Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Матеріали

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

1.Питання на перевірку знання Конституції України

1.Загальна характеристика  Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України   (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4.Завдання держави  (стаття 3).

5.Конституційний статус державної мови та мов національних

6.Об”єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8.Державні символи України (стаття 20).

9.Конституційне право на працю (стаття 43).

10.Конституційне право на освіту (стаття 53).

11.Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12.Конституційне право на охорону здоров”я (стаття 49).

13.Обов”язки громадянина України (статті 65  -  68).

14.Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15.Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17.Державний бюджет України (стаття 96).

18.Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19.Повноваження Президента України (стаття 106).

20.Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21.Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22.Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23.Повноваження місцевих державних адміністрацій(стаття 119).

24.Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25.Система судів в Україні (стаття 125).

26.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27.Система адміністративно-територіального устроюУкраїни (стаття 133).

28.Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29.Повноваження Автономної  Республіки Крим (стаття 138).

30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31.Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32.Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33.Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

П.Питання на перевірку знання Закону України

«Про державну службу»

1.Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» ( статті 1, 2).

2.Право на державну службу (стаття 4).

3.Основні принципи державної служби (стаття 3).

4.Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5.Основні обов”язки державних службовців (стаття 10).

6.Основні права державних службовців (стаття 11).

7.Обмеження, пов”язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8.Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9.Присяга державних службовців (стаття 17).

10.Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11.Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12.Прийняття на посаду державного службовця, випробування  при прийнятті на державну службу, стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13.Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14.Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15.Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16.Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17.Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18.Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19.Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20.Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21.Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

8. Фінансовий контроль.

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки знання законодавства

з урахуванням специфіки функціональних повноважень 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

І. Загальні питання

1.     Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, мета парламентського контролю.

2.     Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3.     Права Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

4.     Обов'язки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

5.     Акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

6.     Підстави для провадження справ та призначення перевірок.

7.     Розгляд звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

8.     Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

9.     Загальні гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України        з прав людини.

10.       Гарантії захисту прав людини і громадянина при зверненні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

11.       Обов'язок співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

12.        Правовий статус Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини.

13.       Завдання Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

14.       Права Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

15.       Правовий статус та повноваження керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

ІІ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень окремих структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого надаються кадровою службою після подачі документів щодо участі в конкурсі.