Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2008

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2008 році

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у  2008 році

                                 

У 2008 р. за всіма каналами зв’язку до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх конституційних прав звернулися 84 406 громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що на 9,0%  більше порівняно з попереднім роком. Усього за час діяльності Уповноваженого з прав людини  станом на 1 січня 2009 р. звернулися 890,4 тис. осіб  щодо захисту прав і свобод, порушених унаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Таблиця 1.

Кількість осіб, які звернулись до Уповноваженого з прав людини у 2008р.


2008 р.

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

(письмові звернення, особистий прийом, «гаряча лінія» тощо)

з них:

84 406

 – громадян України

84 108

 – іноземців

275

 – осіб без громадянства

6

 – біженців

17

Надійшло звернень (письмових)

з них:

22 318

 – індивідуальних

20 608

 – колективних

1710

Прийнято на особистому прийомі,

9303

у тому числі у регіонах України

3877

Кількість осіб, які звернулися на телефон «гарячої лінії»

5791

Кількість звернень народних депутатів України

162

Протягом 2008 р. надійшло 22 318 письмових звернень, з них 1710 або 7,6 % від загальної кількості – колективні.

Діаграма 1.

Кількість письмових зверненнь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998-2008 рр.

 alt

Зросла кількість звернень з Закарпатської області на 68,8%, Тернопільської – на 39,6%, Херсонської – 24,0%, Автономної Республіки Крим –  на 38,9%. Водночас, зменшилося надходження письмових звернень з Київської, Сумської, Чернігівської областей – відповідно на  25,7;  22,8 та 21,3%.

 У середньому по країні з розрахунку на кожні 10 тис. населення у 2008 р. надійшло 4,7 звернень. Найбільш високим  цей показник є по м.Києву – 9,1, Автономній Республіці Крим – 7,8, Херсонській області – 5,6, Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській областях – по 5,1. Водночас по Волинській області цей показник становить 2,5, а Сумській та Рівненській – 3,0 та 3,2 відповідно.

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень до Уповноваженого з прав людини у 2006р. з регіонів України, у тому числі на 10 тис. населення

Адміністративно–територіальна одиниця

2008 р.

Всього:

На 10 тис.

АРК

1527

7,8

Вінницька

688

4,1

Волинська

262

2,5

Дніпропетровська

1743

5,1

Донецька

1902

4,2

Житомирська

530

4,1

Закарпатська

633

5,1

Запорізька

817

4,5

Івано-Франківська

517

3,8

Київська

788

4,6

Кіровоградська

485

4,7

Луганська

1029

4,4

Львівська

1067

4,2

Миколаївська

607

5,1

Одеська

1279

5,3

Полтавська

737

4,9

Рівненська

365

3,2

Сумська

362

3,0

Тернопільська

423

3,9

Харківська

1216

4,4

Херсонська

615

5,6

Хмельницька

536

4,0

Черкаська

506

3,9

Чернівецька

344

3,8

Чернігівська

448

4,0

м.Київ

2497

9,1

м.Севастополь

194

5,1

По Україні

22 128

4,7

У зверненнях  громадян, що надійшли на адресу Уповноваженого з прав людини протягом 2008 р., міститься  44 520 повідомлень про порушення конституційних прав людини. У 2007 р. таких повідомлень було 44 451.

Таблиця 3.

Кількість повідомлень за видами порушених прав 2008 р.

Порушені права

2008 р.

Кількість повідомлень

%

Особисті права

5868

13,2

Громадянські права

23 031

51,8

Економічні права

6952

15,6

Соціальні права

7587

17,0

Політичні права

1024

2,3

Культурні права

58

0,1

Всього:

44 520

100

Як і раніше, більша частина з них – 51,7% від загальної кількості  стосується порушень громадянських прав. Найчастіше   з приводу порушення громадянських прав до Уповноваженого зверталися  мешканці Києва,  Автономної Республіки Крим, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Херсонської областей.

