Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням прав дитини, з питань недискримінації та ґендерної рівності.

Управління відповідно до покладеного на нього завдання:

·        здійснює моніторинг дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини;

·        аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, що відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Управління, та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;

·        бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;

·        бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших актів реагування Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;

·        бере участь у моніторингу чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності міжнародним стандартам і практиці Європейського суду з прав людини в галузі прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності;

·        бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності або сприяння їх поновленню;

·        бере участь у експертному аналізі проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;

·        розглядає звернення громадян, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах, що належать до компетенції Управління, та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

·        здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань, що належать до компетенції Управління;

·        за дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян з питань прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких звернень;

·        за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності органами державної влади та місцевого самоврядування;

·        за дорученням Уповноваженого роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;

·        в межах функцій Управління за дорученням Уповноваженого співпрацює з неурядовими громадськими організаціями;

·        за дорученням Уповноваженого здійснює у встановленому порядку прийом громадян;

·        бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за напрямом дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Права Управління:

·        запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

·        залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування;

·        за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

·        за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності;

·        за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

·        за дорученням Уповноваженого працівники Управління мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, й в інших випадках, визначених Уповноваженим;

·        використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також аналітичну, статистичну інформацію Секретаріату;

·        брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.