Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Матеріали

Моніторинговий звіт Експертної групи Консультативної ради при Омбудсмані з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: «100 днів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської»

Моніторинговий звіт Експертної групи Консультативної ради при Омбудсмані з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: «100 днів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської»

Підготовлено Головою Експертної групи Консультативної ради при Омбудсмані з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилою КОВАЛЬ – експертом Харківської правозахисної групи.

1.Вступ

Валерія Лутковська склала присягу 27 квітня 2012 року. Спадок, який дістався їй від попередниці був не простим:

- незадовільний стан дотримання прав людини (за одностайними висновками міжнародних та українських експертів, у 2011 році ситуація з правами людини значно погіршилася);

- високий рівень недовіри в суспільстві до Уповноваженого з прав людини, зокрема через його політизованість;

- неефективно працююча інституція та борг перед державним бюджетом у розмірі 200 000 грн.

2. Прогнози політиків: «Нічого не зміниться або стане ще гірше».

Після обрання Валерії Лутковської на посаду Омбудсмана журналісти поцікавилися думкою політиків про те, чи зміниться ситуація з правами людини в Україні після нового призначення.

«Ситуація з правами українців значно погіршиться», – твердо заявили представники парламентської опозиції."Навіть Карпачова, яка була залежна, ангажована, бо йшла по списках ПР, мала сміливість казати, якщо мало місце переслідування людей, порушення їхніх прав, вона могла про це хоча б заявляти! А ця буде мовчати, як риба, бо повністю представляє інтереси владного клану", – спрогнозував бютівець Андрій Павловський.

Не надто оптимістичними були у своїх прогнозах і представники провладної парламентської більшості. Їх прогноз зводився до того, що з приходом Лутковської нічого не зміниться: «…одна людина навіть при всьому бажанні не може допомогти всім, хто до неї звертається. Тож, ця посада в Україні – швидше данина європейській моді, ніж ефективний інструмент боротьби за права»,переконаний народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко.

Суспільна думка майже не відрізнялась від думки політиків. Отже, свою діяльність новому Уповноваженому довелося розпочинати в атмосфері недовіри.

3. Перші кроки Омбудсмана

Серед перших кроків Омбудсмана було звернення до Програми розвитку ООН в Україні з проханням здійснити оцінку потенціалу Секретаріату Уповноваженого та надати свої рекомендації щодо перспектив розвитку інституції.

Також на прохання Омбудсмана Рахункова палата здійснила аудиторську перевірку ефективності використання Секретаріатом Уповноваженого з прав людини коштів державного бюджету за бюджетною програмою “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини” у 2011 році та І кварталі 2012 року.

Одним із перших розпоряджень нового Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведення комплексного аналізу результатів моніторингу діяльності Омбудсмана та його Секретаріату з боку НУО, що спеціалізуються у галузі захисту прав людини і громадянина, а також розробка плану дій з усунення виявлених недоліків та реформування інституції в цілому.

Вивчивши та узагальнивши зауваження неурядових організацій, було складено перелік проблемних питань, що потребують негайного реагування та рекомендацій щодо усунення суттєвих недоліків у діяльності Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату.

Новим Уповноваженим з прав людини було продемонстровано системний підхід до вивчення існуючих проблем і наявність стратегічного мислення при плануванні діяльності.

4. «Дорожня карта»

На підставі комплексного аналізу результатів моніторингу діяльності Омбудсмана та його Секретаріату з боку НУО було складено своєрідну «дорожню карту» діяльності Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату і розпочато роботу з виконання рекомендацій.

На виконання рекомендацій, які потребують внесення змін до законодавчих актів, Валерія Лутковська доручила Управлінню аналізу законодавства та законопроектної роботи у термін до 1 вересня підготувати відповідні пропозиції стосовно внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Інші рекомендації стали орієнтирами у діяльності Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату.

4.1. Рекомендації НУО, які потребують законодавчого врегулювання:

1. Надати обов’язкового характеру представленню Омбудсманом щорічних парламентських доповідей на пленарних засіданнях Верховної Ради і передбачити відповідальність Омбудсмана за порушення цієї вимоги.

2. Законодавчо заборонити Омбудсману брати участь у політичних кампаніях і виборчому процесі у якості кандидата у народні депутати України.

3. Надати обов’язкового характеру розгляду подань Уповноваженого з прав людини органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій та їх посадовими особами та вжиттю відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини та громадянина.

