Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво між Народним правозахисником Іспанії та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

УГОДА

про співробітництво між Народним правозахисником Іспанії та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

 

СТОРОНИ 

Пан Енріке Мухіка Ерсог, Народний правозахисник Іспанії, призначений рішенням Парламенту Іспанії від 29 червня 2005 р. та наділений повноваженнями згідно із положеннями Органічного закону 3/1981 від 6 квітня, з одного боку,

та

Пані Ніна Карпачова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, з іншого боку 

ЗАЯВЛЯЮТЬ

Що згідно з нормами та принципами міжнародного права загального застосування, беручи до уваги положення Загальної декларації прав людини, Міжнародної угоди про цивільні та політичні права, Міжнародної угоди про економічні, соціальні та культурні права, факультативні протоколи цих угод, а також інші міжнародні угоди Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи у галузі прав людини, діючі на території згаданих держав, виконуючи свої функції нагляду за захистом та ефективним дотриманням основних прав і свобод громадян з боку державних органів, органів місцевого самоврядування та інших адміністративних органів згаданих держав, інститути мають намір окреслити рамки свого співробітництва шляхом підписання цієї угоди, у якій містяться наступні 

ПОЛОЖЕННЯ

ПЕРШЕ. Мета

Мета цієї Угоди, котра не має нормативного характеру, полягає у встановленні умов, за яких Інститути, що підписують цей документ, співпрацюватимуть в галузі прав людини задля обміну досвідом стосовно захисту та ефективного дотримання прав людини у своїх державах, а також надання консультативної та практичної допомоги у виконанні повноважень, наданих ним згідно з діючими у цих державах правовими нормами у зазначеній галузі.

ДРУГЕ. Скарги

Інститути обмінюватимуться інформацією про справи, перелік яких буде узгоджений завчасно і у яких має місце можливе порушення прав громадян України на території Іспанії, з одного боку, та громадян Іспанії на території України, з іншого боку. При цьому дотримуватимуться норми щодо конфіденційності та захисту персональних даних, діючі в обох державах.

ТРЕТЄ. Допомога

У межах, окреслених за обопільною згодою, Інститути надаватимуть допомогу з метою захисту прав громадян України на території Іспанії та громадян Іспанії на території України.

ЧЕТВЕРТЕ. Інформація та документація

В рамках співробітництва сторони, що підписують цей документ, надаватимуть одна одній інформацію, яку вважатимуть за потрібне, про свої Інститути і, зокрема, стосовно:

1.      Законодавства та інших нормативних документів, котрі регулюють їх функції, організаційну форму та діяльність.

2.      Процедур, які застосовуються в ході реалізації та виконання їх повноважень, та програм в галузі інформаційних технологій, котрі використовуються у різних видах діяльності.

3.      Рішення, ухвалені урядом та судовими органами обох держав, які мають особливе значення і пов’язані з виконанням Інститутами своїх повноважень в галузі прав людини.

  

П’ЯТЕ. Професійна підготовка

Сторони, які підписують цей документ, надаватимуть один одному допомогу, в обсязі, що узгоджуватиметься в кожному конкретному випадку, стосовно професійної та технічної підготовки персоналу обох Інститутів та вдосконалення інструментів, котрі використовуються ними у діяльності в галузі захисту прав людини та основних свобод. З цією метою сторони можуть організовувати робочі візити, конференції, семінари та тренінги та інші заходи.

ШОСТЕ. Міжнародна діяльність

Сторони, які підписують цей документ, проводитимуть консультації щодо участі Інститутів у міжнародних конференціях та вжиття інших заходів для захисту прав людини, якщо вважатимуть це за необхідне або доцільне.

СЬОМЕ. Фінансування

При підписанні цієї угоди про співробітництво на Інститути не покладається жодних фінансових зобов’язань.

Сторони узгоджуватимуть питання фінансування по кожному окремому заходу, що проводитиметься спільно, у відповідності до підзаконних актів та норм фінансово-економічного характеру, яких повинні дотримуватися Інститути.

ВОСЬМЕ. Застосування та строк дії

Ця угода набуває чинності у день підписання і діятиме протягом п’яти років.

Угода вважатиметься автоматично подовженою на аналогічний строк, якщо жодна зі сторін не заявить про свою відмову якнайменш за три місяці до дати завершення строку дії угоди.   

У разі завершення цієї Угоди вже розпочаті заходи будуть доведені до кінця у строки, попередньо узгоджені сторонами.

Дев’яте. Тлумачення та внесення змін

Інститути зобов’язуються врегульовувати за обопільною згодою будь-які розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання цієї угоди стосовно її тлумачення, розірвання та наслідків.

Зміни, про внесення яких домовлятимуться сторони, вноситимуться до цієї угоди у письмовому вигляді та у форматі, який Інститути вважатимуть за доцільний.

На підтвердження усього вищевикладеного ця угода оформляється у місці та у день, зазначений у верхній частині документу, українською та іспанською мовами, у двох екземплярах, котрі мають однакову юридичну силу. 

 м. Київ, 14 квітня 2008 р. 

Народний правозахисник
Іспанії

Енріке Мухіка Ерсог

Уповноважений ВерховноїРади

 України з прав людини

Ніна Карпачова