Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

2006

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2006 р.

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у 2006 р.

У 2006 р. до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за захистом своїх конституційних прав звернулися 53,2 тис. (табл. 1).  Як і в попередні роки, велика кількість звернень громадян до Уповноваженого щодо захисту конституційних прав породжується зневажливим, бюрократичним ставленням посадових і службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій різних форм власності до розгляду звернень людей, змушених жити в умовах беззаконня.

Таблиця 1.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2006 р.

Звернення

2006 р.

Надійшло звернень (письмових):

17 941

індивідуальних

16 855

колективних

1086

З письмовими зверненнями звернулося осіб,  серед них:

41 240

громадян України

40 985

іноземних громадян

235

осіб без громадянства

20

Прийнято на особистих прийомах

8041

у т.ч. з виїздом на місце

3987

Кількість осіб, які звернулися телефоном на «гарячу лінію»

3942

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

53 223

Більшість звернень надходять до Уповноваженого, як це і передбачено ч.2 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, у письмовій формі. Після 2004 р., коли до Уповноваженого надійшло 30 817 письмових звернень, їх кількість почала дещо зменшуватись. У 2005 р. надійшло 27 395 звернень, у 2006 р. – 17 941 письмове звернення. Особливу увагу Уповноважений з прав людини приділяє розгляду колективних звернень, томущо у багатьох випадках результативне втручання Уповноваженого навіть лише за одним зверненням має наслідком відновлення прав цілої групи громадян, об’єднаних загальною проблемою або бідою. У 2006 р. до Уповноваженого надійшло 1086 колективних звернень, і під ними поставили свої підписи 24 253 особи. Усього до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 191 тис. 385 звернень. (Діаграма 1).

Діаграма 1.

Кількість письмових зверненнь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998-2006 рр.

  alt

Найбільша кількість звернень у 2006 р. надійшла з м.Києва (1822,  що становить 10,2 % загальної кількості), Донецької (1669 – 9,5 %), Дніпропетровської (1404 – 7,8 %), Харківської (1399 – 7,8 %), Одеської (1204 – 6,7 %) областей, найменша з Волинської (187 – 1 %), Тернопільської (195 – 1 %), Закарпатської (190 – 1 %) областей. Проте об’єктивніше активність громадян з різних регіонів України можна оцінити, враховуючи чисельність їх населення. У середньому по країні на кожні 10 тис. населення у 2006 р. надійшло 3,8 звернення (табл. 2).

Аналіз надходження звернень у розрахунку на 10 тис. населення свідчить, що цей показник найбільший у м. Києві: у 2006 р. – 6,7. Зросло надходження звернень у розрахунку на 10 тис. населення у Київській області:  3,5 у 2006 р. Залишається стабільно високим цей показник у Кіровоградській області (у 2006 р. – 4,8), Автономній Республіці Крим (у 2006 р. – 5,1), Одеській (у 2006 р. – 5,0) та Дніпропетровській – 4,1 областях.

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень до Уповноваженого з прав людини у 2006р. з регіонів України, у тому числі на 10 тис. населення

Адміністративно-територіальна одинця

2006 р.

Всього

На 10 тис.населення

АРК

1001

5,1

Вінницька

455

2,7

Волинська

187

1,8

Дніпропетровська

1404

4,1

Донецька

1669

3,6

Житомирська

495

3,7

Закарпатська

190

1,5

Запорізька

692

3,7

Івано-Франківська

289

2,1

Київська

607

3,5

Кіровоградська

510

4,8

Луганська

767

3,2

Львівська

835

3,3

Миколаївська

621

5,1

Одеська

1204

5,0

Полтавська

601

3,9

Рівненська

226

2,0

Сумська

367

3,0

Тернопільська

195

1,8

Харківська

1399

5,0

Херсонська

480

4,3

Хмельницька

448

3,3

Черкаська

469

3,5

Чернівецька

282

3,1

Чернігівська

381

3,3

м.Київ

1822

6,7

м.Севастополь

144

3,8

По Україні

17 875

3,8

Аналіз звернень громадян до Уповноваженого свідчить про те, що, як і раніше, найбільша кількість повідомлень стосується порушення громадянських прав: у 2006 р. надійшло 20 477 таких повідомлень, або 54,9% їх загальної кількості (табл.3).

Таблиця 3.

Кількість повідомлень за видами порушених прав у 2006 р.

Види порушених прав

Кількість повідомлень з приводу порушених прав у 2006 р.

