Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2002

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2002 р.

Інформація

 про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 2002 р.

У 2002 р. за захистом своїх конституційних прав до Уповноваженого звернулися понад 65,5 тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства(табл. 1). Треба також зазначити, що багато звернень громадян надходять до Уповноваженого вже після того, як були оскаржені в адміністративному чи судовому порядку, але порушення прав людини так і не були усунені. Це значно ускладнює процес поновлення прав людини. При цьому для авторів звернень інституція Уповноваженого з прав людини у абсолютній більшості випадків є останньою надією.

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2002р.

№ п/п

Характер звернень

2002 р.

I

Надійшло звернень (письмових):

- індивідуальних

- колективних

20 828

19 257

1571

II

З письмовими зверненнями звернулися осіб, серед них:

- громадян України

- іноземних громадян

- осіб без громадянства

 

47 740

47 530

94

16

III

Прийнято на особистих прийомах:

у т.ч. з виїздом на місця

5776

1940

IV

Кількість осіб, які звернулися телефоном

понад 12 000

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

понад 65 500

У 2002 р., як і у попередні роки, зберігалась тенденція зростання кількості колективних листів, яких надійшло 1571, і їх підписали 28 483 громадяна України. У 2001 р. було 1281 таке звернення, під якими поставили підписи 19 295 осіб.

У 2002 р. до Уповноважених надійшло 20 828 письмових звернень, що менше, ніж у 2001 р., коли надійшло 23 651 таке звернення. Як і у попередні роки, найбільша кількість письмових звернень у 2002 р. надійшла до Уповноваженого з м. Києва - 2574, Донецької – 2160, Дніпропетровської – 1802 областей, найменша – з Тернопільської – 279,Волинської –265, Чернівецької – 235 областей (табл. 2).

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень з регіонів України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2002 р.

Адміністративно-територіальна одиниця

2002 р.

Автономна Республіка Крим

695

Вінницька

709

Волинська

265

Дніпропетровська

1802

Донецька

2160

Житомирська

580

Закарпатська

344

Запорізька

901

Івано-Франківська

477

Київська

840

Кіровоградська

522

Луганська

939

Львівська

1075

Миколаївська

454

Одеська

820

Полтавська

911

Рівненська

305

Сумська

428

Тернопільська

279

Харківська

1125

Херсонська

473

Хмельницька

528

Черкаська

674

Чернівецька

235

Чернігівська

523

м.Київ

2574

м.Севастополь

96

Інші держави

94

Всього:

20 828

Аналіз звернень засвідчує, що у 2002 р. 15 443 питання, що були порушені у зверненнях, або 58,3% загальної кількості, стосувалися порушення громадянських прав.

Таблиця 3.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2002 р.

Види порушених прав

Кількість звернень з приводу порушених прав у 2002 р.

Громадянські

15 443

Соціальні

4571

Економічні

3830

Особисті

2327

Політичні

283

Культурні

33

Всього

26 487

На другому місці у 2002 р. за кількістю порушень виявилися соціальні права. У 2002 р. кількість питань у зверненнях щодо порушення цих прав сягала 4571, або 17,2%. Це насамперед звернення, що стосувалися питань позбавлення пільг, встановлених чинним законодавством України, призначення та виплати пенсій, надання житла, матеріальної допомоги та субсидій, охорони здоров’я та надання медичної допомоги. Треба зазначити, що порушення соціальних прав насамперед стосується прав бідних людей. Тому головним напрямом діяльності Уповноваженого, спрямованим на поновлення прав цієї категорії громадян, є боротьба з бідністю.

 (Діаграма 1.)

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2002 р. (%)

 alt

Актуальним у 2002 р. залишалося питання дотриманняекономічних прав громадян. У 2002 р. воно порушувалося у зверненнях 3830 разів, або 14,7%, і це було третє місце за кількістю порушень. Серед цієї категорії – звернення з питань порушення права власності на землю, права на працю, затримки з виплатою винагороди за працю, незаконного звільнення. Як і раніше, громадяни дуже стурбовані проблемою повернення державою грошових заощаджень, забезпеченням якісною і безпечною продукцією та послугами тощо (табл. 4.).

Таблиця 4.

Види порушених прав людини за письмовими зверненнями до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини  у 2002 р.

Види порушених прав

2002 р.

Громадянські, у т. ч.