4. Надати Омбудсману право законодавчої ініціативи.

5. Законодавчо обмежити термін перебування Омбудсмана на посаді двома каденціями.

6. Законодавчо закріпити вибори Омбудсмана кваліфікаційною більшістю парламенту (2/3).

4.2. Рекомендації НУО, які можна виконати силами Уповноваженого з прав людини та його Секретаріату:

1. Налагодити співпрацю з правозахисними і громадськими організаціями.

2. Створити Консультативну Раду при Уповноваженому з прав людини, як того вимагає закон.

3. Запровадити інститут представників Уповноваженого з прав людини за конкретними напрямками та інститут регіональних представників Уповноваженого з прав людини.

4. Створити національний превентивний механізм (за моделлю «Омбудсмен +»).

5. Змінити інформаційну політику, поклавши в її основу принцип відкритості і прозорості діяльності Омбудсмана. На офіційному сайті Омбудсмана викласти повну інформацію щодо структури і організації роботи Секретаріату Уповноваженого з прав людини та оприлюднити інформацію про структурні підрозділи Секретаріату, їх керівників, розпорядок роботи, контактні телефони тощо.

6. Підвищити ефективність роботи з заявами громадян та обмежити практику простого перенаправлення скарг громадян до інших органів влади та місцевого самоврядування.

7. Покращити комунікацію з суспільством через розвиток і поглиблення співпраці з засобами масової інформації.

8. Розмістити на сайті інформацію про стратегічні напрямки і плани діяльності Омбудсмана.

9. Викласти на сайті чіткі і зрозумілі рекомендації щодо звернень громадян до Омбудсмана.

10. Покращити роботу «гарячої лінії», залишивши автовідповідач тільки на позаробочі години і вихідні дні.

11. Забезпечити сумлінне ведення фінансових справ, представлення регулярних фінансових звітів, проведення регулярного незалежного аудиту та відкритий доступ до інформації як про використання Секретаріатом Омбудсмана коштів, так і про аудиторські перевірки Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

12. Посилити просвітницьку діяльність Омбудсмана, вести інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на конкретні цільові групи населення, а також розміщувати на сайті матеріали просвітницького характеру з питань захисту прав людини.

13. В обов’язковому порядку брати участь у розробці програм, які стосуються викладання і дослідження питань прав людини. Брати участь у їх втіленні в школах, університетах та в професійних колах.

14. Розширити взаємодію Омбудсмана з міжнародними організаціями.

15. Забезпечити здійснення Омбудсманом контролю за узгодженням українського законодавства з міжнародними документами з прав людини, учасницею яких є українська держава, та їх ефективним втіленням.

16. На офіційному сайті Уповноваженого з прав людини створити окрему рубрику «Моніторинг дотримання прав людини», де систематично і повно викладати інформацію про результати комплексних перевірок, акти реагування за цими перевірками та відповіді на них представників влади.

17. Розмістити на офіційному сайті Уповноваженого текст доповіді експерта Програми розвитку ООН в Україні «Оцінка потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

5. Діалог з громадськістю

5.1. Консультативна рада

15 травня 2012 року Омбудсмен оголосила про початок реалізації нової політики діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його Секретаріату – політики прозорості та відкритості.

Того ж дня Омбудсман Валерія Лутковська проголосила, що тісна співпраця з неурядовими організаціями є відтепер пріоритетним напрямом діяльності офісу Омбудсмана. «Хто б не обіймав посаду Уповноваженого з прав людини, якою б амбітною та працездатною не була ця людина, вона не зможе оперативно та ефективно реагувати на всі звернення про порушення прав людини, які надходять до Уповноваженого. Тому я розраховую на підтримку неурядових організацій, які мають значний досвід у сфері правозахисту, та ефективне співробітництво з ними», – зазначила Уповноважений.

За перші 100 днів перебування на посаді, на засадах відкритості і прозорості, було створено Консультативну раду. До її складу увійшли представники профспілкових і громадських організацій, які спеціалізуються на захисті прав людини і мають значний досвід правозахисної діяльності .

Головою Консультативної ради призначено Валерію Лутковську (за посадою). Співголовою Ради обрано Євгена Захарова, співголову Харківської правозахисної групи, голову Української Гельсінської спілки з прав людини.