Особисті

5046

Громадянські

20 477

Економічні

4935

Соціальні

6527

Політичні

279

Культурні

32

Всього повідомлень:

37 296

Діаграма 2.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2006 р. (%)

 alt

Кожне четверте повідомлення про порушення прав стосується порушення права на судовий захист (табл. 4). Частіше, ніж з інших регіонів, надходять звернення із АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської областей та м.Києва із скаргами на недотримання процесуальних строків при розгляді справ судами, на неможливість оскарження судових рішень і вироків судів та своєчасного отримання копій судових рішень, скарги на дії суддів, вимоги щодо їх відповідальності за винесення наперед неправомірних рішень. Скарги на неналежне виконання судових рішень надходять насамперед з АР Крим, Київської, Луганської, Полтавської, Хмельницької областей, а також з міста Києва.

На другому місці за кількістю – повідомлення про порушення соціальних прав громадян. У більшості випадків у таких зверненнях порушуються найбільш гострі питання сьогодення, адже брутальне порушення прав громадян згуртовує їх на колективний опір, безкомпромісну боротьбу за свої конституційні права. Це насамперед стосується порушення права на працю, соціальний захист, на охорону здоров’я та медичну допомогу, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, права споживачів на якісну й безпечну продукцію та послуги. У 2006 р. їх надійшло 6527, або 17,5% загальної кількості повідомлень. У третині повідомлень, що стосуються порушень соціальних прав громадян, це насамперед звернення про порушення права громадян на соціальний захист, гарантований Конституцією України, необхідність в якому в них виникла з різних причин.У 2006 р. право на соціальний захист порушувалося у  2498 зверненнях до Уповноваженого (табл. 4).

Таблиця 4.

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого з прав людини у 2006  р.

Порушені права

2006 р.

Особисті права, в тому числі:

5046

право на повагу до людської гідності, честі, свобода від  застосування недозволених методів ведення слідства, тортур та іншого нелюдського поводження чи покарання

2047

Громадянські права, в тому числі:

20 477

право на судовий захист

8277

свобода від порушення прав людини працівниками правоохоронних органів під час проведення затримання та досудового слідства

6249

Економічні права, в тому числі:

4935

право на повернення державою грошових заощаджень

218

право власності на землю

462

право на підприємницьку діяльність

79

право споживачів на якісну і безпечну продукцію

867

право на працю

1 528

Соціальні права, в тому числі:

6527

право на соціальний захист

2498

право на пенсію

1048

право на охорону здоров'я, медичну допомогу
та медичне страхування

783

право на житло

1713

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля

214

право на освіту

126

Політичні права

279

Культурні права

32

 Актуальним залишалося питання дотримання економічних прав громадян. У 2006 р. ці питання порушувалися у зверненнях до Уповноваженого 4935 разів, що становить 13,2 % загальної кількості повідомлень. Серед цієї категорії привертають увагу звернення щодо порушення права власності громадян на землю (462), права на працю (1528), незаконного звільнення, захисту від безробіття, затримки з виплатою винагороди за працю, у 2006 р. питання про це порушувалися у 1528 повідомленнях Як і раніше, до Уповноваженого надходила значна кількість звернень про незабезпечення права на якісну й безпечну продукцію та послуги, а також щодо повернення державою грошових заощаджень (табл. 4).

Залишається значною кількість звернень до Уповноваженого щодо порушення особистих конституційних прав громадян, зокрема, стосовно порушення права на повагу до гідності, честі, свободу від застосування тортур та іншого жорстокого поводження чи покарання. У 2006 р. щодо порушення особистих прав громадян надійшло 5046 повідомлень, або 13,5 % загальної кількості повідомлень.  Ці звернення насамперед стосуються протизаконних дій працівників правоохоронних органів, передусім міліції, характерним для якої залишається застосування насильства та катувань під час затримання підозрюваних у скоєні правопорушень, а також стосовно осіб, які перебувають у кімнатах для затриманих, ізоляторах тимчасового тримання, інших спецустановах для адмінзаарештованих та осіб без певного місця проживання. Найбільше звернень з оскарженням дій міліції надійшло з м.Києва, Харківської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

У 2006р.  порівняно з попередніми роками значно зменшилося надходження до Уповноваженого звернень про порушення політичних прав громадян, попри проведення за ці роки двох кампаній по виборах до Верховної Ради України: у 2006 р. надійшло 279 таких звернень, що не перевищує одного відсотка загальної кількості повідомлень про порушення прав громадян.

Як свідчить моніторинг Уповноваженого, серед авторів звернень представлені різні категорії громадян України. Як і раніше, частіше, ніж від інших категорій громадян, надходять звернення щодо порушення конституційних прав від найбільш уразливих категорій населення, а саме: від пенсіонерів, інвалідів, учасників війни та бойових дій, багатодітних сімей, одиноких матерів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, також осіб, які перебувають під слідством або позбавлені волі (табл. 5).

