Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Відділ спеціальних проваджень

Основним завданням Відділу є проведення за дорученням Уповноваженого спеціальних проваджень про порушення прав і свобод людини з метою забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого з прав людини, передбачених Конституцією України, Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”.

Основні функції:

·        проведення за дорученням Уповноваженого спеціальних проваджень про порушення прав і свобод людини на підставі звернень громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, народних депутатів України, повідомлень підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, повідомлень в засобах масової інформації, а також за власною ініціативою щодо подій, які набули суспільного резонансу та пов’язані з порушенням прав і свобод людини і громадянина;

·        в межах відкритого спеціального провадження:

здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань компетенції Відділу;

готує роз’яснення заходів, яких має вжити особа, яка подала звернення до Уповноваженого;

за результатами відкритого провадження, готує акти реагування Уповноваженого до органів державної влади, місцевого самоврядування та прокуратури, здійснює контроль за їх реалізацією.

·        забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, готує пропозиції Уповноваженому щодо відкриття провадження та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

·        за дорученням Уповноваженого, керівника Секретаріату надсилає звернення громадян з питань дотримання прав людини за належністю до відповідних органів із рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини, а також контролює розгляд таких звернень;

·        за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування, готує з цих питань аналітично-інформаційні матеріали та вносить пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів спрямованих на забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

·        за дорученням Уповноваженого здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі дотримання прав людини на захист від неналежного поводження та катування;

·        бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав людини або сприяння їх поновленню;

·        за дорученням Уповноваженого бере участь у підготовці конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, здійснює підготовку проектів подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування для вжиття відповідних заходів з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина, сприяє їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;

·        забезпечує підготовку матеріалів для щорічних і спеціальних
доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

·        в межах функцій Відділу за дорученням Уповноваженого, керівника Секретаріату, співпрацює з неурядовими громадськими організаціями;

·        за дорученням Уповноваженого, керівника Секретаріату здійснює в установленому порядку прийом громадян;

·        бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за відкритим спеціальним провадженням для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого чи засобах масової інформації.

Права Відділу:

·        запитувати й одержувати документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримувати їх копії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах;

·        доступ до інформації, пов’язаної із службовою та державною таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України;

·        за дорученням Уповноваженого безперешкодно і без попереднього узгодження у будь-який час відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також в будь-який час місця несвободи, опитувати осіб, які там перебувають, отримувати інформацію стосовно умов їх тримання та з інших питань, що належать до компетенції Відділу;

·        за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їх підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

·        за дорученням Уповноваженого, запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються за відкритим спеціальним провадженням про порушення прав і свобод людини і громадянина;

·        за дорученням Уповноваженого перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері;

·        за дорученням Уповноваженого залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав людини за відкритим провадженням про порушення прав і свобод людини працівників Секретаріату, науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування і громадськості;

·        за дорученням Уповноваженого готувати пропозиції щодо порушення перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

·        за дорученням Уповноваженого працівники Відділу мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані законодавством України;

·        використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;

·        брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав людини і громадянина, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.