Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2003

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2003 р.

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2003 р.

У 2003 р. 65,9 тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства звернулися за захистом своїх конституційних прав до Уповноваженого з прав людини (табл. 1). Всього за час діяльності інституції Уповноваженого станом на 1 січня 2004 р. надійшли звернення від 335,7 тис. осіб про порушення їхніх прав і свобод внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.

Процес поновлення прав людини значно ускладнюється тим, що більшість звернень громадян надходять до Уповноваженого вже після того, як розглядалися відповідними органами, але так і не були усунені. 

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2003 р.

№ п/п

Характер звернень

2003 р.

I

Надійшло звернень (письмових):

- індивідуальних

- колективних

28 993

28 032

961

II

З письмовими зверненнями звернулися осіб, серед них:

- громадян України

- іноземних громадян

-  осіб без громадянства

 

45 672

45 303

297

72

III

Прийнято на особистих прийомах:

у т.ч. з виїздом на місця

7661

2120

IV

Кількість осіб, які звернулися телефоном

понад 12 600

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

понад 65 900

У 2003 р. кількість колективних звернень зменшилася до 961, свої “підписи” під ними поставили 17 640 громадян України. Треба відмітити, що у більшості випадків актуальність проблем, що порушуються у таких колективних зверненнях, заслуговують пильної уваги не лише Уповноваженого з прав людини.

У 2003 р. до Уповноважених надійшло 28 993 письмових звернень, що більше ніж у 2002 р., коли надійшло 20 828  зверненнь. Як і у попередні роки, найбільша кількість письмових звернень у 2003 р. надійшла до Уповноваженого з м. Києва – 3193, Донецької – 2690, Дніпропетровської 2335 областей, найменша – з Тернопільської – 430, Волинської – 362, Чернівецької – 368 областей. У 2003 р. порівняно з 2002 р. кількість звернень до Уповноваженого зросла з усіх без винятку регіонів, у тому числі у 7 разів – з м.Севастополя, у 3 рази – з Автономної Республіки Крим, майже у 2 рази – з Одеської та Херсонської областей (табл. 2.).

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень з регіонів України до Уповноваженого з прав людини

у 2002–2003 рр.

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість звернень

2002 р.

2003 р.

Автономна Республіка Крим

695

2125

Вінницька

709

919

Волинська

265

362

Дніпропетровська

1802

2335

Донецька

2160

2690

Житомирська

580

727

Закарпатська

344

441

Запорізька

901

1177

Івано-Франківська

477

684

Київська

840

1041

Кіровоградська

522

603

Луганська

939

1111

Львівська

1075

1348

Миколаївська

454

624

Одеська

820

1508

Полтавська

911

1145

Рівненська

305

421

Сумська

428

604

Тернопільська

279

430

Харківська

1125

1309

Херсонська

473

834

Хмельницька

528

679

Черкаська

674

733

Чернівецька

235

368

Чернігівська

523

666

м.Київ

2574

3193

м.Севастополь

96

743

Інші держави

94

173

Всього:

20 828

28 993

Аналіз звернень засвідчує, що у 2003 р. 20 549 питання, що були порушені у зверненнях, або 56,4%  загальної кількості, стосувалися порушення громадянських прав.

Таблиця 3.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2003 р.

Види порушених прав

Кількість звернень з приводу порушених прав у 2003 р.

Громадянські

20 549

Соціальні

5987

Економічні

6500

Особисті

2991

Політичні

399

Культурні

38

Всього

36 464

Актуальним залишалося питання дотримання економічних прав громадян.  У 2003 р. їх кількість та відсоток у загальній кількості порівняно з 2002 р. зросла – надійшло 6500 звернень, або 17,8%. Це вже було друге місце серед загальної кількості порушень. Серед цієї категорії – звернення з питань порушення права власності на землю, права на працю, затримки з виплатою винагороди за працю, незаконного звільнення, повернення державою грошових заощаджень, забезпеченням якісною і безпечною продукцією та послугами тощо (Діаграма 1).

Діаграма 1.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини у 2003 р. (%)

alt 

На третьому місці у 2003 р. за кількістю порушень виявилися соціальні права. У 2003 р. кількість питань у зверненнях щодо порушення цих прав сягала  5987, або 16,4%. Це насамперед звернення, що стосувалися питань позбавлення пільг, встановлених чинним законодавством України, призначення та виплати пенсій, надання житла, матеріальної допомоги та субсидій, охорони здоров’я та надання медичної допомоги.