15 443

Право на судовий захист прав і свобод людини, а саме:

8286

   -  право оскаржити рішення суду з цивільної справи

1774

   -  право оскаржити рішення суду з кримінальної справи

3000

   -  право на своєчасний та належний розгляд справи судом

1564

   -  право оскаржити дії судді

801

   -  право на своєчасне виконання судових рішень

1470

Свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів, а саме:

3872

   -  право на порушення кримінальної справи

980

   -  право на належне розслідування кримінальної справи

1515

   -  свобода від незаконного порушення кримінальної справи

409

Економічні права, у т.ч

3830

Право власності, а саме:

1540

   -  право на приватну власність

705

   -  право на повернення державою грошових та інших заощаджень громадян

508

Право на працю, а саме:

1324

   -  право на належні, здорові і безпечні умови праці

52

   -  свобода від незаконного звільнення

323

Соціальні права, у т.ч.

4571

Право на соціальний захист у разі:

2026

   -  інвалідності

495

   -  позбавлення пільг

543

Право на призначення та перегляд пенсій

659

Політичні права

283

Культурні права

33

Дуже гостро автори звернень ставлять питання дотримання їхніх особистих конституційних прав. Кількість таких звернень залишається стабільно значною. У 2002 р. надійшло 2327 звернень громадян про порушення їхніх особистих прав, або 8,8%. Їх аналіз засвідчив, що найбільш типовими порушеннями особистих прав людини в Україні є порушення права на повагу до гідності – застосування тортур, іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.  

Як свідчить аналіз звернень, крім представників найбільш вразливих груп населення, зокрема, багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів, учасників війни та бойових дій, осіб, які перебувають під слідством або позбавлених волі, у 2002 р. набула продовження тенденція, коли до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх прав дедалі більше стали звертатися військовослужбовці, моряки, судді, працівники сільського господарства, а також громадяни інших держав. Результати моніторингу засвідчують, що кількість найбільш уразливих категорій населення, права яких найчастіше порушуються, на жаль, зростає. Так, якщо у 2002 р. надійшло 3362 звернення стосовно порушення прав пенсіонерів і 2347 звернень стосувалися проблем забезпечення прав інвалідів.  (табл.5).

Таблиця 5.

Кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за соціальними категоріями заявників у 2002 р.

Соціальна категорія заявників

2002 р.

   -  Інваліди

2347

   -  Учасники війни та бойових дій

710

   -  Багатодітні сім’ї

446

   -  Одинокі матері

367

Особи, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС

262

   -  Сім’я загиблого військовослужбовця

67

   -  Пенсіонери

3632

   -  Робітники

802

   -  Службовці

409

   -  Працівники освіти

152

   -  Підприємці

308

   -  Працівники с/г

497

   -  Військовослужбовці

348

   -  Учні, студенти

68

   -  Засуджені

3112

   -  Під слідством

1642

   -  Безробітні

382

   -  Діти

38

   -  Громадяни іншої держави

162

   -  Особи без громадянства

72

Якщо проаналізувати дії або бездіяльність посадових чи службових осіб органів, на яких скаржилися громадяни у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини у 2002 р., то перше місце посідають судові органи. Саме на рішення місцевих та апеляційних судів, а також на дії суддів найчастіше надходять скарги до Уповноваженого (у 2002 р. – 5721 – на місцеві суди, 2139 – на апеляційні). Значна кількість звернень до Уповноваженого пов’язана з діями чи бездіяльністю працівників органів Міністерства внутрішніх справ, особливо його місцевих органів (у 2002 р. було 3350 таких звернень); місцевих органів прокуратури (у 2002 р. – 1948); державних адміністрацій та їх органів ( у 2002 р. – 1768) та інших ( табл. 6).

Таблиця 6.

Інформація про порушення прав людини органами державної влади
та місцевого самоврядування згідно зі зверненнями громадян, що надійшли
до Уповноваженого з прав людини у 2002 р.

Органи державної влади та місцевого самоврядування

2002 р.

