Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

м. Київ                                                        6 березня 2012 р.

alt1.     Сторони

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в особі Ніни Іванівни Карпачової, яка діє на підставі ст.55 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

та Міжнародна організація з міграції (МОМ) в особі Голови Представництва МОМ в Україні Манфреда Профазі, який діє на підставі Статуту МОМ (надалі – Сторони), уклали цю Угоду про таке:

2. Мета і предмет Угоди

2.1. Метою цієї Угоди є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на захист прав і свобод мігрантів та протидію явищам ксенофобії, етнічної та расової нетерпимості, зокрема в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.2. Предметом цієї Угоди є спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Угоди, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм.

3. Напрями співпраці

3.1. Задля досягнення мети даної Угоди відповідно до своїх мандатів та у межах наявних ресурсів Сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:

3.1.1. Організація та проведення спільних заходів: зустрічей, прес-конференцій, семінарів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких кампаній тощо.

3.1.2.  Розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів.

3.1.3.  Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі забезпечення прав мігрантів, протидії явищам ксенофобії, етнічної та расової нетерпимості, вивчення та поширення відповідного досвіду.

3.1.4.  Інші узгоджені напрями співробітництва.

4. Організація співпраці

4.1. З метою реалізації цієї Угоди Сторони згідно зі своїми мандатами та у межах наявних ресурсів:

4.1.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій з метою підготовки пропозицій з реалізації завдань, визначених напрямами співпраці згідно з Угодою.

4.1.2. У разі необхідності проводять відповідні зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з реалізацією цієї Угоди.

4.1.3. Розробляють і виконують спільні програми та проекти, беруть участь у реалізації обласних, всеукраїнських і міжнародних ініціатив з питань, що відповідають меті Угоди.

4.1.4. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Угоди.

5. Співробітництво з іншими структурами

5.1. Для виконання та реалізації мети Угоди Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співробітництва інші установи та організації, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб, створювати з ними тимчасові робочі групи, інші дослідницькі та допоміжні структури.

6. Зобов’язання Сторін

6.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході реалізації Угоди, відповідно до Принципів МОМ і ст.14 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", зокрема щодо захисту персональних даних.

6.2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

6.3. Кожна із Сторін використовує емблему чи логотип іншої Сторони або будь-яку абревіатуру, пов’язану з діяльністю цієї Сторони, лише за її попередньої згоди.

7. Термін дії Угоди

7.1. Угода набуває чинності з дня її підписання.

7.2. Угода укладається терміном на один рік. Дія Угоди автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніш як за один місяць до припинення чинності Угоди письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

7.3.  Сторони можуть припинити дію цієї Угоди у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць.

7.4. У разі припинення дії цієї Угоди заходи, які було розпочато на підставі Угоди і не завершено протягом строку її дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

8. Різне

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають невід’ємною частиною цієї Угоди.

8.2. Жодне положення цієї Угоди не впливає на привілеї та імунітети МОМ як міжнародної організації, а також не обмежує незалежність діяльності інституції Уповноваженого з прав людини, як це визначено Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і Принципами, що стосуються статусу національних інституцій, які займаються просуванням і захистом прав людини (Паризькими принципами), затвердженими резолюцією 48/134 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р.

8.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і переговорів.

8.4 Вчинено у Києві 6 березня 2012 р. у двох примірниках кожний українською та англійською мовами (по одному примірнику кожній зі Сторін). Обидва тексти є автентичними, однак у разі розбіжностей тексту англійською мовою віддається перевага.

__________________

Ніна Карпачова

Nina Karpachova

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Ukrainian Parliament  Commissioner

for Human Rights