Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації

Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі за додержання права на інформацію, а також забезпечення взаємодії Уповноваженого з Конституційним Судом України.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

         здійснює моніторинг дотримання прав і свобод людини і громадянина у галузі конституційного та адміністративного права, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення зазначених   прав і свобод;

         аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Управління, та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;

         бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;

         здійснює аналіз чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності Конституції України;

         готує проекти конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим, офіційного тлумачення Конституції України чи законів України;

         здійснює координацію підготовки проектів конституційних подань Уповноваженого, розроблених за ініціативи інших структурних підрозділів Секретаріату;

         готує проекти подань Уповноваженого до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню, здійснює контроль за їх реалізацією;

         бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, спрямовані на запобігання порушенням конституційних прав, в тому числі права на інформацію,  або сприяння їх поновленню;

         здійснює експертний аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;

         здійснює вивчення практики Європейського суду з прав людини та інших закордонних юрисдикційних органів;

         розглядає звернення громадян та народних депутатів з питань, що належать до компетенції Управління, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини і громадянина у галузі конституційного та адміністративного права, здійснює реалізацію відкритих проваджень;

         здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян та народних депутатів до Уповноваженого з питань компетенції Управління;

за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання конституційних прав, в тому числі права на доступ публічної інформації, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, підконтрольними і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями;

         надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам з рекомендаціями щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина, контролює розгляд таких звернень;

         роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого з прав людини;

         у межах компетенції Управління, за дорученням Уповноваженого, співпрацює з об’єднаннями громадян та профспілковими організаціями;

         в межах компетенції співпрацює з консультативною радою при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

         здійснює у встановленому порядку прийом громадян.

         бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань діяльності Управління для їх висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого;

         складає протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого, створення перешкод у його роботі, надання завідомо неправдивої інформації чи недодержання встановлених законодавством строків надання інформації Уповноваженому.

Права Управління:

         запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав і свобод людини науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та профспілкових організацій;

за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових та службових осіб сприяння в проведенні перевірок діяльності щодо дотримання прав і свобод людини в підконтрольних і підпорядкованих їм підприємствах, установах, організаціях, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина у галузі конституційного права,  в тому числі права на інформацію;

за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

за дорученням Уповноваженого працівники Управління мають право діяти від його імені та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, і в інших випадках, визначених ним;

використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;

брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – в заходах, що проводяться іншими органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та профспілковими організаціями.