Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

1998

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998 р.

Інформація

 про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 1998 р.

Загальна кількість осіб, що звернулися до Уповноваженого з прав людини письмово, усно чи на особистих прийомах, починаючи з 14 квітня по 31 грудня 1998 р., складає понад 29,5 тис.

 За період з 14 квітня по 31 грудня 1998 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 8369 письмових звернень від громадян України, іноземців та осіб без громадянства, з них 172 – колективні, під якими поставили свої підписи 6690 громадян України. У 1998 р. було надано роз’яснень більш як на 11 тис. телефонних звернень. Протягом квітня  – грудня 1998 р. на особистому прийомі в інституції Уповноваженого з прав людини побувало 3676 осіб, зокрема, 425 осіб прийнято під час виїздів у регіони. Загалом у 1998 р. до Уповноваженого звернулося письмово 14 887 осіб, у тому числі 18 іноземців та 3 особи без громадянства (табл. 1).

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  у 1998 р. (14.04.–31.12.)

№ п/п

Характер звернень

1998

I

Надійшло звернень (письмових):

8369


1. Індивідуальних

8197


2. Kолективних

172

II

З письмовими зверненнями звернулося осіб, серед них:

14 887


1. Громадян України,

14 861


в т.ч. народних депутатів України

53


2. Іноземних громадян

18


3. Осіб без громадянства

3

III

Прийнято на особистих прийомах:

3676


в т.ч. з виїздом на місця

425

IV

Kількість осіб, які звернулися телефоном

понад 11 000

V

Всього осіб, які звернулися до
Уповноваженого з прав людини

понад
29 500

 

Найбільша кількість письмових звернень до Уповноваженого надійшла з м. Києва (у 1998 р. – 878), Донецької (відповідно 651), Дніпропетровської (566), Луганської (362), Харківської (433), Одеської (430), Львівської (391) областей (табл. 2).

Таблиця 2.

 

Кількість письмових звернень по регіонах до Уповноваженого з прав людини у 1998 р. (14.04.–31.12.)


1998 р.

Адміністративно-територіальна одиниця

кількість звернень

%

Автономна
Республіка Kрим

431

5,1

Вінницька

356

4,2

Волинська

143

1,7

Дніпропетровська

566

6,8

Донецька

651

7,8

Житомирська

253

3,0

Закарпатська

206

2,5

Запорізька

265

3,2

Івано-Франківська

269

3,2

Kиївська

336

4,0

Kіровоградська

206

2,5

Луганська

362

4,3

Львівська

391

4,7

Миколаївська

199

2,4

Одеська

430

5,1

Полтавська

358

4,3

Рівненська

130

1,5

Сумська

206

2,5

Тернопільська

148

1,8

Харківська

433

5,2

Херсонська

235

2,8

Хмельницька

232

2,8

Черкаська

311

3,7

Чернівецька

104

1,2

Чернігівська

226

2,7

м.Kиїв

878

10,5

м.Севастополь

44

0,5

Всього:

8369

100

 

Аналіз звернень до Уповноваженого у 1998 р. (табл. 3) засвідчив, що найчастіше порушення прав (54,7%) пов’язано з питаннями дотримання законності та правопорядку, перегляду і виконання судових рішень тощо. Найбільше скарг стосувалося дій працівників правоохоронних органів, передусім міліції, щодо незаконних затримань, застосування не дозволених законом методів отримання доказів, порушення прав на адвокатські послуги. Значна частина звернень стосувалася порушення процесуальних термінів розгляду цивільних та кримінальних справ у судах. У своїх зверненнях громадяни скаржилися, що розгляд справ у судах триває місяцями, а іноді й роками. Це викликає недовіру людей до судової системи, ефективності її діяльності. Причиною такої тяганини нерідко є неявка у судове засідання відповідачів та свідків. Проте не в усіх випадках судом з’ясовується причина неявки до суду зазначених осіб і вирішується питання про відповідальність за неповагу до суду.

Таблиця 3.

Аналіз питань, порушених у зверненнях до Уповноваженого з прав людини у 1998 р.