Діаграма 2.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2008 р. (%)  

alt 

Значна кількість повідомлень стосується порушення економічних прав громадян – 6952, що становить 15,6% від загальної кількості повідомлень. У 1585 з них йдеться про порушення права на працю, зокрема – незаконне звільнення, несвоєчасну виплату винагороди за працю, незабезпечення належних, здорових і безпечних умов праці. Найбільше таких звернень надійшло з Донецької, Луганської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.

У 885 повідомленнях йдеться про порушення права власності на землю. Найчастіше з цих питань зверталися жителі м. Києва, АР Крим, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Помітно – зі 104 до 158 – зросла порівняно з попереднім роком кількість звернень щодо порушення права громадян на здійснення підприємницької діяльності.        

У кожному шостому з загальної кількості повідомлень, а саме – у 7587, йдеться про порушення соціальних прав громадян,  найбільше – з  Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської та Харківської областей. 1333 з них стосувалися питань пенсійного забезпечення,  975 – порушень права громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу, 2052 –  права  на житло.

Від мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей, постраждалих від повені у 2008 р., надійшло 73 звернення щодо незадовільної роботи органів влади і місцевого самоврядування у подоланні наслідків стихії.

9261 повідомлення або кожне п’яте від їх загальної кількості стосувалися порушень права громадян на судовий захист. Найбільше такихповідомлень надійшло з АР Крим, Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької областей (Табл. 4).

Таблиця 4.

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого з прав людини у 2008 р.

Порушені права

2008 р.

Особисті права

5868

в тому числі:

право на повагу до гідності, з них:

1922

свобода від катувань

658

свобода від жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання

792

Громадянські права

23 031

в тому числі:

право на судовий захист прав і свобод людини і громадянина

9261

свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів

6908

права осіб, позбавлених волі

1794

право на дотримання режиму утримання в СІЗО

384

права людини в Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом

909

Економічні права

6952

в тому числі:

право на повернення державою грошових та інших заощаджень громадян

234

право власності на землю

855

право на підприємницьку діяльність

158

право споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги

1200

право на працю

1585

Соціальні права

7587

в тому числі:

право на соціальний захист

2541

право на пенсію

1333

право на охорону здоров’я медичну допомогу та медичне страхування

975

право на житло

2052

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

335

право на освіту

237

Політичні права

1024

Культурні права

58

           

У 2008 році зросла кількість повідомлень, що стосуються порушень  особистих конституційних прав громадян – 5868 при 5554 у попередньому році. Йдеться, зокрема, про право на захист життя і здоров’я;  свободу, особисту недоторканність та на повагу до гідності; захист від катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; на недоторканість житла та свободу від втручання в особисте і сімейне життя.  Частіше, ніж з інших регіонів країни, повідомлення про такі порушення надходили з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської областей, м. Києва та АР Крим.

Спостерігається також значне – зі 106 у 2007 р. до 298 у 2008 р., або майже втричі, зростання кількості звернень щодо реалізації та відносно порушення права на одержання інформації, насамперед з АР Крим, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Чернігівської областей.

Більше, ніж втричі – зі 157 до 548 – зросла кількість звернень віруючих громадян. Значна частина з цих звернень стосується  права  на захист персональних даних про особу через відмову від присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Переважно такі звернення надходили  від мешканців Закарпатської, Рівненської, Харківської та Херсонської областей.

Протягом минулого року до Уповноваженого зверталися всі категорії громадян. Зокрема, наймані працівники, пенсіонери, інваліди, одинокі матері, багатодітні сім’ї.

Від осіб, позбавлених волі, надійшло 4086 звернень (у 2007 р. – 4284), в яких повідомляється  про жорстоке ставлення до  осіб, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, погані умови тримання  засуджених та узятих під варту осіб (табл. 5). 

Таблиця 5.

Кількість звернень до Уповноваженого з прав людини у 2008 р. за соціальними категоріями заявників

Соціальна категорія заявників

2008 р.

2009 р.