Кількість таких звернень до Уповноваженого з прав людини щодо дотримання особистих конституційних прав   залишається стабільно значною. У 2003 р. надійшло 2991 звернень громадян про порушення їхніх особистих прав, або 8,2% від загальної кількості. Їх аналіз засвідчив, що найбільш типовими порушеннями особистих прав людини в Україні є порушення права на повагу до гідності – застосування тортур, іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (табл. 4).

Таблиця 4.

Види порушених прав людини за письмовими зверненнями до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2003 р.

Види порушених прав

2003 р.

Громадянські, у т. ч.

20 549

Право на судовий захист прав і свобод людини, а саме:

10192

   -  право оскаржити рішення суду з цивільної справи

1867

   -  право оскаржити рішення суду з кримінальної справи

3531

   -  право на своєчасний та належний розгляд справи судом

2028

   -  право оскаржити дії судді

811

   -  право на своєчасне виконання судових рішень

1954

Свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів, а саме:

4202

   -  право на порушення кримінальної справи

1210

   -  право на належне розслідування кримінальної справи

1966

   -  свобода від незаконного порушення кримінальної справи

570

Економічні права, у т.ч

6500

Право власності, а саме:

2181

   -  право на приватну власність

1406

   -  право на повернення державою грошових та інших заощаджень громадян

617

Право на працю, а саме:

2304

   -  право на належні, здорові і безпечні умови праці

117

   -  свобода від незаконного звільнення

491

Соціальні права, у т.ч.

5987

Право на соціальний захист у разі:

2178

   -  інвалідності

391

   -  позбавлення пільг

571

-Право на призначення та перегляд пенсій

839

Політичні права

399

Культурні права

38

До Уповноваженого за захистом своїх прав дедалі більше стали звертатися військовослужбовці, моряки, судді, працівники сільського господарства, а також громадяни інших держав. Не зменшується й кількість звернень представників найбільш вразливих груп, зокрема, багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів, учасників війни та бойових дій, осіб, які перебувають під слідством або позбавлених волі. Порівняльний аналіз кількості таких звернень свідчить що їх кількість у 2003 р. збільшилася. Так, якщо у 2002 р. надійшло 3362 звернення стосовно порушення прав пенсіонерів і 2347 звернень стосувалися проблем забезпечення прав інвалідів, то у 2003 р. їх кількість становила відповідно 5219 та 3094 звернень.

Таблиця 5.

Кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за соціальними категоріями заявників у 2002-2003 рр.

Соціальна категорія заявників

2002 р.

2003 р.

   -  Інваліди

2347

3094

   -  Учасники війни та бойових дій

710

1059

   -  Багатодітні сім’ї

446

603

   -  Одинокі матері

367

328

Особи, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС

262

335

   -  Сім’я загиблого військовослужбовця

67

5

   -  Пенсіонери

3632

5219

   -  Робітники

802

886

   -  Службовці

409

408

   -  Працівники освіти

152

248

   -  Підприємці

308

399

   -  Працівники с/г

497

561

   -  Військовослужбовці

348

637

   -  Учні, студенти

68

49

   -  Засуджені

3112

3549

   -  Під слідством

1642

2195

   -  Безробітні

382

238

   -  Діти

38

52

   -  Громадяни іншої держави

162

297

   -  Особи без громадянства

72

72

Найчастіше до Уповноваженого надходять скарги на судові органи саме на рішення місцевих та апеляційних судів, а також на дії суддів. У 2003 році до Уповноваженого надійшло 7373 скарги на місцеві суди,  2847 – на апеляційні. Значна кількість звернень до Уповноваженого пов’язана з діями чи бездіяльністю працівників органів Міністерства внутрішніх справ, особливо його місцевих органів було 5227 таких звернень; місцевих органів прокуратури – 2650); державних адміністрацій та їх органів  – 3156) та інших ( табл.6).

Таблиця 6.

Інформація про порушення прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування згідно зі зверненнями громадян, що надійшли
до Уповноваженого з прав людини у 2003
р.

Органи державної влади та місцевого самоврядування

2003 р.