На першому засіданні були затверджені напрями діяльності Ради та створено шість експертних груп:

1. з питань доступу до публічної інформації та захисту персональних даних;

2. з питань реалізації національного превентивного механізму;

3. з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав;

4. з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;

5. з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

6. швидкого правового реагування.

Передбачається, що експертні групи Консультативної ради будуть працювати у тісному контакті з профільними Департаментами і Управліннями Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

У зв’язку з початком парламентської виборчої кампанії Консультативна рада рекомендувала Уповноваженому запровадити інститут Представника Уповноваженого з питань дотримання виборчих прав громадян. Протягом тижня ця рекомендація була виконана Уповноваженим, і відповідний представник був призначений та представлений під час підсумкової прес-конференції за результатами 100 днів діяльності нового Уповноваженого.

Довідка. Консультативна рада є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою надання консультаційної підтримки Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав людини і основоположних свобод шляхом ефективного використання потенціалу інституцій громадянського суспільства.

5.2. Експертна рада з питань доступу до публічної інформації.

6 червня 2012 року відбулась робоча зустріч Уповноваженого з представниками Коаліції ГО «За доступ до публічної інформації». Уповноважений підтримала пропозицію представника Центру політичних студій та аналітики Віктора Тарана щодо створення Експертної ради з питань доступу до публічної інформації. Таку Раду було створено 18 червня 2012 року. Її персональний склад сформовано за пропозиціями Коаліції НГО «За доступ до публічної інформації» .

11 липня відбулось перше засідання Експертної ради, на якому було вирішено визначити наступні пріоритетні напрямки:

- освітній напрямок;

- моніторингова діяльність;

- експертна робота, спрямована на вдосконалення законодавства та законопроектів.

Експертна рада рекомендувала Уповноваженому включити до плану роботи Секретаріату Уповноваженого наступні напрямки діяльності:

- аналіз скарг щодо відмов у наданні доступу до публічної інформації;

- сприяння відновленню права осіб, право на користування публічною інформацією яких було порушене;

- узагальнення судової та адміністративної практики щодо відмов у наданні інформації та доступу до публічної інформації, визначення кола проблем, пов’язаних із судовим захистом права на доступ до публічної інформації вироблення відповідних реагувань та рекомендацій;

- вивчення практики віднесення інформації до категорії «для службового користування», «не для друку» та «опублікуванню не підлягає»;

- вироблення загальних рекомендацій органам державної влади та місцевого самоврядування з приводу публічного характеру інформації, що перебуває в їхньому розпорядженні.

Першим практичним результатом діяльності Експертної ради стала підготовка висновку Уповноваженого на проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини /реєстраційний № 11013 від 19.07.2012, поданий народним депутатом України Журавським В.С./). У своєму висновку Уповноважений наголошує, що положення проекту цього Закону суперечать Конституції України, Європейській конвенції про права людини та міжнародним зобов’язанням України.

5.3. Громадський комітет з питань захисту активного виборчого права громадян.

2 серпня 2012 року, у зв’язку з початком виборчої кампанії, задля забезпечення захисту виборчих прав громадян і на виконання рекомендацій міжнародної організації Freedom House при Уповноваженому з прав людини створено Громадський комітет з питань захисту активного виборчого права громадян.

Цей орган буде займатись моніторингом виборчого процесу на предмет порушень активного виборчого права громадян. У разі виявлення порушень виборчого законодавства Громадський комітет буде рекомендувати Уповноваженому складати відповідні акти реагування. Також комітет візьме участь у підготовці звіту за результатами моніторингу.

Громадський комітет діятиме за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та за участі представників громадських організацій, які вже здійснюють моніторинг виборів, зокрема представники руху «Чесно», Альянсу «Майдан», Комітету виборців України та інші. Передбачається, що у складі Громадського комітету буде діяти експертна рада, до складу якої увійдуть відомі правники та науковці.

Головою Громадського комітету призначено Олексія Гончарука – відомого правозахисника, адвоката та співавтора науково-практичного коментаря до «Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Довідка. З моменту обрання Валерії Лутковської Уповноваженим ВРУ з прав людини було проведено 24 двосторонні зустрічі з представниками правозахисних організацій та їх спілок, під час яких досягнуто домовленостей про спільну діяльність та обговорено запровадження єдиного стандарту співпраці Уповноваженого з прав людини з НГО.

Таким чином, слід констатувати, що за перші 100 днів було встановлено не тільки діалог між Уповноваженим з прав людини і правозахисною спільнотою, але й вироблено дієвий механізм співпраці і отримано перші позитивні результати.

