Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво в галузі захисту прав людини та громадянина між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Речником громадянських прав Республіки Польща

УГОДА

про співробітництво в галузі захисту прав людини та громадянина між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

та Речником громадянських прав Республіки Польща

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини та Речник громадянських прав Республіки Польща, які далі іменуються Сторони,

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права,

відповідно до принципів і норм Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18 травня 1992 року,

виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання і поваги державними органами, органами місцевого самоврядування і посадовими особами України і Республіки Польща,

керуючись волею установити взаємовигідне співробітництво між інституціями обох країн з метою обміну досвідом у справах, пов’язаних з забезпеченням ефективного захисту прав людини і громадянина у своїх державах,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть у сфері захисту прав людини і основних свобод у межах своєї компетенції, що визначені відповідними внутрішніми положеннями Сторін.

Стаття 2

Сторони будуть обмінюватися відомою їм інформацією про зафіксовані випадки порушення прав і свобод громадян України на території Республіки Польща і громадян Республіки Польща на території України.

Стаття 3

У межах своєї компетенції Сторони будуть взаємно надавати допомогу в захисті прав громадян України на території Республіки Польща та прав громадян Республіки Польща на території України.

Стаття 4

Сторони будуть обмінюватися правовими документами та іншою інформацією, що визначають організацію, форми та методи діяльності Сторін, а також іншими законодавчими актами, що безпосередньо пов’язані з цією діяльністю.

Сторони будуть обмінюватися аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами, бібліографічною та технічною документацією, а також інформацією щодо розвитку та застосування інформаційних технологій у сфері прикладних програм у діяльності Сторін.

Стаття 5

Сторони будуть обопільно інформувати про особливо важливі рішення державних органів своїх країн, таких як постанови судів у зв’язку з діяльністю Сторін.

Стаття 6

Прагнучи підвищення рівня професійної та технічної освіти, удосконалення інституційних механізмів діяльності в галузі захисту прав людини і основних свобод, Сторони будуть організовувати візити, конференції, семінари, а також професійне навчання.

Стаття 7

Сторони будуть у разі потреби проводити консультації у зв’язку з участю Сторін у роботі міжнародних конференцій, а також під час проведення інших заходів у галузі прав людини.

Стаття 8

Зміни до цієї Угоди Сторони будуть вносити документальним шляхом.

Стаття 9

Дорожні витрати представників Сторін, які відряджені з метою здійснення своїх обов’язків до другої Сторони згідно з домовленістю несе Сторона, яка відряджає представника. Витрати, пов’язані з перебуванням, несе Сторона, яка приймає цих представників на території своєї держави. Ці питання Сторони будуть у кожному разі окремо узгоджувати.

Стаття 10

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Угода є чинною протягом п’яти років. Угода буде автоматично продовжена на такий самий строк, хіба що одна із Сторін шляхом нотифікації сповістить іншу Сторону про відмову від Угоди за один місяць до закінчення строку дії Угоди. У разі денонсування Угоди дії, які вже було розпочато, будуть продовжені аж до їх закінчення згідно з умовами, які раніше узгоджені між Сторонами.

Складено у місті Києві 5 травня 2000 року у двох автентичних примірниках, кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

5.05.2000 р.

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини
Ніна Карпачова

Речник громадянських прав
Республіки Польща
Адам Зєліньскі