Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2001

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2001 р.

Інформація

 про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 2001 р.

У 2001 р. правом на звернення за захистом своїх конституційних прав до Уповноваженого  скористалися понад  62,4 тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства. А всього за час діяльності інституції за станом на 1 січня 2002 р. до Уповноваженого з прав людини надійшли звернення понад 204,5 тис. осіб про порушення їхніх прав і свобод внаслідок рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2001 р.

Характер звернень

2001 р.

І

Надійшло звернень (письмових):

23 651


- індивідуальних

22 370


- колективних

1281

ІІ

Письмових звернень осіб, серед них:

41 665


- громадян України

41 544


- у т. ч. народних депутатів України

251


- іноземців

173


осіб без громадянства

12

ІІІ

Прийнято на особистих прийомах:

5262


- у т. ч. з виїздом на місця

490

IV

Кількість осіб, які звернулися телефоном

понад 15 450


Всього осіб, які звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

понад 62 300

Аналіз звернень засвідчує, що у 2001 р. майже половина з них – 11 581, або 49%, стосувалися порушення громадянських прав (діагр.1) Серед порушених громадянських прав насамперед йшлося про порушення права громадян на справедливий судовий захист. Зокрема, це оскарження рішень та вироків судів, невиконання судових рішень, недотримання процесуальних строків при розгляді справ судами, скарги на неможливість оскарження судових рішень та порушення термінів розгляду справи, на дії суддів, неможливість отримати своєчасно копію судового рішення.

На другому місці за кількістю порушень виявилися на відміну від минулих років соціальні права. У 2000 р. кількість звернень щодо порушення цих прав була 4250, або 24,5%, у 2001 р. зросла до 5598, або 23,6%. Це насамперед звернення, що стосувалися питань позбавлення пільг, встановлених чинним законодавством України, призначення та виплати пенсій, надання житла, матеріальної допомоги та субсидій, охорони здоров’я та надання медичної допомоги.

Діаграма 1.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого з прав людини у 2001 р.


 

 

 

Актуальним у 2001 р. залишалося питання дотримання економічних прав громадян. З цього питання надійшло у 2001 р. – 4254 звернення, або 18%. Їх відсоток у загальній кількості порівняно з 1999 р. (20%) дещо зменшився. Серед цієї категорії – звернення з питань порушення права власності на землю, права на працю, затримки з виплатою винагороди за працю, незаконного звільнення, права споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги тощо (табл. 2). Значна кількість звернень пов’язана з проблемою повернення державою грошових заощаджень громадян.

Таблиця 2.

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого з прав людини у 2001 р.

 

Порушені права

2001 р.

Кількість повідомлень

% до загальної кількості повідомлень

Громадянські права, в тому числі:

11 581

100%

Право на справедливий судовий захист прав і свобод людини

5293

45,7%

Свобода від порушення прав  працівниками правоохоронних органів

2391

20,619,7%

Право на звернення

1889

16,3%

Право на поновлення прав репресованих і реабілітованих

856

7,4%

Право на громадянство 

437

3,8%

Свобода пересування

287

2,5%

Права людини у Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом

262

2,3%

Право на відшкодування шкоди

35

0,3%

Економічні права, у т. ч. :

4254

100%

Право власності

2027

47,6%

Право на працю

1133

26,6%

Право власності на землю

683

16,14%

Право споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги

411

9,7%

Соціальні права, у т. ч.:

5598

100%

Право на соціальний захист

1946

34,8%

Право на пенсію

1108

19,8%

Право на охорону здоров’я,  медичну допомогу та медичне страхування

500

8,9

Право на житло

1314

23,5%

Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

231

4,1%

Право на освіту

79

1,4%

Особисті права, у т.ч. :

2084

100%

Право на особисту недоторканість

914

43,9,0%

Право на повагу до гідності

834

40,0%

Право на життя

311

14,9%

Свобода від втручання в особисте життя

25

1,2%

Політичні права і свободи

1113

100%

Культурні права

21

100%

Всього

23 651

100%

Дуже гостро автори звернень ставлять питання дотримання особистих конституційних прав. Якщо у 2000 р. таких звернень надійшло 973, або 5,6%, то у 2001 р. – вже 2084, або 8,8%.

Як і у 1998–1999 рр., найбільша кількість письмових звернень у 2000–2001 рр. надійшла до Уповноваженого з м.Києва (5300 – 12,9%), Донецької (3835 – 9,3%) та Дніпропетровської (2886 – 7,0%) областей, найменша – з Волинської (623 – 1,5%), Тернопільської (607 – 1,5%) та Чернівецької (417 – 1%) областей. У  2001 р. порівняно з 2000 р. зросла кількість звернень до Уповноваженого з прав людини з Чернігівської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Полтавської та деяких інших областей ( табл. 3).

Кількість письмових звернень з регіонів України до Уповноваженого з прав людини

у 1998-2001 рр.

Таблиця 3.

Адміністративно-територіальна одиниця

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

АРК

431

583

615

711

Вінницька

356

547

780

881

Волинська

143

270

292

331

Дніпропетровська

566

1053

1108

1778

Донецька

651

1744

1699

2136

Житомирська

253

483

498

645

Закарпатська

206

367

335

466

Запорізька

265

418

449

715

Івано–Франківська

269

437

548

679

Київська

336

632

862

1082

Кіровоградська

206

376

473

650

Луганська

362

1402

843

1126

Львівська

391

666

844

1210

Миколаївська

199

322

391

540

Одеська

430

639

734

946

Полтавська

358

611

691

1045

Рівненська

130

295

300

351

Сумська

206

393

354

487

Тернопільська

148

255

227

380

Харківська

433

778

730

1161

Херсонська

235

383

403

713

Хмельницька

232

433

491

624

Черкаська

311

551

677

902

Чернівецька

104

170

171

246

Чернігівська

226

553

448

808

м.Київ

878

1598

2359

2941

м.Севастополь

44

58

50

97

Всього:

8369

16 019

17 372

23 651

У 2001 р. зросла кількість звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини. У 2001 р. 127 народних депутатів України надіслали 244 звернення. Від комітетів та депутатських груп і фракцій до Уповноваженого з прав людини надсилалися також звернення з приводу порушень прав окремих громадян. Всього ж  від комітетів Верховної Ради України у 2001 р.надійшло 15 звернень. Від депутатських груп і фракцій Верховної Ради України – 8. До речі, у 1998–1999 рр. звернень від депутатських груп і фракцій не було зовсім.

Діаграма 2.

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини, що надійшли  у 1998-2001 р.


 

У 2001 році кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини іноземців та осіб без громадянства збільшилася у порівнянні до 2000 року з 87 у 2000 р. до 185 у 2001 р. Основним питанням для більшості заявників, які зверталися до Уповноваженого в зазначений період, залишалися правовідносини, пов’язані з набуттям громадянства України.

Уповноваженому з прав людини згідно п.4 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”надано право відмовляти авторам при розгляді звернень, якщо вони не стосуються проблем, що належать до його компетенції. Уповноважений з прав людини вважає позитивним явищем 2001 року  зменшення кількості звернень, у розгляді яких відмовлено. Так, у 2001 р. було відмовлено у розгляді  3978 (16,8%) звернень. Поряд з цим при розгляді звернень Уповноважений прагне у кожному конкретному випадку визначити проблему, що зумовила порушення прав заявника, а якщо вона типова – узагальнити і вжити заходів щодо сприяння унеможливленню або поновленню порушених прав інших громадян України.

 

.