6. Інформаційна політика

Свою діяльність на посаді Уповноваженого з прав людини Валерія Лутковська розпочала зі зміни інформаційної політики, поклавши в її основу принцип відкритості і прозорості.

Для зручної комунікації з громадськістю Омбудсман відкрила власну сторінку у Фейсбуці.

А для полегшення комунікації з представниками ЗМІ – запровадила щомісячні прес-ланчі, на яких спілкування між представниками ЗМІ та Уповноваженим з прав людини відбувається у неформальній обстановці.

За 100 днів відбулося прозоре і відкрите обговорення таких питань:

- пріоритетні напрями діяльності Уповноваженого з прав людини;

- створення інституту тематичних представників Уповноваженого;

- створення нової структури Секретаріату Уповноваженого;

- створення Консультативної ради;

- механізми взаємодії між Уповноваженим і НУО та ін.

На офіційному сайті Уповноваженого оприлюднена важлива для громадян інформація:

- Як звертатися до Уповноваженого з прав людини;

- Поштова та електронна адреси для звернень, скайп-адреса, номери телефонів безкоштовного зв’язку;

- Як звертатися до Європейського суду з прав людини, ін.

У вільному доступі знаходиться така інформація:

- про представників Уповноваженого з прав людини;

- про Службу Уповноваженого;

- про структуру Секретаріату;

- Положення про Секретаріат Уповноваженого з прав людини;

- Положення про Консультативну раду;

- про склад Консультативної ради;

- про конкурси на заміщення вакантних посад;

- висновки Колегії Рахункової палати до Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини” у 2011 році та І кварталі 2012 року.

За період з 27.04.2012 р. по 30.07.2012 р. до Омбудсмена надійшло всього 5 офіційних інформаційних запитів, що можна розцінювати як перший позитивний результат відкритої інформаційної політики Уповноваженого з прав людини.

Однак, слід зауважити, що через незручність сайту Уповноваженого є проблеми з пошуком запитуваних матеріалів. Також, через великий потік інформації важко розібратися у процесах, що відбуваються. Бажано було б провести реорганізацію офіційного сайту Уповноваженого з прав людини. Зробити його більш зручним для користувачів Інтернету. А також варто регулярно узагальнювати інформацію, викладену на сайті Уповноваженого з допомогою дайджестів.

7. Нова модель інституції

Новий Уповноважений поставив перед собою амбітну мету – до кінця року впоратися із такими завданнями:

- створення Консультативної ради;

- створення інституту представників Уповноваженого з конкретних напрямів та запровадження системи "Омбудсмен +";

- створення інституту регіональних представників;

- виявити системні проблеми у галузі захисту прав людини в Україні й запропонувати шляхи їх розв’язання.

Реалізація цих амбітних завдань вимагала реформування принципів діяльності Уповноваженого та структури його Секретаріату, оскільки стара модель не передбачала ні тісної співпраці з правозахисними організаціями, ні створення національного превентивного механізму на базі Офісу Уповноваженого (за моделлю «Омбудсман +»), ні створення інститутів тематичних та регіональних представників Уповноваженого.

На першому етапі реформування інституції пройшли громадські обговорення щодо напрямків діяльності Уповноваженого та було прийнято рішення про запровадження інституту представників Уповноваженого з прав людини за такими напрямками:

- з питань реалізації національного превентивного механізму;

- з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав;

- з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;

- з питань дотримання прав у галузі інформаційної політики та персональних даних.

На другому етапі було затверджено нову структуру Секретаріату Уповноваженого, що відповідає пріоритетним напрямкам діяльності Уповноваженого.

2 липня 2012 року у зв’язку з початком виборчої кампанії, задля забезпечення захисту виборчих прав громадян, Уповноважений з прав людини призначила Представника Уповноваженого з питань дотримання виборчих прав громадян. Призначення відбулось на виконання рішення Консультативної ради.

Таким чином, на сьогоднішній день запроваджено посади п’яти тематичних представників Уповноваженого з прав людини. Кожен з них очолює один із Департаментів або одне з Управлінь Секретаріату Уповноваженого з прав людини і співпрацює з профільними експертними групами Консультативної ради.

Процес формування нової моделі інституту Уповноваженого триває.

