Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

1999

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1999 р.

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 1999 р.

І. Загальна кількість осіб, що звернулися до Уповноваженого з прав людини письмово, усно чи на особистих прийомах, упродовж 1999 р. перевищила 51 тис. За період з 1 січня по 31 грудня 1999 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 16 019 письмових звернень громадян України, іноземців та осіб без громадянства, з них 348 – колективні, підписи під якими поставили 12 935 громадян нашої держави. Протягом 1999 р. до Уповноваженого письмово звернулося 28 606 осіб, у тому числі 48 іноземців та 7 осіб без громадянства (табл. 1). У середньому щомісячно надходило понад 1300 звернень, що на третину більше порівняно з попереднім 1998 роком. Було надано роз’яснень на 15 тис. телефонних дзвінків, кількість громадян, які звернулись на особистих прийомах, склала7553 осіб, у тому числі – 2430 було прийнято під час виїздів у регіони України. Однією з причин зростання кількості звернень громадян на думку Уповноваженого, є, підвищення рівня поінформованості громадян щодо діяльності інституції Уповноваженого, а також підвищення соціально-політичної активності населення у рік президентських виборів.

Таблиця 1.

Загальна кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини у 1999 р.

№ п/п

Характер звернень

1999

I

Надійшло звернень (письмових):

16019


1. Індивідуальних

15 671


2. Kолективних

348

II

З письмовими зверненнями звернулося осіб, серед них:

28 606


1. Громадян України,

28 551


у т.ч. народних депутатів України

99


2. Іноземних громадян

48


3. Осіб без громадянства

7

III

Прийнято на особистих прийомах:

7553


в т.ч. з виїздом на місця

2430

IV

Kількість осіб, які звернулися телефоном

понад 15 000

V

Всього осіб, які звернулися до
Уповноваженого з прав людини

понад
51 000

  

 

Найбільша кількість письмових звернень до Уповноваженого надійшла з м. Києва  (у 1999 р. – 1598), Донецької (відповідно 1744), Дніпропетровської (1053), Луганської ( 1402), Харківської (778), Одеської (639), Львівської (668) областей (табл. 2).

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень по регіонах до Уповноваженого з прав людини у 1999 р.

Адміністративно-
територіальна одиниця

кількість
звернень у 1999 р.

%

Автономна
Республіка Kрим

583

3,6

Вінницька

547

3,4

Волинська

270

1,7

Дніпропетровська

1053

6,6

Донецька

1744

10,9

Житомирська

483

3,0

Закарпатська

367

2,3

Запорізька

418

2,6

Івано-Франківська

437

2,7

Kиївська

632

3,9

Kіровоградська

376

2,3

Луганська

1402

8,8

Львівська

668

4,2

Миколаївська

322

2,0

Одеська

639

4,0

Полтавська

611

3,8

Рівненська

295

1,8

Сумська

393

2,5

Тернопільська

255

1,6

Харківська

778

4,9

Херсонська

383

2,4

Хмельницька

433

2,7

Черкаська

551

3,4

Чернівецька

170

1,1

Чернігівська

553

3,5

м.Kиїв

1598

9,9

м.Севастополь

58

0,4

Всього:

16 019

100

 

 

У 1999 р. серед звернень до Уповноваженого з прав людини більше половини (8891, або 55,5%) стосувалися порушення громадянських прав (табл.3). Передусім скарги стосувалися порушення права на справедливий судовий захист, незаконних дій працівників правоохоронних органів, несвоєчасних виконань судових рішень, порушення права на отримання громадянства України, а також порушення права на прописку (що докладніше проаналізовано у відповідних розділах Доповіді).

Таблиця 3.

Аналіз порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого з прав людини у 1999 р.

Вид порушених прав

Kількість
порушених прав

%

Громадянські права

8891

55,5

Економічні права

3204

20,0

Соціальні права

2627

16,4

Особисті права

769

4,8

Політичні права

368

2,3

Kультурні права

160

1,0

Всього

16019

100

  
 

На другому місці за кількістю порушень виявились економічні права (3204, або 20%). Це насамперед стосується права на працю, затримки виплати винагороди за працю, незаконних звільнень з роботи, захисту від безробіття тощо. Якщо у 1998 р. з приводу порушення цих прав надійшло 1081 звернення (12,9%), то у 1999 р. – 2586, або 16,1%, звернень. Значною залишається кількість звернень стосовно повернення заощаджень громадян, порушення права їх власності, зокрема права власності на землю (майже 7%).

Актуальним у 1999 р. залишалося питання дотримання соціальних прав громадян, порушення яких складали – 2627, або 16,4%. Це звернення з питань порушення житлових прав, призначення, перегляду та своєчасної виплати пенсій, забезпечення транспортними засобами інвалідів, влаштування у заклади соціального захисту, надання матеріальної допомоги, призначення субсидій. Лише з питань порушення права на житло від громадян України у 1999 р. надійшло 865 звернень (5,4%).

