Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Угода про співробітництво у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Омбудсманом Потругалії

УГОДА

про співробітництво у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Омбудсманом Португалії 

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Омбудсман Португалії, далі "Сторони", 

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, факультативними протоколами до них, а також іншими міжнародними документами Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи у галузі прав людини, учасницями яких є Сторони,

виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами України та Португалії,

керуючись волею щодо встановлення взаємовигідного співробітництва між Сторонами з метою обміну найкращим досвідом у галузі захисту прав людини, а також надання одна одній консультативного і практичного сприяння, 

ДОМОВИЛИСЯ про таке: 

Стаття 1 

Сторони будуть співробітничати у галузі захисту прав і свобод людини у межах своєї компетенції, визначеної відповідним законодавством України і Португалії. 

Стаття 2 

Сторони будуть обмінюватися інформацією про відомі випадки порушень прав і свобод людини щодо громадян України на території Португалії і громадян Португалії на території України. 

Стаття З 

Сторони надаватимуть взаємну допомогу в захисті прав громадян України на території Португалії та прав громадян Португалії на території України.

Стаття 4 

1. Сторони будуть обмінюватися законодавчими актами, внутрішньо-правовими документами, а також інформацією про організацію, форми та методи їхньої діяльності.

2. Сторони будуть обмінюватися аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами, бібліографічною та технічною документацією, а також інформацією щодо розвитку та застосування інформаційних технологій у сфері прикладних програм в діяльності Сторін. 

Стаття 5 

Сторони будуть інформувати одна одну про важливі рішення державних органів України та Португалії, у тому числі постанови судів, які стосуватимуться діяльності Сторін у галузі захисту прав і свобод людини. 

Стаття 6 

Прагнучи підвищення рівня професійної та технічної освіти, удосконалення механізмів правозахисної діяльності, Сторони будуть обмінюватися візитами, проводити конференції, семінари, учбово-методичні курси. 

Стаття 7 

Сторони будуть у разі потреби проводити консультації у зв'язку з участю Сторін в роботі міжнародних конференцій, а також під час проведення інших заходів в галузі прав людини. 

Стаття 8 

Дорожні витрати представників Сторін, які відряджені з метою здійснення своїх обов'язків до другої Сторони, згідно домовленості, несе Сторона, яка відряджає представника. Витрати, пов'язані з перебуванням, несе Сторона, яка приймає цих представників на території своєї держави. Ці питання Сторони будуть у кожному разі окремо узгоджувати. 

Стаття 9 

Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди будуть вноситися шляхом підписання Сторонами відповідних протоколів. 

Стаття 10 

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Угода є чинною протягом п'яти років. Угода буде автоматично продовжена на такий самий термін, якщо тільки одна із Сторін письмово не сповістить іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди за три місяці до закінчення терміну її дії. У разі денонсування Угоди дії, які вже було розпочато на підставі Угоди, будуть продовжені і завершені згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами. 

Підписано у Києві 13 квітня 2008 року у двох автентичних примірниках, кожний українською та португальською мовами, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу. 

Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини 

Ніна Карпачова

Омбудсман Португалії

Енріке Нашсіменту Родрігеш