Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Управління міжнародного співробітництва

Основним завданням Управління є забезпечення міжнародного співробітництва Уповноваженого з міжнародними організаціями, двосторонньої співпраці з національними інституціями з прав людини інших країн, захисту прав і основоположних свобод громадян України за кордоном, іноземців та осіб без громадянства на території України, а також забезпечення проведення протокольних заходів.

Основні функції Управління:

 • забезпечення ефективної співпраці Уповноваженого з міжнародними і регіональними організаціями: Організацією Об’єднаних Націй (ООН), Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) та ін., міжнародними організаціями – об’єднаннями національних інституцій з прав людини, членом яких є Уповноважений: Міжнародним координаційним комітетом національних інституцій з просування і захисту прав людини (МКК), Міжнародним і Європейським інститутами Омбудсмена, а також міжнародними неурядовими організаціями (Amnesty International, Human Rights Watch та ін.);
 • підготовка, спільно з іншими структурними підрозділами Секретаріату,  альтернативних доповідей до конвенційних органів ООН та Ради ООН з прав людини в рамках Універсального періодичного огляду;
 • здійснення моніторингу дотримання Україною міжнародних і європейських стандартів у галузі прав людини, виконання Україною своїх зобов’язань, узятих під час набуття членства у міжнародних організаціях, стану приєднання нашої держави до міжнародних договорів у галузі прав людини і стану імплементації міжнародних договорів, учасницею яких є Україна;
 • моніторинг практики Європейського суду з прав людини з метою її застосування у роботі Уповноваженого, подання відповідної інформації іншим структурним підрозділам Секретаріату;
 • участь у підготовці відповідних розділів щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;
 • розгляд та оперативне реагування на звернення громадян України, які перебувають або проживають за кордоном, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України або в межах її юрисдикції, стосовно порушень їх прав і свобод;
 • експертний аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечення співробітництва Уповноваженого з національними інституціями з прав людини інших країн в інтересах захисту прав і свобод людини;
 • забезпечення співпраці Уповноваженого з представництвами міжнародних організацій, дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав, акредитованими в Україні;
 • забезпечення взаємодії Уповноваженого з відповідними державними органами України: Міністерством закордонних справ України, Державною міграційною службою України, Державною прикордонною службою України та ін. з питань, що належать до компетенції Управління;
 • підготовка проектів угод Уповноваженого з міжнародними організаціями, національними інституціями з прав людини інших країн з питань співробітництва, планів дій в рамках цих угод, координація та контроль їх виконання;
 • здійснення протокольного забезпечення міжнародних заходів за участю Уповноваженого;
 • здійснення організаційного і тематичного забезпечення закордонних відряджень Уповноваженого, Представників Уповноваженого та працівників Секретаріату, їх участі в роботі міжнародних форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • вжиття організаційних заходів з метою оформлення в’їзних віз до інших країн, а також службових паспортів Уповноваженому, Представникам Уповноваженого, працівникам Секретаріату, їх отримання у Міністерстві закордонних справ України і повернення на зберігання;
 • планування міжнародних заходів у діяльності Уповноваженого, а також участі Уповноваженого, Представників Уповноваженого, працівників Секретаріату у міжнародних заходах;
 • забезпечення збереження державної таємниці, конфіденційної інформації, що стала відома під час виконання службових обов’язків;
 • виконання інших доручень Уповноваженого та керівника Секретаріату.

Права Управління

 • запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію і документи від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • звертатися до міжнародних організацій, їх органів і представництв, дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, акредитованих в Україні, із запитами про надання інформації та документів, необхідних для забезпечення міжнародного напряму діяльності Уповноваженого;
 • залучати в установленому порядку до виконання конкретних завдань міжнародного напряму діяльності Уповноваженого науковців, експертів, представників державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольними і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;
 • за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав людини;
 • за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;
 • використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з міжнародних питань, що проводяться у Секретаріаті;
 • за дорученням Уповноваженого брати участь у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, організованих міжнародними організаціями, їх органами і представництвами, національними інституціями з прав людини інших країн, дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав, акредитованими в Україні;
 • спільно з Представниками Уповноваженого, структурними підрозділами Секретаріату готує інформацію та матеріали, необхідні для виконання завдань, спрямованих на забезпечення міжнародного напряму діяльності Уповноваженого;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та Секретаріату, застосування нових методів роботи;
 • розробляти методичні матеріали та рекомендації з питань, що належать до компетенції управління.