Схема нової структури Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

alt

1.Порівняльний аналіз структури Секретаріату*

Показник

До 1 червня 2012 року

Після 1 червня 2012 року

Гранична чисельність працівників

235

235

(чисельність працівників не зменшено)

Чисельність представників Уповноваженого за напрямками діяльності

1

5

Чисельність представників Уповноваженого з особливих доручень та без напрямку діяльності

6

не передбачається

Чисельність працівників служби Уповноваженого (радники, помічники, консультанти)

26

6

Чисельність працівників підрозділу з реалізації національного превентивного механізму

не передбачалося

34

Кількість державних службовців з виконання основних функцій (розгляд звернень осіб; без урахування підрозділу з реалізації національного превентивного механізму)

25

91

Чисельність працівників підрозділів з виконання обслуговуючих функцій (канцелярія, бухгалтерія, ІТ тощо)

83

56

Чисельність працівників служби керівника Секретаріату (помічники, консультанти)

3

не передбачається

Кількість осіб, найнятих за цивільно-правовою угодою на постійній основі (за рахунок фонду оплати праці державних службовців)

15

не передбачається

*У таблиці приведено граничну кількість працівників. Фактична кількість працівників Секретаріат, станом на 1 травня 2012 року становила 120 осіб

Слід зазначити, що в ході реструктуризації Секретаріату був максимально збережений штат працівників Офісу Омбудсмана. Окрім 14-и працівників патронатної служби, термін трудової угоди яких закінчився із закінченням терміну перебування на посаді попереднього Уповноваженого з прав людини, було звільнено всього 6 осіб.

У новій структурі Секретаріату не передбачено використання працівників, найнятих за цивільно-правовою угодою на постійній основі (за рахунок оплати праці державних службовців), а також посад помічників і консультантів та представників Уповноваженого з особливих доручень без напряму діяльності.

Змінилася кадрова політика. Призначення на вакантні посади державних службовців Секретаріату Уповноваженого з прав людини відтепер здійснюється відкрито і прозоро.

З 25 червня по 1 серпня 2012 року відбувся відкритий конкурс кандидатів на заміщення вакантних посад. Із 65-и претендентів на 29 посад успішно склали письмовий іспит 48 кандидатів, 23 із них – отримали рекомендацію на призначення після проходження співбесіди.

2. Національний превентивний механізм на базі моделі «Омбудсмен +»

На виконання вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання розпочалась реалізація національного превентивного механізму на базі системи «Омбудсмен +».

У 2006 році Україна ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції проти катувань, узявши на себе зобов’язання за рік створити національний превентивний механізм (НПМ). Це зобов’язання залишалося невиконаним упродовж 5 років.

За ініціативи Валерії Лутковської функції реалізації НПМ було покладено на Офіс Омбудсмана. Був призначений Представник Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму – Юрій Бєлоусов і створено Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму. Триває процес формування нового Департаменту і паралельно ведеться активна робота в рамках реалізації НПМ.

Станом на 2 серпня 2012 року працівниками Департаменту здійснено більше 30 візитів до місць несвободи, розташованих на території Криму, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Київської, Полтавської та Чернігівської областей. За результатами візитів готуються рекомендації для керівників відповідних установ.

Слабкою стороною у справі створення НПМ за моделлю «Омбудсман +» є відсутність на сьогоднішній день нормативно-правової бази з зазначеного питання.

3. Робота зі зверненнями громадян

За період з 27.04.2012 р. по 30.07.2012 р. до Омбудсмена звернулися 8716 громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Найбільша кількість звернень (3 955) стосувалася порушень громадянських прав. На другому місці – звернення про порушення економічних прав (1 025), на третьому – скарги щодо порушення соціальних прав (939), на четвертому – особистих (855), на п’ятому – політичних прав (102). Найменше скарг надійшло до Уповноваженого з приводу порушення культурних прав (55).

Якщо співставити ці дані із даними за 2010 рік можна прослідкувати, що, як і раніше, домінують звернення до Уповноваженого з приводу порушення громадянських прав. Натомість кількість звернень про порушення політичних прав скоротилося у 5,5 рази. Вдвічі зменшилася кількість звернень з приводу порушення економічних прав.

Також дещо зменшилася кількість скарг щодо порушення соціальних прав і зросла кількість скарг щодо порушення культурних прав (див. діаграму)

alt 

На фоні висновків експертів про погіршення в Україні становища з політичними, економічними, соціальними і особистими правами, тенденція зменшення звернень до Уповноваженого з прав людини з приводу порушення саме цих видів прав може бути оцінено як результат низького рівня віри в ефективність реагування Уповноваженого.