Багатодітні сім’ї

408

446

Одинокі матері

414

455

Інваліди

2428

2191

Безробітні

179

200

Діти

401

381

Військовослужбовці

574

568

Сім’ї загиблих військовослужбовців

61

43

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

362

357

Пенсіонери

7241

6180

Підприємці

397

440

Працівники сільського господарства

114

113

Робітники

365

325

Службовці

297

236

Творча, наукова інтелігенція

106

115

Учасники війни та бойових дій

485

413

Учні, студенти

143

69

Позбавлені волі

4086

3392

Особи, які перебувають під слідством

956

849

Громадяни інших держав

246

236

Особи без громадянства

6

15

Не зазначено

1945

1372

Інші

1104

3753

Всього

22 318

22 149

У 2008 р. на адресу Уповноваженого надійшло 6908 повідомлень стосовно порушень прав громадян працівниками правоохоронних органів – на 12,5% більше, ніж у 2007 р. (6139). Спостерігається суттєве зростання таких повідомлень з Житомирської, Луганської, Тернопільської, Чернівецької областей та м. Севастополя.

Зберігається тенденція до збільшення кількості повідомлень щодо порушення прав громадян органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами – 2262 за минулий рік, у 2007 році – 2026, у 2006 – 930. Найпомітніше зросла кількість таких сигналів з Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Харківської областей та м.Києва.

З 1618 у 2007 році до 2827 у 2008 році, або на 74,7% зросла кількість повідомлень, пов’язаних з діями або бездіяльністю державних адміністрацій та їх посадових осіб, насамперед – з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Полтавської, Харківської областей.

Таблиця 6.

Відомості про порушення прав і свобод людини і громадянина державними органами,

діями або бездіяльністю посадових і службових осіб за 2008 р.

Порушники

2008 р.

Президент України

49

Верховна Рада України

562

Кабінет Міністрів України

184

Конституційний Суд України

30

Верховний Суд України

392

апеляційні суди областей та міст Києва і Севастополя

1284

місцеві суди

5002

Вищий господарський суд України

14

господарські суди

100

Генеральна прокуратура України

267

прокуратури областей і  міст Києва та Севастополя

2600

місцеві прокуратури

89

Міністерство внутрішніх справ

139

обласні управління МВС України і  міст Києва та Севастополя, місцеві органи

4935

Міністерство палива і енергетики

98

Міністерство закордонних справ

84

Міністерство оборони

405

Міністерство освіти і науки

324

Міністерство охорони здоров’я

171

обласні управління МОЗ України і  міст Києва та Севастополя

467

Міністерство праці та соціальної політики

138

обласні управління і міст Києва та  Севастополя, місцеві органи

716

Міністерство фінансів

11

Міністерство юстиції

43

обласні управління і міст Києва та  Севастополя, місцеві органи

1036

Державна податкова адміністрація України

149

Державний департамент України з питань виконання покарань

1446

Пенсійний фонд України

1077

Державні адміністрації та їх органи

2827

Органи місцевого самоврядування

2262

Протягом минулого року Уповноваженим з прав людини та працівниками Секретаріату прийнято у громадській приймальні 5426 осіб (у 2007 р. – 5750). Ще 3877громадян прийнято  на особистих прийомах в регіонах України (у 2007 р. – 3407).  5790 осіб зателефонували на «гарячу лінію» Уповноваженого з прав людини. Їм було надано  відповіді та роз’яснення щодо порядку поновлення порушених прав.

Діаграма 3.

Кількість депутатських запитів і звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини у 1998-2008 рр.

 alt

У 2008 р. у зверненнях до Уповноваженого з прав людини містилося прохання про захист прав та свобод 341 іноземця та особи без громадянства. Спостерігається збільшення кількості даної категорії заявників  порівняно з 2007 р. – 267 (табл.7).

Найбільше звернень (майже 32%), як і раніше, надходить від громадян Російської Федерації. На другому місці – звернення від громадян країн Кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) (22%). Доволі часто зверталися до Уповноваженого й громадяни інших колишніх радянських республік: Молдови, Білорусі, Узбекистану та Казахстану, а також таких країн, як Пакистан, Ізраїль, Шрі-Ланка.

