Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Інформація про використання коштів Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2005 рік

 

Інформація

про використання коштів Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2005 рік

 

Показники

КЕКВ

Затверджено кошторисом на рік

Виконано за рік

1

2

4

8

Видатки - усього

х

15395400

14330654

у тому числі:          Поточні видатки

1000

9890400

8825667

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

5856200

5710628

Заробітна плата

1111

5856200

5710628

Грошове утримання військовослужбовц.

1112

Нарахування на заробітну плату

1120

2018300

1447077

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

1488400

1251703

Предмети,матеріали,обладнання  та інвентар

1131

362800

362747

Медикаменти та перев'язувальні матер.

1132

Продукти харчування

1133

М'який інвентар та обмундирування

1134

12700

12618

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

223300

223298

Оренда

1136

Поточний ремонт обладнання,інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

42200

42198

Послуги зв'язку

1138

216000

216000

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

631400

394842

Видатки на відрядження

1140

450000

346858

Матеріали,інвентар будівництво,капітальний ремонт та заходи спеціального призначнення, що мають загальнодержавне значення

1150

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

75000

67298

Оплата теплопостачання

1161

25150

21153

Оплата водопостачання та водовідведення

1162

3800

2089

Оплата електроенергії

1163

31750

30007

Оплата природного газу

1164

Оплата інших комунальних послуг

1165

14300

14049

Оплата інших енергоносіїв

1166

Дослідження і розробки,видатки державного (регіонального) значення

1170

0

0,00

Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

0

0,00

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

Субсидії і поточні трансферти

1300

2500

2103

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

Поточні трансферти населенню

1340

Виплата пенсій і допомоги

1341

Стипендії

1342

Інші поточні трансферти населенню

1343

Поточні трансферти за кордон

1350

2500

2103

Капітальні видатки

2000

5505000

5504987

Придбання основного капіталу

2100

5505000

5504987

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

1138400

1138400

Капітальне будівництво (придбання)

2120

461600

461600

Будівництво (придбання) житла

2121

461600

461600

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів

2122

Інше будівництво (придбання)

2123

Капітальний ремонт

2130

3905000

3904987

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів

2132

3905000

3904987

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

Реконструкція та реставрація

2140

Реконструкція житлового фонду

2141

Реконструкція адміністративних об'єктів

2142

Реконстрекція інших об"єктів

2143

Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 

2144

Створення державних запасів і резервів

2200

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

0

0

Капітальні трансферти

2400

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

Капітальні трансферти населенню

2430

Капітальні трансферти за кордон

2440

Надання внутрішніх кредитів

4110

Надання кдредитів органам державного управління інших рівнів

4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

Надання зовнішніх кредитів

4210