Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з Медіатором Французської Республіки

УГОДА

про співробітництво у галузі прав і свобод людини

між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Медіатором Французької Республіки

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Медіатор Французької Республіки, які далі іменуються “Сторонами”, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Факультативними протоколами до них, а також іншими документами Організації Об’єднаних Націй і Ради Європи у галузі прав людини, учасницями яких є Україна та Французька Республіка, виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, посадовими особами України та Французької Республіки, керуючись волею щодо встановлення взаємовигідного співробітництва між Сторонами з метою обміну найкращим досвідом у галузі захисту прав людини, а також надання одна одній консультативного і практичного сприяння, 

ДОМОВИЛИСЯ про таке: 

Стаття 1  

Сторони будуть співробітничати у галузі захисту прав і свобод людини у межах своєї компетенції, визначеної відповідним законодавством України і Французької Республіки.  

Стаття 2

Сторони будуть обмінюватися інформацією про відомі випадки порушень прав і свобод людини щодо громадян України на території Французької Республіки і громадян Французької Республіки на території України.  

Стаття 3

 Сторони надаватимуть взаємну допомогу в захисті прав громадян України на території Французької Республіки та прав громадян Французької Республіки на території України. 

Стаття 4

1. Сторони будуть обмінюватися законодавчими актами, внутрішньо-правовими документами, а також та інформацією про організацію, форми та методи їхньої діяльності.

2.Сторони будуть обмінюватися аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами, бібліографічною та технічною документацією, а також інформацією щодо розвитку та застосування інформаційних технологій у сфері прикладних програм в діяльності Сторін.  

Стаття 5 

Сторони будуть інформувати одна одну про важливі рішення державних органів України та Французької Республіки, у тому числі постанови судів, які стосуватимуться діяльності Сторін у галузі захисту прав і свобод людини.  

Стаття 6  

Сторони розглянуть можливість організазії заходів, спрямованих на взаємне підвищення рівня професійної підготовки співробітників своїх інституцій.  

Стаття 7 

Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди будуть вноситися шляхом підписання Сторонами відповідних протоколів. 

Стаття 8 

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Угода є чинною протягом п'яти років. Угода буде автоматично продовжена на такий самий термін, якщо тільки одна із Сторін письмово не сповістить іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди за три місяці до закінчення терміну її дії. У разі денонсування Угоди дії, які вже було розпочато на підставі Угоди, будуть продовжені і завершені згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами.  

Стаття 9  

Підписано у Києві 14 квітня 2008 року у двох автентичних примірниках, кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.  

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини
Ніна Карпачова

Медіатор Французької Республіки

 Жан-Поль Делєвой