Таблиця 7.

Кількість іноземців та осіб без громадянства, які звернулися до Уповноваженого з прав людини у 2007–2008 рр.

(у т.ч. звернення, що надійшли у їхніх інтересах)

Країна, громадянином якої є іноземець

2007

2008

Загалом

267

341

Австралія

-

-

Австрія

-

-

Азербайджан

9

14

Алжир

-

2

Ангола

-

2

Афганістан

2

2

Аргентина

-

1

Білорусь

2

17

Болгарія

-

1

Велика Британія

1

-

Вірменія

13

19

В'єтнам

1

1

Греція

-

-

Грузія

15

16

Естонія

-

-

Зімбабве

-

-

Ізраїль

-

8

Ірак

3

4

Іран

1

-

Індія

1

-

Ірландія

-

-

Іспанія

-

1

Італія

-

2

Йорданія

2

-

Казахстан

6

8

Камерун

-

1

Канада

-

1

Киргизія

3

2

Китай

3

-

Конго

-

-

Куба

1

-

Латвія

2

1

Литва

2

3

Марокко

-

1

Мексика

-

-

Молдова

10

19

Нігерія

6

2

Нідерланди

-

2

Німеччина

2

8

Норвегія

-

-

Пакистан

2

17

Палестина

-

1

Польща

-

1

Португалія

1

-

Росія

118

119

Сирія

-

-

Судан

5

3

Сьєрра-Леоне

-

1

США

1

2

Таджикистан

3

2

Туреччина

2

1

Туркменістан

1

-

Узбекистан

2

18

Фінляндія

-

1

Хорватія

-

1

Шрі-Ланка

-

13

Громадянство невідоме

36

13

Особи без громадянства

11

10

У 2008 р. спостерігалося помітне 2007 р. – збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства, які у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини порушували питання щодо набуття статусу біженця в Україні, дотримання прав біженців та шукачів притулку.

Таблиця 8.

Основні питання, які порушувалися у зверненнях до Уповноваженого з прав людини щодо дотримання й захисту прав іноземців та осіб без громадянства у 2008 р. (у низці звернень йшлося про порушення одразу декількох прав)

Права людини і основні свободи, на порушення яких скаржилися у своїх зверненнях до Уповноваженого іноземці та особи без громадянства, інші особи у їх інтересах

2008 р.

Свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів

65

Право на легалізацію перебування в Україні

43

Право на справедливий судовий захист

75

Набуття статусу біженця в Україні та права біженців

54

Право на набуття громадянства України

52

Право на свободу і особисту недоторканність

42

Рівність прав і свобод, заборона дискримінації

46

Забезпечення належних умов тримання в місцях позбавлення волі, свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання

32

Право власності

37

Соціальні права

28

Права дітей (свобода від порушення процедури усиновлення, встановлення опікунства; право на одержання аліментів та ін.)

17

Право на працю

7

Інше

21

До органів державної влади та місцевого самоврядування Уповноваженим з прав людини та за його дорученням працівниками Секретаріату Уповноваженого було направлено понад 13 тис. листів-запитів і звернень щодо забезпечення та поновлення прав людини.

Згідно з чинним законодавством низка звернень не підлягає розгляду через їх неприйнятність. Кількість звернень, які належать до неприйнятних до розгляіду, залишається значною. Таких звернень надійшло 8481, або 38%. Проте в умовах, коли громадяни не мають незалежної правової допомоги, адресовані Уповноваженому звернення – розглядаються. У разі прийняття Уповноваженим рішення про відмову в розгляді звернення кожному авторові було надано грунтовне розяснення щодо причин відмови.

Підсумовуючи аналіз звернень громадян України, іноземців, осіб без громадянства, що надійшли до Уповноваженого з прав людини протягом 2008 року, Омбудсман України вважає, що в державі має докорінним чином змінитися ставлення до людини усіх посадових та службових осіб, які працюють в органах влади.  

 

.