Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Рада Європи (оглядова інформаційна довідка)

Рада Європи

(оглядова інформаційна довідка)

Рада Європи (РЄ) утворена 5 травня 1949 року “з метою досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їх економічному та соціальному прогресу”. Головним завданням РЄ є координація законодавств країн-учасниць для забезпечення норм ліберальної демократії, які викладені у Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини (1950 р.). Штаб-квартира РЄ знаходиться в м. Страсбурзі, Французька Республіка.

Станом на липень 2011 року до Ради Європи входять 47 держав.

         В роботі Організації також беруть участь країни зі статусом "спеціально запрошеного гостя у Парламентській асамблеї Ради Європи", “спостерігача в Комітеті міністрів Ради Європи” та “спостерігача в Парламентській асамблеї Ради Європи”.

         Головними статутними органами Ради Європи є Комітет міністрів та Парламентська асамблея.

         Комітет міністрів (КМ) є керівним органом. До його складу входять Міністри закордонних справ держав-членів Ради Європи або їх постійні представники.

         Комітет міністрів визначає напрямки діяльності Ради Європи, розглядає та приймає рішення щодо висловлених Парламентською асамблеєю рекомендацій, пропозицій міжурядових комітетів та конференцій галузевих  міністрів. Комітет міністрів затверджує програму діяльності Ради Європи та її бюджет.

         Рішення Комітету міністрів передаються урядам країн-членів Ради Європи як рекомендації або як європейські конвенції та угоди для визначення щодо участі в них. На сьогодні розроблено понад 200 конвенцій та угод, які є конкретним результатом діяльності Ради Європи. Комітет також ухвалює декларації або резолюції з політичних питань.

         Головування у КМ здійснюється за принципом ротації в алфавітному порядку. Термін повноважень головуючого – 6 місяців.

         З травня по листопад 2011 р. Головуючим в КМРЄ є Міністр закордонних справ України – К.Грищенко.

         Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) є першою європейською асамблеєю в історії континенту. Вона виконує дорадчі функції.

         Парламентська асамблея відіграє важливу роль у визначенні напрямків діяльності Ради Європи. Під час засідань Асамблеї предметом обговорень можуть бути питання, що визначають вплив на життя всієї Європи. Робота парламентарів також відіграє значну роль у визначенні напрямків діяльності Комітету міністрів.

         Ухвалені Асамблеєю рішення мають рекомендаційний характер. Водночас вони часто беруться за основу майбутніх міжнародних угод, Європейських конвенцій, які формують правову базу Ради Європи.

         Парламентська асамблея збирається на пленарні засідання в Палаці Європи у Страсбурзі чотири тижні на рік (січень, квітень, червень, жовтень).

         Президентом ПАРЄ з 2010 року є представник Туреччини М.Чавушоглу. Голова Асамблеї обирається на один рік з можливістю переобрання ще на два однорічні строки.

В Асамблеї сформовано 5 політичних груп: соціалісти, європейські демократи, ліберал-демократи і реформатори, об’єднані європейські ліві, європейська народна партія.

Для опрацювання питань з відповідної тематики в Асамблеї функціонують 10 комітетів: Комітет з політичних питань; Комітет з економічних питань і розвитку; Комітет з соціальних питань, охорони здоров’я та справ сім’ї; Комітет з юридичних питань і прав людини; Комітет з питань культури, науки та освіти; Комітет з питань довкілля, сільського господарства, регіональних та місцевих справ; Комітет з питань міграції, біженців і демографії; Комітет з Правил процедури, імунітетів та інституційних справ; Комітет з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків; та Комітет з питань дотримання обов’язків і зобов’язань державами-членами Ради Європи (Комітет з питань моніторингу).

         Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи (КМРВРЄ), який є консультативним органом Організації, було створено 14 січня 1994 р. рішенням Комітету міністрів РЄ для сприяння розвитку місцевої демократії в країнах Центральної та Східної Європи, а також процесу регіоналізації в Європі.        

         КМРВРЄ складається з депутатів від країн-членів РЄ, які є народними обранцями місцевого й регіонального рівнів або призначеними посадовими особами, безпосередньо підпорядкованими виборчому місцевому чи регіональному органу.

         У жовтні 2010 року Головою Конгресу обрано Кейта Вітмора (Велика Британія).

         Секретаріат Ради Європи забезпечує роботу головних органів Ради Європи та має постійний штат у складі 1200 осіб, які є представниками  держав-членів Організації. Очолює Секретаріат та координує його роботу Генеральний секретар.

         29 вересня 2009 р. Генеральним секретарем Ради Європи на п’ятирічний строк обрано Торбйорна Ягланда (Норвегія), одним з ключових напрямків діяльності якого є реалізація процесу реформування організації.

         Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) створено у 1959 р., з метою вдосконалення контрольного механізму Європейської конвенції з прав людини.    ЄСПЛ відводиться ключова роль у забезпеченні чіткого та дієвого контролю за реалізацією державами-членами взятих на себе зобов’язань щодо захисту прав та основних свобод людини.

До складу Суду входять судді, що обираються Парламентською Асамблеєю Ради Європи від кожної держави-учасниці.

Головою суду у 2007 році обраний Жан-Поль Коста (Франція).

ЄСПЛ є єдиним у світі міжнародним судом, в який особа може звертатися зі скаргою на державу щодо порушення прав людини. Під юрисдикцією Суду перебуває близько 755 мільйонів людей.

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) є незалежним консультативним органом, який було утворено у 1990 році, згідно з Резолюцією 90(6) КМ РЄ про Часткову угоду, яка заснувала цю інституцію.

Членство у Венеціанській комісії мають 57 держав, у тому числі всі держави-члени Ради Європи.

До складу Венеціанської комісії входять незалежні експерти, які отримали міжнародне визнання завдяки своєму досвіду роботи в демократичних інститутах або через свій внесок у зміцнення права та розвиток політичних наук. Головою Венеціанської комісії є Джанні Букіккіо (Італія), її Секретарем – Томас Маркерт.

На початку 2010 року Генеральним секретарем Ради Європи була представлена концепція здійснення реформи Організації та її цілі: повернути політичну роль РЄ та статус інноваційної організації; сконцентрувати діяльність на меншій кількості проектів, обраних відповідно до їх значимості та порівняльних переваг; зробити Організацію більш гнучкою, а також більш прозорою для громадян Європи та відповідною сучасним вимогам. Однак, слід зазначити, що остаточних чітких рамок реформа Організації набуде лише тоді, коли стане відомо про модальності приєднання ЄС до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та, у цьому зв’язку, участь ЄС у Європейському суді з прав людини, Комітеті міністрів РЄ на рівні DH (права людини), а також модальностей приєднання ЄС до інших конвенції РЄ.

травень 2011 року