та застосування інформаційних технологій в діяльності Сторін.

Стаття 5

Сторони будуть обмінюватися інформацією про особливо важливі рішення державних органів своїх країн, у тому числі постанови судів, які стосуватимуться діяльності Сторін у галузі захисту прав і свобод людини.

Стаття 6

Прагнучи підвищення рівня професійної та технічної освіти, удосконалення механізмів правозахисної діяльності на національному, регіональному та міжнародному рівнях, Сторони будуть обмінюватися візитами, проводити конференції, семінари, учбово-методичні курси.

Стаття 7

Сторони будуть у разі потреби проводити консультації у зв'язку з участю Сторін в роботі міжнародних конференцій, а також під час проведення інших заходів в галузі прав людини.

Стаття 8

Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди будуть вноситися шляхом підписання Сторонами відповідних протоколів.

  Стаття 9 

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Угода є чинною протягом п'яти років. Угода буде автоматично продовжена на такий самий термін, якщо тільки одна із Сторін письмово не сповістить іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди за три місяці до закінчення терміну її дії. У разі припинення дії Угоди, заходи, які вже було розпочато на підставі Угоди, будуть продовжені і завершені згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами. 

Підписано у Києві 14 вересня 2010 року у двох автентичних примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами.

alt 

Ніна Карпачова
Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини

Аскар Шакіров
Уповноважений з прав людини в
 Республіці Казахстан