Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Договір про співробітництво між Уповноваженим з прав людини (Омбудсман) Азербайджанської Республіки та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Договір

 про співробітництво між Уповноваженим з прав людини (Омбудсман) Азербайджанської Республіки та

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

altУповноважений з прав людини (Омбудсман) Азербайджанської Республіки та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, які далі іменуються Сторони,

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права,

виходячи із загального розуміння завдань по забезпеченню гарантій державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання і поваги державними органами, органами місцевого самоврядування і посадовими особами Азербайджанської Республіки і України,

керуючись волею установити взаємовигідне співробітництво між інституціями обох країн з метою обміну досвідом у справах, пов’язаних з забезпеченням ефективного захисту прав людини і громадянина у своїх державах,

домовились про таке:

Стаття 1

Співпрацювати у сфері захисту прав людини і основних свобод у межах своєї компетенції, що визначені для Азербайджанської Сторони Конституцією Азербайджанської Республіки і Конституційним Законом “Про Уповноваженого з прав людини (Омбудсман) Азербайджанської Республіки”, а для української Сторони – Конституцією України і Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”.

Стаття 2

Обмінюватися інформацією про усі відомі випадки порушення прав і свобод громадян Азербайджанської Республіки на території України і громадян України на території Азербайджанської Республіки.

Стаття 3

Надавати допомогу в захисті та сприяти відновленню на території Азербайджанської Республіки прав громадян України і на території України прав громадян Азербайджанської Республіки.

Стаття 4

Обмінюватися правовими документами та іншою інформацією, що визначають організацію, форми та методи діяльності Сторін, а також іншими законодавчими актами, які безпосередньо пов’язанні з цією діяльністю.

Обмінюватися аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами, бібліографічною та технічною документацією, а також

інформацією щодо розвитку та застосування інформаційних технологій, зокрема прикладних програм у діяльності Сторін.

Стаття 5

Обопільно інформувати про особливо важливі рішення державних органів своїх країн, таких як постанови судів у зв’язку з діяльністю Сторін.

Стаття 6

Організовувати візити, конференції, семінари, практичні навчання з метою підвищення професійної та технічної освіти, удосконалення механізмів правозахисної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Стаття 7

У разі потреби проводити консультації у зв’язку з участю Сторін у роботі міжнародних конференцій, круглих столів, під час проведення інших заходів у галузі прав людини.

Стаття 8

На основі цього Договору (Угоди) можуть укладатися додаткові протоколи для внесення відповідних змін та доповнень у текст Договору (Угоди).

Стаття 9

Дорожні витрати представників Сторін, які відряджені з метою здійснення своїх обов’язків в іншу державу, згідно з домовленістю несе Сторона, яка відряджає представника. Побутові витрати несе Сторона, яка приймає цих представників на території своєї держави. Ці питання Сторони будуть у кожному разі узгоджувати.

.Стаття 10

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання. Договір є чинним протягом п’яти років. Чинність договору автоматично подовжується на такий самий строк, якщо кожна із Сторін не заявить у письмовій формі про відмову від Договору не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку його дії. У разі відмови від Договору дія, яку вже було розпочато, буде продовжуватися до закінчення згідно з умовами, які раніше узгоджені між Сторонами.
Договір складено азербайджанською, українською та російською мовами, причому три тексти мають однакову юридичну силу.


Підписано у трьох примірниках 29 липня 2004 року в місті Баку

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини
Ніна Карпачова

Уповноважений з прав
людини (Омбудсман)
Азербайджанської Республіки
Ельміра СУЛЕЙМАНОВА