Питання, порушені у зверненнях

Kількість порушених питань

%

Забезпечення законності та охорони правопорядку (скарги на дії працівників правоохоронних органів; перегляд та виконання судових вироків, ухвал, постанов)

4529

54,7

Соціальний захист населення (призначення, збільшення пенсії; визначення соціального статусу громадян; забезпечення транспортними засобами інвалідів; влаштування у заклади соціального захисту; надання матеріальної допомоги; призначення субсидій)

1321

15,9

Питання праці (звільнення та поновлення на роботі, оплата праці, безробіття)

1081

13,1

Житлове господарство (порушення житлового законодавства, будівництво, ремонт та надання житла; індивідуальне житлове будівництво)

542

6,5

Реформа економіки, ринкові відносини, підприємництво, роздержавлення і приватизація власності, політика цін і податків (відшкодування державою втрат від інфляції, приватизації державної і комунальної власності та інші питання)

314

3,8

Охорона здоров'я

67

0,8

Діяльність політичних партій, профспілок, масових рухів та інших громадських об'єднань

46

0,6

Екологічна безпека, раціональне природокористування та інші

383

4,6

Всього порушених питань

8283

100

 

За період діяльності Уповноваженого з прав людини – з квітня 1998 р. по грудень 1998 р. до Уповноваженого надійшло79 звернень від народних депутатів України. Крім офіційних письмових звернень, народні депутати України зверталися до Уповноваженого на особистих прийомах, телефоном. У табл. 5 наведено дані щодо порушення конкретних прав, про які повідомлялося у направлених на адресу Уповноваженого зверненнях народних депутатів України та надісланих ними заявах, скаргах та зверненнях громадян.

Таблиця 4.

Відомості щодо порушення конкретних прав, про які повідомлялося у зверненнях народних депутатів України та пересланих ними заявах, скаргах та зверненнях громадян у 1998 р.

Порушені права

1998 р.


Кількість

%

Порушення особистих прав (безпідставний арешт, застосування катувань при проведенні дізнання слідчими органами, приниження честі і гідності громадянина)

7

8,9

Порушення громадянських прав (несправедливий судовий розгляд, скарги на неправомірні дії посадових осіб органів МВС, суддів, органів прокуратури, органів виконавчої влади)

30

38

Порушення політичних прав і свобод (свобода слова, виборчі права)

2

2,5

Порушення економічних прав (право приватної власності, невиплата заробітної плати, незаконне звільнення з роботи та інше)

19

24

Порушення соціальних прав (право на житло, невиплата та перегляд пенсій, матеріальної допомоги, право на освіту та охорону здоров'я та інші)

18

22,8

Інші порушення прав

3

3,8

Всього

79

100

У 1998 році своїм правом на звернення до Уповноваженого з прав людини скористалися 21 іноземців та осіб без громадянства.

Важливим кроком у процесі роботи є визначення заходів, яких необхідно вжити щодо поновлення порушених прав громадян. Ст.17 Закону України про Уповноваженого конкретно регламентує дії Уповноваженого, які він може застосовувати при розгляді звернень, а саме: відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;  роз’яснює заходи, яких має вжити особа, яка подала звернення;  направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи та контролює розгляд цього звернення. Детальна інформація щодо розгляду звернень, визнаних прийнятними та вжитих заходів, наведена у табл.5

Таблиця 5.

Аналіз звернень, прийнятих до розгляду відповідно до п.1–3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” у 1998 р. (14.04–31.12)


1998

Розгляд звернень, визнаних прийнятними

кількість

%


Всього звернень, прийнятних до розгляду

2444

100

1

Відкрито проваджень

795

32,5


Роз'яснено заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого

266

10,9

3

Направлено за належністю органам, до компетенції яких належить розгляд справи, та взято на контроль

1383

56,6

 

Із загальної кількості звернень, що надійшли до Уповноваженого у 1998 р., було розглянуто по суті і прийнято рішення щодо 6494 звернень, або 77,6%. Відповідно до п. 4 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини” рішення про відмову у розгляді звернень у 1998 р. було прийнято щодо 1875, звернень.

Рис.1 Характеристика проваджень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 1998 р. (14.04–31.12)

alt 

Моніторинг звернень до Уповноваженого громадян України у 1998 році, у тому числі народних депутатів, а також іноземців та осіб без громадянства дає підстави дійти висновку, що все більше осіб з метою поновлення своїх порушених прав і свобод користуються цим унікальним правом, яке передбачено ст.55 Конституції України. Ці звернення стали підґрунтям для здійснення всебічного аналізу стану дотримання громадянських, політичних, особистих, економічних, соціальних та культурних прав і свобод в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

   

.