Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Департамент з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

     Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за додержанням соціальних, економічних та гуманітарних прав і свобод людини і громадянина.

Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

·        здійснює моніторинг дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини;

·        аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Департаменту,  та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;

·        бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;

·        бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших актів реагування Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;

·        здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі соціально-економічних та гуманітарних прав людини;

·        бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням соціально-економічних та гуманітарних прав людини або сприяння їх поновленню;

·        здійснює експертний аналіз проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

·        розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

·        здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань компетенції Департаменту;

·        за дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких звернень;

·        за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування;

·        за дорученням Уповноваженого роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;

·        в межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з неурядовими громадськими організаціями;

·        за дорученням Уповноваженого здійснює у встановленому порядку прийом громадян;

·        бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за напрямом соціально-економічних та гуманітарних прав для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Права Департаменту

·       запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

·        залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування;

·        за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

·        за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення соціально-економічних та гуманітарних прав;

·        за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

·        за дорученням Уповноваженого працівники Департаменту мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, й в інших випадках, визначених Уповноваженим;

·        використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;

·        брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.