 Таблиця 5.

Кількість звернень до Уповноваженого з прав людини у 2006 р. за соціальними категоріями заявників

Соціальна категорія заявників

2006 р.

Багатодітні сім’ї

359

Одинокі матері

405

Інваліди

2009

Безробітні

182

Діти

171

Військовослужбовці

472

Сім’ї загиблих військовослужбовців

61

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

331

Пенсіонери 

4382

Підприємці

251

Працівники сільського господарства

192

Робітники

254

Службовці

172

Творча, наукова інтелігенція

78

Учасники  війни та бойових дій

453

Учні, студенти

47

Позбавлені  волі

3947 

Особи, які знаходяться під слідством

710

Громадяни інших держав

223

Особи без громадянства

20

Не зазначено

499

Інші

2723

Всього надійшло звернень

17 941

В Уповноваженого викликає стурбованість, що у 2006р., як і у попередні роки, перше місце серед органів, дії або бездіяльність яких громадяни оскаржували у своїх зверненнях, посідають судові органи, насамперед місцеві та апеляційні, а також дії суддів цих судів. Загалом у 2006 р. 22,2 % загальної кількості повідомлень стосувалися порушень прав і свобод людини судами та суддями. Найчастіше з цих питань до Уповноваженого зверталися мешканці АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Харківської областей та м.Києва.

Значною залишається кількість звернень до Уповноваженого на порушення прав, у багатьох випадках – брутальним чином, працівниками Міністерства внутрішніх справ України. Так, у 2006 р. до Уповноваженого надійшло 3728 звернень стосовно працівників регіональних та місцевих органів МВС України (табл. 6)

Таблиця 6.

Відомості про порушення прав і свобод людини органами державної влади та місцевого самоврядування, діями або бездіяльністю їх посадових та службових осіб у 2006 р.

Органи державної влади та місцевого  самоврядування

2006 р.

Президент України

24

Верховна Рада України

341

Кабінет Міністрів України

284

Конституційний Суд України

5

Верховний Суд України

473

Апеляційні суди областей та міст Києва і Севастополя

1059

Місцеві суди

4269

Господарські суди всіх рівнів

59

Генеральна прокуратура України

156

Прокуратури АР Крим, областей, міст та районів

2092

Міністерство внутрішніх справ України

163

Управління МВС України в АР Крим, областях, містах та районах

3728 

Міністерство палива та енергетики України

167

Міністерство закордонних справ України

55

Міністерство оборони України

371

Міністерство освіти і науки України

220

Міністерство охорони здоров'я України

192

Обласні управління МОЗ України та міст Києва і Севастополя

437

Міністерство праці та соціальної політики  України

165

Міністерство праці та соцзахисту населення АР Крим, обласні, міські та районні структурні підрозділи праці та соцзахисту населення

679

Міністерство фінансів України

9

Міністерство юстиції України

39

Управління юстиції в АР Крим, областях, містах та районах

897

Пенсійний фонд України

704

Державний департамент України з питань виконання покарань

1316

Державна податкова адміністрація України

73

Державні адміністрації та їх органи

1574

Органи місцевого самоврядування

930

У 2006 р. – 8041 звернень до громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Кожний п’ятий громадянин звертався до громадської приймальні Уповноваженого з приводу порушення соціальних прав, у кожному третьому з таких звернень йшлося про порушення права на житло.

Серед звернень стосовно порушення економічних прав громадян (кожне шосте) – передусім питання про порушення трудового законодавства, права власності на землю; права на якісну і безпечну продукцію та послуги, а також щодо повернення грошових та інших заощаджень. Громадяни, а це, як правило, літні люди, не можуть зрозуміти, чому їм замість зароблених чесною працею коштів, покладених на ощадкнижку, видавали по 50 грн, за які вже нічого, не те що раніше, не можна купити. У 2006 р. Уповноваженим та працівниками Секретаріату на особистому прийомі у регіонах України було прийнято 3987 осіб.

Аналіз питань, з яких телефонують до Уповноваженого (приблизно 6 тис. усних звернень громадян), засвідчує, що 58% таких звернень стосуються порушення прав громадян на належний судовий захист, відшкодування завданої працівниками правоохоронних органів шкоди тощо, тобто громадянських прав. Громадяни, насамперед пенсіонери, інваліди, багатодітні сім’ї, безробітні, порушують питання щодо неможливості захистити свої права в судах. Вартість послуг адвокатів значно перевищує статки людей, які потребують їхньої допомоги, а ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру” практично не діє. Міські, районні прокуратури переважно ухиляються від надання допомоги таким категоріям громадян у судах.