Заявники у своїх зверненнях дуже гостро ставлять питання дотримання їх особистих конституційних прав, зокрема, права на повагу до гідності та на недоторканність, свободу від незаконного затримання та арешту, невтручання в особисте і сімейне життя. Таких звернень надійшло 769,або 4,8%. Їх аналіз засвідчив, що типовими порушеннями особистих прав людини є застосування тортур, побиття, вжиття інших не дозволених засобів впливу, передусім працівниками міліції, від моменту затримання осіб до направлення їх у слідчі ізолятори. Також надійшли скарги на дії посадових осіб органів попереднього слідства щодо недобросовісного виконання ними своїх службових обов’язків.

У 1999 р. спостерігалась тенденція до зростання кількості звернень щодо реалізації громадянами політичних прав і свобод, зокрема, на свободу слова, світогляду і віросповідання, на вільні вибори, на створення об’єднань громадян та профспілкових організацій. Таких звернень надійшло 368 (2,3%) проти 46 (0,5%) у 1998 р. Певною мірою це пов’язано з проведенням президентських виборів в Україні.

Діаграма 1.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 1999 р. (%)

alt 

У 1999 р. до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 187 звернень від народних депутатів України. Крім офіційних письмових звернень, народні депутати України зверталися до Уповноваженого на особистих прийомах, телефоном. У табл. 4 наведено дані щодо порушення конкретних прав, про які повідомлялося у направлених на адресу Уповноваженого зверненнях народних депутатів України та надісланих ними заявах, скаргах та зверненнях громадян.

Таблиця 4.

Відомості щодо порушення конкретних прав, про які повідомлялося у зверненнях народних депутатів України та пересланих ними заявах,

скаргах та зверненнях громадян.

Порушені права

1999


Кількість

%

Порушення особистих прав (безпідставний арешт, застосування катувань при проведенні дізнання слідчими органами, приниження честі і гідності громадянина)

20

10,7

Порушення громадянських прав (несправедливий судовий розгляд, скарги на неправомірні дії посадових осіб органів МВС, суддів, органів прокуратури, органів виконавчої влади)

65

34,8

Порушення політичних прав і свобод (свобода слова, виборчі права)

13

6,9

Порушення економічних прав (право приватної власності, невиплата заробітної плати, незаконне звільнення з роботи та інше)

44

23,5

Порушення соціальних прав (право на житло, невиплата та перегляд пенсій, матеріальної допомоги, право на освіту та охорону здоров'я та інші)

31

16,6

Інші порушення прав

14

7,5

Всього

187

100

 

 

У 1999 р. від пенсіонерів надійшло 4229 звернень, або 26,4% загальної кількості; від робітників різних галузей народного господарства – 1554, або 9,7%, від інвалідів праці – 881, або 5,5%; від інвалідів війни – 641, або 4,0% від безробітних – 397, або 2,5%. Від осіб, що утримуються в місцях позбавлення волі, надійшло 1372 звернення, або 8,6%.

Із загальної кількості звернень, що надійшли до Уповноваженого у 1999 р. було розглянуто по суті і прийнято рішення щодо 12 770, або 79,7%, звернень. Відповідно до п. 4 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини” рішення про відмову у розгляді звернень було прийнято щодо  3249 звернень. Інформація щодо розгляду звернень, визнаних прийнятними та вжитих заходів, наведена у табл.5.

Таблиця 5.

Аналіз звернень, прийнятих до розгляду відповідно до п.1–3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”

у 1999 р.

 


1999 р.

Розгляд звернень, визнаних прийнятними

кількість

%


Всього звернень, прийнятних до розгляду

4748

100

1

Відкрито проваджень

1644

34,6


Роз'яснено заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого

412

8,7

3

Направлено за належністю органам, до компетенції яких належить розгляд справи, та взято на контроль

2692

56,7

 

 

За результатами розгляду 839 проваджень у 1999 р. було вжито необхідних заходів для поновлення порушених прав, про що повідомлено всім авторам звернень. Щодо 405 у 1999 р. Уповноваженим було проведено перевірки, за якими факти порушення прав заявників не підтверджено. Продовжено термін розгляду 86 проваджень у справах щодо порушення прав і свобод людини, відкритих наприкінці 1998 – у 1999 рр.

Діаграма 2.

Характеристика проваджень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1999 р.

alt 

Моніторинг звернень громадян до УповноваженогоВерховної Ради України з прав людини   у 1999 році, у тому числі народних депутатів, а також іноземців та осіб без громадянства є підґрунтям для здійснення всебічного аналізу стану дотримання прав і свобод людини в Україні.


 

.