Президент України

62

Верховна Рада України

232

Кабінет Міністрів України

583

Конституційний Суд України

44

Верховний Суд України

500

апеляційні суди областей та міст Києва і Севастополя

2139

місцеві суди

5721

Вищий господарський суд України

34

Генеральна прокуратура України

159

прокуратури областей та міст Києва і Севастополя

745

місцеві прокуратури

1948

Міністерство внутрішніх справ

117

обласні управління МВС України та міст Києва і Севастополя

336

Місцеві органи МВС України

3350

Міністерство палива і енергетики

207

Міністерство закордонних справ

172

Міністерство оборони

390

Міністерство освіти і науки

166

Міністерство охорони здоров’я

605

Міністерство праці та соціальної політики

87

обласні управління та міст Києва і Севастополя

124

місцеві органи

897

Міністерство фінансів

149

Міністерство юстиції

56

обласні управління та міст Києва і Севастополя

176

місцеві органи

1187

Державна податкова адміністрація України

69

Державний департамент України з питань виконання покарань

1125

Пенсійний фонд України

586

Державні адміністрації та їх органи

1768

Органи місцевого самоврядування

847

Уповноважений приділяла особливу увагу роботі зі зверненнями  народних депутатів України, зверненнями, які надходять від комітетів Верховної Ради, депутатських груп і фракцій. Усього від народних депутатів у 2002 році надійшло 199 письмових звернень.  На відміну від минулих років найчастіше зверталися депутати, яких було обрано за партійними списками. Так, у 2002 р. звернулося 75 таких народних депутатів України, або 62,5% усіх депутатів, які звернулися до Уповноваженого.

У 2002 р. членами фракцій було направлено 134 звернення (БЮТ – 40, КПУ – 52, “Наша Україна” – 24, СПУ – 18), або 67,3% їх загальної кількості зверненнь народних депутатів. Від комітетів Верховної Ради, депутатських груп і фракцій у 2002 р. надійшло 15 звернень.

Діаграма 2.

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини у 1998–2002 рр.  

alt 

Не залишилися поза увагою Уповноваженого з прав людини і звернення депутатів рад інших рівнів, хоча відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” формально вони можуть звернутися до Уповноваженого тільки як громадяни або особи, які діють в їхніх інтересах. У 2002 р. до Уповноваженого звернулися: 2 депутати районної ради, 3 депутати міської ради, 2 депутати обласної ради, 2 депутати Київміськради та 1 депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Усі вони зверталися в інтересах своїх виборців, тому Уповноважений не могла проігнорувати звернення і приділила їм таку ж увагу, як і зверненням народних депутатів України.

У 2002 р. до Уповноваженого звернулися (особисто або інші особи в їхніх інтересах) 203 іноземці та особи без громадянства (табл. 2.3.1). Це громадяни 41 держави з Європи, Азії, Африки та Північної Америки. 81% звернень у 2002 р. надійшло від громадян країн СНД та Балтії, решта – з інших країн світу. Найбільша кількість звернень була отримана від громадян Російської Федерації: 84 (42%) у 2002 р.  Звернення громадян Грузії становили 33 (17%). Часто зверталися до Уповноваженого громадяни Узбекистану, Молдови, Вірменії та інших країн.

Таблиця 7.

Кількість іноземців та осіб без громадянства, що звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2002 р.

Країна, громадянином якої є іноземець

2002 р.

Азербайджан

9

Ангола

2

Афганістан

Бангладеш

Білорусь

3

Болгарія

Вірменія

6

Гана

2

Грузія

33

Зімбабве

Ізраїль

2

Індія

Ірак

1

Іран

1

Італія

1

Йорданія

1

Казахстан

5

Канада

1

Киргизія

2

Конго

Латвія

1

Ліван

Лівія

Молдова

11

Нігерія

1

Нідерланди

1

Німеччина

Пакистан

4

Палестина

1

Росія

84

Румунія

1

Сирія

2

Судан

1

США

1

Сьєрра-Леоне

3

Таджикистан

2

Туреччина

Туркменистан

1

Уганда

1

Узбекистан

8

Франція

Громадянство невідоме

3

Особи без громадянства

10

Всього

203

За рішенням Уповноваженого, всі без винятку неприйнятні звернення, які надійшли на адресу у 2002 р., було розглянуто. Майже по кожному другому зверненню, які формально належали до категорії неприйнятних, роз’яснено заходи, що їх має вжити особа, або надано юридичну допомогу. 3403 звернення (16,3%) у 2002 р. направлено за належністю в органи, до компетенції яких належить розгляд справи.

Кількість письмових звернень, у розгляді яких відмовлено, у 2002 р. становила 2063, або 9,9% загальної кількості звернень. Та навіть приймаючи рішення про відмову у розгляді звернення, Уповноважений намагалась поряд з цим надати конкретне роз’яснення чи правову допомогу авторам звернень.

Аналіз роботи інституту Уповноваженого за період його діяльності, а також моніторингові дослідження, здійснені Уповноваженим, засвідчили, що стан дотримання прав людини в Україні у 2002 році все ще залишається далеким від міжнародних стандартів.  

.