У 2006 р. з Верховної Ради України до Уповноваженого надійшло 227 звернень. При цьому більш активними у спілкуванні з Уповноваженим були депутати Верховної Ради України ІV скликання, які упродовж останніх місяців своєї каденції у 2006 р. направили майже половину звернень – 102.  У 2006 р. кількість письмових звернень народних депутатів – 187. Найбільше звернень до Уповноваженого надіслали депутати – члени фракцій: Партії регіонів (109), БЮТ (34), “Наша Україна” (26). (Діаграма 3.)

Діаграма 3.

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998–2006 рр.

 alt

Найбільший відсоток із загальної кількості звернень, що надійшли до Уповноваженого від народних депутатів України, комітетів Верховної Ради та депутатських фракцій і груп у 2006 р. містять звернення з приводу порушення громадянських прав. Про порушення громадянських прав у 2006 р. повідомлялося у 108 зверненнях. Найбільшу частку у 2006 р., як і в попередні роки, становили скарги на дії судових органів – майже 47%, правоохоронних органів – 32,4%, скарги на порушення прав осіб, позбавлених волі, – майже 22% тощо.

У 2006 р. до Уповноваженого надійшло 246 звернень від іноземців та осіб без громадянства (або інших осіб у їхніх інтересах). Заявники-іноземці були громадянами принаймні 33 держав світу. Найбільше звернень (40,7%), як і раніше, надійшло від громадян Російської Федерації. На другому місці за кількістю звернень – громадяни країн Середньої Азії (Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан), на третьому – громадяни країн Кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія). Аналіз основних питаннь, які порушували у своїх зверненнях іноземці та особи без громадянства у 2006 рр.свідчить про те, що скоротилася кількість звернень стосовно набуття громадянства, легалізації перебування в Україні. (Табл.7)

Таблиця 7.

Основні питання, які порушували у своїх зверненнях до Уповноваженого іноземці та особи без громадянства у 2005-2006 рр.

Питання, які порушували у зверненнях до Уповноваженого іноземці та особи без громадянства

2005 р.

2006 р.

Право на набуття громадянства і пов'язані з цим питання

187

83

Скарги на порушення права на свободу і особисту недоторканність та інших прав, гарантованих КПК та КпАП України (незаконний арешт чи затримання), недозволені методи слідства, затягування слідства у кримінальній справі тощо); скарги на дії чи бездіяльність співробітників правоохоронних органів

19

63

Набуття статусу біженця в Україні та права біженців

6

20

Легалізація перебування в Україні (реєстрація паспортного документа, отримання посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні, продовження реєстрації тощо)

39

13

Забезпечення належних умов тримання в місцях позбавлення волі, свобода від тортур

5

14

Незгода з депортацією, відмовою або забороною в'їзду в Україну

5

9

Право на соціальний захист і пенсійне забезпечення

30

10

Передача засуджених, екстрадиція

-

4

Витребування документів соціально-правового характеру

-

3

Отримання посвідчення особи

4

2

Право на працю

6

2

Право на консульський захист

2

1

Розшук іноземців та осіб без громадянства, зниклих на території України

-

1

Право на житло

2

1

Захист батьківських прав

-

1

Інше

20

19

Всього

325

246

Треба зазначити, що порівняно з попередніми роками зменшується частка іноземців та осіб без громадянства у загальній кількості осіб, які звернулися до Уповноваженого за цей період: 1,2% – у 2005 р., 0,46 – у 2006 р. У 2006 р. майже по кожному третьому (74), зверненню іноземців та осіб без громадянства Уповноваженим відкрито провадження або ініційовано перевірку з направленням до вищестоящих державних органів і установ з узяттям на контроль.

 Нажаль, кількість звернень, які згідно з вимогами Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” належать до неприйнятних для розгляду, залишається значною. Наприклад, у 2006 р. таких звернень надійшло 10 190, або 56,8% загальної кількості. По більшій половині звернень, які формально можна віднести до категорії неприйнятних, були надані роз’яснення щодо заходів, що їх має вжити особа, або надана юридична допомога громадянам. 3307 звернень (32,5%) у 2006 р. направлено за належністю органам, до компетенції яких належить розгляд справи.

 На підставі системного моніторингу звернень громадян, які звертаються за захистом своїх прав, Уповноважений незмінно характеризує ситуацію з правами і свободами людини в країні за багатьма параметрами як незадовільну. Органи державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів мають спрямувати зусилля на усунення передусім соціальних причин виникнення скарг громадян.  

 

.