Ефективність діяльності Уповноваженого з прав людини вимірюється, зокрема, якістю його проваджень – кількістю відновлених прав громадян за допомогою Омбудсмена.

За перші 100 днів було відкрито 19 проваджень. Внаслідок заходів, вжитих Уповноваженим з прав людини, було поновлено права 70 осіб.

У перші 100 днів завдяки застосуванню сучасних технологій збільшилися можливості комунікації з представниками Офісу Омбудсмана. Тепер свої звернення до Уповноваженого можна направляти не тільки звичайною поштою (адреса: м. Київ, 01008
вул.Інститутська, 21/8) але й електронною (адреса: hotline@ombudsman.gov.ua). Можна скористатись можливістю і заповнити електронну форму звернення, або зв’язатись із громадською приймальнею Уповноваженого по Скайпу (Ukraine.ombudsman).

З 27 липня 2012 року почала працювати Всеукраїнська безкоштовна гаряча лінія – 0800-50-17-20. Кияни безкоштовно можуть звертатися до громадської приймальні за телефоном (044)-253-75-89.

Ще однією новацією В.Лутковської стало запровадження щотижневих особистих прийомів громадян. З 27.04.2012 р. по 30.07.2012 р. Уповноважений здійснила 13 особистих прийомів, на яких побувало 74 відвідувача.

В офісі Уповноваженого триває процес оптимізації роботи зі зверненнями громадян.

11. Взаємодія Омбудсмена з міжнародними організаціями

Протягом 100 днів Уповноваженим з прав людини проведено 25 міжнародних зустрічей, під час яких презентовано пріоритети діяльності Уповноваженого, обговорено конкретні напрямки співпраці та потреби Офісу Омбудсмана України для максимальної реалізації його потенціалу.

Наприкінці червня відбувся перший робочий візит Уповноваженого з прав людини до штаб-квартири Ради Європи у Страсбурзі, під час якого проведено зустрічі з: Генеральним секретарем Ради Європи Т. Ягландом, Комісаром Ради Європи з прав людини Н.Муїжнексом, Головою Європейського суду з прав людини Н.Братца, Генеральним директором з прав людини та правових питань Ради Європи Ф.Буайя, Генеральним директором Ради Європи з питань демократії С.Самантіч-Марковіч, а також з Головою Секретаріату Європейського комітету проти тортур Т.Стівенсоном.

Надзвичайно важливою була зустріч Омбудсмана України з Головою Європейського суду з прав людини Н.Братца, оскільки Україна є одним з лідерів за кількістю заяв, що подаються до Євросуду. Н.Братца запропонував свою допомогу в організації та проведенні освітніх програм для суддів, прокурорів та адвокатів з метою підвищення обізнаності з практикою роботи Європейського суду з прав людини. Також він висловив упевненість у тому, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на високому рівні забезпечить надійний захист прав людини в Україні.

У липні 2012 р. за підтримки Програми розвитку ООН в Україні юридичний радник ПРО ООН Аллар Йикс здійснив моніторинг діяльності Офісу Омбудсмана України та презентував результати оцінки потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також надав відповідні рекомендації щодо поліпшення діяльності Секретаріату.

Слід відзначити, що взаємодія Омбудсмана з міжнародними організаціями помітно покращилася.

12. Аудит

В травні – липні 2012 року Рахункова палата України проводила перевірку діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

25 липня 2012 року Колегія Рахункової палати розглянула звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини” у 2011 році та І кварталі 2012 року.

В результаті перевірки було виявлено:

- неузгодженість нормативно-правової бази, що регулює питання забезпечення діяльності Уповноваженого;

- відсутність затверджених Секретаріатом та Міністерством фінансів України результативних показників паспортів бюджетної програми “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини” (іншими словами, відсутні критерії, за якими можна оцінити діяльність Уповноваженого);

- неефективне використання державних коштів і приміщення;

- регіональні представництва існували без нормативно-правової бази. На дату аудиту у 5 регіонах України (АР Крим, м. Краснодон, Дніпропетровськ, Львів та Ужгород) на постійній основі виконували функції 11 посадових осіб. Протягом 2011 року та І кварталу 2012 року видатки на оплату праці зазначених працівників з нарахуваннями склали в цілому 1648,3 тис. гривень;

- в обхід Закону України «Про державну службу» послуги зі здійснення моніторингу дотримання прав і свобод людини органами державної влади та місцевого самоврядування надавалися Секретаріату сторонньою особою відповідно до умов цивільно-правової угоди, яка до того ж залучена до роботи у м. Дніпропетровську. За здійснення моніторингу впродовж 2011 року та І кварталу 2012 року їй сплачено за рахунок коштів державного бюджету 56,5 тис. гривень і т.д.

