Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Департамент з питань захисту персональних даних

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері захисту персональних даних.

Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

здійснює моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів контролю за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних;

аналізує процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Департаменту, та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;

бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;

бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України;

здійснює підготовку подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших документів Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;

здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності законодавству у сфері захисту персональних даних;

готує пропозиції щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням права на захист персональних даних або сприяння їх поновленню;

здійснює експертний аналіз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

здійснює розгляд звернень громадян з питань захисту персональних даних та готує пропозиції за результатами їх розгляду;

готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

проводить виїзні та безвиїзні, планові, позапланові перевірки володільців або розпорядників персональних даних в порядку, визначеному Уповноваженим;

готує проекти нормативно-правових актів Уповноваженого у сфері захисту персональних даних;

готує рекомендації та роз’яснення Уповноваженого щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних;

готує пропозиції щодо звернень до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо прийняття або внесення змін до нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних;

організовує та забезпечує взаємодію із структурними підрозділами або відповідальними особами, які організовують роботу, пов'язану із захистом персональних даних;

забезпечує оприлюднення інформації про володільців персональних даних, які здійснюють обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та про структурний підрозділ чи відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних;

надає за зверненням професійних, самоврядних та інших громадських об’єднань чи юридичних осіб висновки щодо проектів кодексів поведінки у сфері захисту персональних даних та змін до них;

готує інформацію про законодавство з питань захисту персональних даних, проблеми його практичного застосування, права і обов’язки суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними;

організовує та забезпечує проведення інформаційних, роз’яснювальних та навчальних заходів з питань захисту персональних даних;

здійснює аналіз міжнародних договорів, а також рішень міжнародних органів та організацій з питань захисту персональних даних;

за дорученням Уповноваженого бере участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних;

за дорученням Уповноваженого співпрацює з неурядовими громадськими організаціями в межах функцій Департаменту;

здійснює у встановленому порядку прийом громадян;

організовує роботу та здійснює контроль обробки персональних даних в Секретаріаті, їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

Права Департаменту

запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав у сфері захисту персональних даних науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування;

за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння у проведенні перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, надання спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

за дорученням Уповноваженого звертатись до посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав у сфері захисту персональних даних;

за дорученням Уповноваженого працівники Департаменту мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством;

отримувати доступ до приміщень, де здійснюється обробка персональних даних;

отримувати на свою вимогу та мати доступ до будь-яких документів (інформації) та їх копій, які необхідні для здійснення контролю за забезпеченням захисту персональних даних, у тому числі доступ до персональних даних, відповідних баз даних чи картотек, інформації з обмеженим доступом;

за підсумками перевірки, розгляду звернення видавати обов’язкові для виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних;

складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом;

за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;

брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав у сфері захисту персональних даних, що проводяться у Секретаріаті та, за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, неурядових організаціях та установах.