Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Договір про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації

ДОГОВІР 

про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і

Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, які далі іменуються Сторони,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Віденською декларацією і Програмою дій, прийнятими Всесвітньою конференцією з прав людини в червні 1993 року, Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризькою хартією для нової Європи та іншими документами з прав людини,

виходячи із загального розуміння завдань по забезпеченню гарантій державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання і поваги державними органами, органами місцевого самоврядування і посадовими особами України і Російської Федерації,

відповідно до принципів і норм Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, враховуючи зацікавленість у спільному розв’язанні проблем у сфері відновлення порушених прав громадян,

з метою розвитку двосторонніх відносин між Уповноваженим Верховної Ради України  з прав людини і Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації,

прагнучи до взаємного співробітництва в інтересах громадян своїх держав на основі поваги прав і свобод людини та верховенства закону,

домовилися про таке:

Стаття 1

Співробітничати у сфері захисту прав і свобод громадян України і громадян Російської Федерації в межах своєї компетенції, що визначена для української Сторони Конституцією України, конституційним Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, а для російської Сторони– федеральним конституційним Законом “Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації”.

Стаття 2

Своєчасно повідомляти один одного про всі відомі випадки порушення прав і свобод громадян Російської Федерації на території України і громадян України на території Російської Федерації, а також інших осіб, що перебувають під юрисдикцією Російської Федерації і України.

Стаття 3

Сприяти відновленню на території України порушених прав громадян Російської Федерації, а на території Російської Федерації – громадян України.

Стаття 4

Здійснювати взаємний обмін інформацією, аналітичними і довідковими матеріалами про діяльність Сторін з питань прав і свобод громадян, форм і методів їх захисту. Проводити спільні експериментальні і дослідницькі роботи, організовувати науково-практичні конференції і семінари з метою удосконалення механізмів правозахисної діяльності на місцевому, регіональному і національному рівнях.

Стаття 5

Проводити регулярні двосторонні консультації з питань захисту і дотримання прав людини.

Стаття 6

Обмінюватися інформацією і координувати свої позиції під час проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів, що проводяться за участю Сторін.

Стаття 7

Проводити зустрічі Уповноважених і співробітників апаратів Сторін з метою обміну досвідом роботи і надання взаємної практичної допомоги.

Стаття 8

На основі цього Договору можуть укладатися протоколи чи угоди за окремими напрямами діяльності Сторін.

Цей Договір набуває чинності з часу його підписання і діє протягом усього строку повноважень Сторін.

До Договору можуть вноситися зміни чи доповнення за згодою обох Сторін.

Договір складено українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

Вчинено у двох примірниках 22 березня 1999 року в місті Москві. 

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини
Н.І. Карпачова

Уповноважений
з прав людини
в Російській Федерації
О.О. Миронов