Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2000

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2000 р.

Інформація

 про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 2000 р.

Правом на звернення за захистом своїх конституційних прав до Уповноваженого у 2000 р. скористалися понад 61,5 тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Звернення громадян розглядалися безпосередньо Уповноваженим з прав людини, працівниками Секретаріату Уповноваженого, або, за дорученням Уповноваженого, направлялися за належністю в органи, до компетенції яких належав розгляд цих звернень.

Як свідчить аналіз, якщо у 1998–1999 рр. насамперед зверталися представники найбільш вразливих верств населення, зокрема пенсіонери, безробітні, інваліди, особи, позбавлені волі, то у 2000 р. до Уповноваженого за захистом своїх прав стали звертатися й інші категорії громадян України, в тому числі державні службовці, судді, депутати  рад  різних рівнів, лідери політичних партій. Це є насамперед показником зростання довіри населення до Уповноваженого з прав людини, підвищення авторитету інституції як правозахисної організації.

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2000 р.

Характер звернень

2000 р.

І

Надійшло звернень (письмових):

17 372


- індивідуальних

16 538


- колективних

834

ІІ

Письмових звернень осіб, серед них:

36 889


- громадян України

36 785


- у т. ч. народних депутатів України

137


- іноземців

84


осіб без громадянства

3

ІІІ

Прийнято на особистих прийомах:

8029


- у т. ч. з виїздом на місця

3 370

IV

Кількість осіб, які звернулися телефоном

понад 16 600


Всього осіб, які звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

понад 61 500

Аналіз звернень засвідчує, що у 2000 р. 9402 звернень, або 54,1%  загальної кількості, стосувалися порушення громадянських прав (Діагр.1) Серед порушених громадянських прав насамперед йшлося про порушення права громадян на справедливий судовий захист. Уповноважений стурбована такою значною кількістю звернень громадян щодо порушення їх прав судовою владою та з прикрістю констатує, що з прийняттям низки законів, пов’язаних з реформуванням судової системи, кількість звернень громадян з приводу реалізації їхнього права на справедливий судовий захист не тільки не зменшилась, а навпаки – збільшилась. Докладний аналіз стану дотримання цих прав зроблено у розділах  Щорічної доповіді  "Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні "(2002 р.)

Діаграма 1.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2000 р. (%)

alt 


 

 

На другому місці за кількістю порушень виявилися на відміну від минулих років соціальні права. У 2000 р. кількість звернень щодо порушення цих прав була 4250, або 24,5%. Це насамперед звернення, що стосувалися питань позбавлення пільг, встановлених чинним законодавством України, призначення та виплати пенсій, надання житла, матеріальної допомоги та субсидій, охорони здоров’я та надання медичної допомоги.

Актуальним у 2000 р., як і у 1998 та 1999 рр., залишалося питання дотримання економічних прав громадян. З цього питання надійшло у 2000 р. 2651 звернення, або 15,3%. Їх відсоток у загальній кількості порівняно з 1999 р. (20%) дещо зменшився. Серед цієї категорії – звернення з питань порушення права власності на землю, права на працю, затримки з виплатою винагороди за працю, незаконного звільнення, права споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги тощо.

Дуже гостро автори звернень до Уповноваженого ставлять питання дотримання особистих конституційних прав. У 2000 р. таких звернень надійшло 973, або 5,6%. Їх аналіз засвідчив, що найбільш типовими порушеннями особистих прав людини в Україні є порушення права на особисту недоторканність людини – застосування тортур, іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (табл. 2).

Таблиця 2.

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого у 2000 р.

 

Порушені права

2000р.

Кількість повідомлень

% до загальної кількості повідомлень

Громадянські права, в тому числі:

9402

100%

Право на справедливий судовий захист прав і свобод людини

4424

47,0%

Свобода від порушення прав  працівниками правоохоронних органів

1856

19,7%

Право на звернення

1728

18,4%

Право на поновлення прав репресованих і реабілітованих

272

2,9%

Право на громадянство 

223

2,4%

Свобода пересування

154

1,6%

Права людини у Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом

151

1,6%

Право на відшкодування шкоди

81

0,9%

Економічні права, у т. ч. :

2651

100%

Право власності

959

36,1

Право на працю

980

37,0%

Право власності на землю

460

17,4%

Право споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги

252

9,5%

Соціальні права, у т. ч.:

4250

100%

Право на соціальний захист

1932

45,5%

Право на пенсію

811

19,1%

Право на охорону здоров’я,  медичну допомогу та медичне страхування

290

6,8%

Право на житло

954

22,4%

Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

54

1,3%

Право на освіту

60

1,4%

Особисті права, у т.ч. :

973

100%

Право на особисту недоторканість

429

44,0%

Право на повагу до гідності

415

42,7%

Право на життя

94

9,7%

Свобода від втручання в особисте життя

35

3,6%

Політичні права і свободи

77

100%

Культурні права

19

100%

Всього

17 372

100%

Найбільша кількість письмових звернень у 2000  рр. надійшла до Уповноваженого з  м. Києва, Донецької, Дніпропетровської областей, найменша  – з Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей. 

Кількість звернень до Уповноваженого з прав людини по регіонам  у 1998-2000 рр.

Адміністративно-територіальна одиниця

1998 р.

1999 р.

2000 р.

АРК

431

583

615

Вінницька

356

547

780

Волинська

143

270

292

Дніпропетровська

566

1053

1108

Донецька

651

1744

1699

Житомирська

253

483

498

Закарпатська

206

367

335

Запорізька

265

418

449

Івано–Франківська

269

437

548

Київська

336

632

862

Кіровоградська

206

376

473

Луганська

362

1402

843

Львівська

391

666

844

Миколаївська

199

322

391

Одеська

430

639

734

Полтавська

358

611

691

Рівненська

130

295

300

Сумська

206

393

354

Тернопільська

148

255

227

Харківська

433

778

730

Херсонська

235

383

403

Хмельницька

232

433

491

Черкаська

311

551

677

Чернівецька

104

170

171

Чернігівська

226

553

448

м.Київ

878

1598

2359

м.Севастополь

44

58

50

Всього:

8369

16 019

17 372

Таблиця 3.

У 2000 р. від 89 народних депутатів України надійшло 142 звернення. Одночасно слід зазначити, що від комітетів та депутатських груп і фракцій до Уповноваженого з прав людини надсилалися також звернення з приводу порушень прав окремих громадян. Всього ж  від комітетів Верховної Ради України у 2000 р. надійшло 15 звернень. Від депутатських груп і фракцій Верховної Ради України у 2000 р. - 5 звернень.

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини у 1998-2000 рр.

 

alt 

 

До Уповноваженого Верховной Ради України з прав людини у 2000 році звернулися 87 іноземців та осіб без громадянства. Аналіз цих звернень дає можливість умовно поділити їх на дві великі категорії: звернення громадян колишнього СРСР, переважно українського походження, які після 1991 р. повернулися на Батьківщину для постійного проживання, та звернення громадян інших країн: Східної та Західної Європи, Азії та Африки.

Звернення першої групи (їх близько 80%) переважно пов’язані з проблемами, що виникають при легалізації їх статусу на території України. Більшість звернень – понад 70% загальної кількості звернень, що надійшли на адресу Уповноваженого у 2000 р. від цієї категорії осіб, пов’язані з отриманням громадянства або посвідки на постійне проживання. Крім цього вони також звертаються з приводу порушень прав на медичне обслуговування, соціальне забезпечення, з приводу визнання їх жертвами політичних репресій тощо.

Друга група звернень (близько 20%) – це звернення від громадян інших країн. Стосуються вони не лише питань легалізації їхнього перебування на території України, а й порядку та строків ведення досудового слідства у кримінальних справах, видворення з території України, оскарження вироків судів тощо.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” Уповноваженому з прав людини надано право відмовляти авторам при розгляді звернень, якщо вони не стосуються проблем, що належать до компетенції Уповноваженого. Проте, Уповноважений користується таким правом лише у крайніх випадках.  У 2000 р. було відмовлено у розгляді 2968 звернень (17,1%) від загальної кількості звернень.

Розглядаючи звернення громадян, які реалізують своє конституційне право звертатися за захистом своїх прав, Уповноважений з прав людини завжди пам’ятає, що за кожним зверненням – доля конкретної людини і використовує надані чинним законодавством повноваження для поновлення порушених прав кожної людини. Поряд з цим при розгляді звернень Уповноважений прагне у кожному конкретному випадку визначити проблему, що зумовила порушення прав заявника, а якщо вона типова – узагальнити і вжити заходів щодо сприяння унеможливленню або поновленню порушених прав інших громадян України.  

.