На загал, опис виявлених недоліків міститься на п’яти сторінках тексту і закінчується докором про відсутність вичерпного реагування Секретаріату Уповноваженого з прав людини на висновки та пропозиції Колегії Рахункової палати за результатами попереднього аудиту.

Довідка. За 15 років існування інституту Уповноваженого було здійснено усього дві аудиторські перевірки – у 2011-у і у 2012 роках. Результати першої перевірки офісом Уповноваженого було проігноровано.

Аудиторська перевірка допомогла оцінити реальний стан використання офісом Уповноваженого коштів державного бюджету та побачити можливості оптимізації витрат.

13. Оцінка потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини експертом Програми розвитку ООН в Україні.

У липні 2012 р. за підтримки Програми розвитку ООН в Україні юридичний радник ПРО ООН Аллар Йикс здійснив моніторинг діяльності Офісу Омбудсмана України та презентував результати оцінки потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він, зокрема відзначив:

- діяльність Уповноваженого і його офісу стала прозорішою і відкритішою, а сайт Омбудсмана став інформативнішим;

- поліпшення ситуації з обізнаністю людей про діяльність Уповноваженого з прав людини;

- покращення співпраці з неурядовими і міжнародними організаціями, а також державними структурами.

Експерт рекомендував приділити особливу увагу реформуванню процедури розгляду й перевірки скарг і отриманню зворотного зв'язку про якість наданих послуг на постійній основі. Також Аллар Йикс озвучив рекомендації щодо розробки стратегії діяльності офісу Уповноваженого, яка повинна визначити конкретні цілі і механізми роботи.

ВИСНОВКИ

1. У період з 27.04.2012 р. по 5.08.2012 р. успішно проходив процес реформування інституту Уповноваженого.

2. Запроваджено нову політику діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його Секретаріату – політику відкритості і прозорості, що сприяло налагодженню діалогу з громадянським суспільством.

3. Змінено інформаційну політику Уповноваженого. В її основу покладено принцип прозорості і відкритості.

4. Покращено комунікацію Уповноваженого з суспільством через розвиток співпраці з засобами масової інформації та ефективне використання сучасних засобів комунікації.

5. Підвищено інформативність офіційного сайту Уповноваженого.

6. Налагоджено співпрацю з правозахисними і громадськими організаціями, створено Консультативну раду та інші громадські консультативно-дорадчі органи.

7. Створено інститут тематичних Представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

8. Реформовано та оптимізовано структуру Секретаріату Уповноваженого.

9. Розпочалася практична реалізація національного превентивного механізму на базі моделі «Омбудсман +».

10. Покращено роботу зі зверненнями громадян.

11. Покращено взаємодію Уповноваженого з міжнародними організаціями.

12. У роботі Уповноваженого з’явилися системність і послідовність.

13. Офіс Уповноваженого активно працює над виконанням «дорожньої карти».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Продовжувати розвивати нову політику Уповноваженого з прав людини.

2. Продовжити реформування інституту Уповноваженого з урахуванням рекомендацій експерта Програми розвитку ООН в Україні.

3. Упорядкувати фінансову діяльність Офісу Уповноваженого з урахуванням висновків і рекомендацій Колегії Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини” у 2011 році та І кварталі 2012 року.

4. Вжити заходів для забезпечення достатньої нормативно-правової бази для повноцінної реалізації НПМ на базі моделі «Омбудсман +».

5. Провести реорганізацію офіційного сайту Уповноваженого з прав людини. Зробити його більш зручним для користувачів Інтернету.

6. Регулярно узагальнювати інформацію, викладену на сайті Уповноваженого з допомогою дайджестів.

7. Вести інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на конкретні цільові групи населення.

8. Розпочати створення інституту регіональних представників Уповноваженого з прав людини.

9. Продовжувати процес деполітизації інституту Уповноваженого.

10. Розмістити на офіційному сайті Уповноваженого текст доповіді експерта Програми розвитку ООН в Україні «Оцінка потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».