Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Зміст

 

I. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні
1. Генезис прав людини
2. Утвердження інституту омбудсмана у світі
3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – українська модель омбудсмана

II. Парламентський контроль Уповноваженого за приведенням у відповідність до міжнародних стандартів прав людини національного законодавства України
1. Міжнародні стандарти прав людини у правовій системі України
2. Здійснення Уповноваженим моніторингу підготовки доповідей з прав людини до міжнародних конвенційних органів

III. Забезпечення конституційного права на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Особливості розгляду звернень до Уповноваженого з прав людини
2. Розгляд Уповноваженим звернень народних депутатів України
3. Реалізація права на звернення до Уповноваженого іноземцями та особами без громадянства

IV. Громадянські та особисті права в Україні: стан законодавчого забезпечення і реалізації
1. Право людини на життя
2. Право на громадянство. Свобода пересування
3. Право громадян на судовий захист, справедливий, неупереджений суд та правову допомогу

4. Право на особисту недоторканність, повагу до гідності людини та свободу від катувань
5. Дотримання прав людини в місцях позбавлення волі
6. Запобігання сучасним формам рабства та работоргівлі
7. Захист прав громадян України за її межами

V. Політичні права і свободи: проблеми дотримання та захисту
1. Конституційні виборчі права громадян України
2. Право на інформацію. Свобода слова, думки, вільного вираження поглядів
3. Право громадян України на свободу світогляду та віросповідання
4. Право на звернення до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

VI. Економічні та соціально-культурні права
1. Право на працю
2. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача
3. Право на освіту
4. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу
5. Право на безпечне довкiлля для життя i здоров’я людини
6. Право на достатній життєвий рівень, соціальний захист та свободу вIд бідності
7. Захист прав інвалідів
8. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заключне слово


Дорогі співвітчизники!

Поява довгоочікуваної правозахисної інституції Уповноваженого з прав людини, куди кожен може звернутися за захистом своїх порушених прав, де його звернення вивчаються з особливою увагою і бажанням відновити порушені права, започаткувала зміни у морально-психологічному та правовому кліматі України. Відтепер проста людина не відчуватиме себе самотньою у боротьбі за свої права, до неї повертається надія, є до кого звертатися зі своїм болем, скаргою на байдужого чиновника.

За короткий час існування інституції доводилося відстоювати права чорнобильців, шахтарів, дітей-сиріт, ветеранів війни, інвалідів, пенсіонерів, ув’язнених, рятувати за кордоном наших моряків-заручників і звільняти проданих у рабство українських жінок.

У Вас у руках унікальний за значенням та змістом документ – Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини “Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні”, в якій уперше в історії нашої держави висвітлено історичний генезис прав людини на теренах України, окреслено місце та роль Уповноваженого в національній системі захисту прав людини, представлено результати комплексного дослідження стану дотримання громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав людини відповідно до Конституції, чинного законодавства України і міжнародних стандартів прав людини.

Доповідь є узагальненим актом реагування Уповноваженого на виявлені масові порушення прав людини, містить висновки та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, а також практики його застосування по забезпеченню прав і свобод людини в Україні.

Сподіваюсь, що Доповідь Уповноваженого стане поштовхом до ефективних дій представників усіх гілок влади, засобів масової інформації, громадськості щодо утвердження в нашій країні принципів верховенства права та поваги до прав людини. Наведені факти та висновки мають істотно вплинути на правову свідомість і настрій суспільства, збудити совість нації.

З вірою і надією до всіх, хто не байдужий до людських прав,

Ніна Карпачова


Ти знаєш, що ти Людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Більше тебе не буде...
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди –
Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе –
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба –
Гляди ж не проспи!
Бо ти на землі – Людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Василь Симоненко