Президент України

55

Верховна Рада України

136

Кабінет Міністрів України

632

Конституційний Суд України

36

Верховний Суд України

944

апеляційні суди областей та міст Києва і Севастополя

2847

місцеві суди

7373

Вищий господарський суд України

35

Генеральна прокуратура України

286

прокуратури областей та міст Києва і Севастополя

1111

місцеві прокуратури

2650

Міністерство внутрішніх справ

160

обласні управління МВС України та міст Києва і Севастополя

470

Місцеві органи МВС України

5227

Міністерство палива і енергетики

235

Міністерство закордонних справ

252

Міністерство оборони

516

Міністерство освіти і науки

299

Міністерство охорони здоров’я

788

Міністерство праці та соціальної політики

82

обласні управління та міст Києва і Севастополя

121

місцеві органи

1330

Міністерство фінансів

99

Міністерство юстиції

64

обласні управління та міст Києва і Севастополя

117

місцеві органи

1868

Державна податкова адміністрація України

138

Державний департамент України з питань виконання покарань

1508

Пенсійний фонд України

932

Державні адміністрації та їх органи

3156

Органи місцевого самоврядування

924

Уповноважений з прав людини продовжує активно працювати з народними депутатами України. У 2003 р. до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 368 письмових звернень від народних депутатів України, що значно більше ніж у 2002 року. Найчастіше зверталися депутати, яких було обрано за партійними списками. Так, у 2003 рзвернулося  64 народних депутати обраних за партійними списками, або 59,2%, членами цих фракцій було направлено 318 звернень (БЮТ – 189, “Наша Україна” – 54, КПУ – 40, СПУ – 35) або 83,1% їх загальної кількості.

Уповноважений приділяла і приділяє особливу увагу роботі зі зверненнями, які надходять від комітетів Верховної Ради, депутатських груп і фракцій. Усього від комітетів Верховної Ради України у 2003 р.надійшло 40 звернень. З 2003 р. народні депутати України стали активно використовувати таку форму звернень до Уповноваженого з прав людини, як депутатські запити. Саме за цей рік було направлено 11 таких запитів. Звертаючись до Уповноваженого через запити, народні депутати більш широко ставлять питання, метою яких є не тільки захист своїх виборців, а й забезпечення прав великих соціальних груп населення.

Діаграма 2.

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998–2003 рр.

alt 

У 2003 р. до Уповноваженого звернулися (особисто або інші особи в їхніх інтересах) 340 іноземці та особи без громадянства. Це громадяни 41 держави з Європи, Азії, Африки та Північної Америки. 74% у 2003 р. надійшло від громадян країн СНД та Балтії, решта – з інших країн світу. Найбільша кількість звернень була отримана від громадян Російської Федерації: 154 (45%). Звернення громадян Грузії становили відповідно 34 (10%). Часто зверталися до Уповноваженого громадяни Узбекистану, Молдови, Вірменії та інших країн.

Таблиця 7.

Кількість іноземців та осіб без громадянства, що звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2003 р.

Країна, громадянином якої є іноземець

2003 р.

Азербайджан

8

Ангола

Афганістан

12

Бангладеш

1

Білорусь

2

Болгарія

2

Вірменія

12

Гана

1

Грузія

34

Зімбабве

1

Ізраїль

2

Індія

1

Ірак

2

Іран

10

Італія

Йорданія

Казахстан

7

Канада

Киргизія

1

Конго

1

Латвія

Ліван

1

Лівія

1

Молдова

10

Нігерія

15

Нідерланди

Німеччина

2

Пакистан

3

Палестина

Росія

154

Румунія

1

Сирія

5

Судан

США

1

Сьєрра-Леоне

1

Таджикистан

3

Туреччина

1

Туркменистан

4

Уганда

1

Узбекистан

16

Франція

1

Громадянство невідоме

3

Особи без громадянства

19

Всього

340

За рішенням Уповноваженого, 4700 звернень (16,2%) у 2003 р. було направлено за належністю в органи, до компетенції яких належить розгляд справи. У розгляді 2939 (10,1%) звернень – відмовлено, але  надано конкретне роз’яснення чи правову допомогу авторам звернень. Уповноважений вважає, що кожна людина унікальна як особистість, має власний внутрішній світ, життєвий досвід, робити свій внесок у розвиток суспільства і держави. Тому поза увагою Уповноваженого не залишається жодне звернення, прохання про допомогу, якими б малозначущими вони не здавалися. Особливе занепокоєння в Уповноваженого з прав людини викликає зростання у 2003 році кількості звернень у зв’язку з порушенням найбільш основоположних прав – на життя, на особисту недоторканність, на гідність.

  

.