Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2009

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2009 році

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у  2009 році

 У 2009 р. до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх конституційних прав  звернулися 84,1 тис. громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Усього за час діяльності інституції станом на 1 січня    2010 р. до Уповноваженого  звернулися 974,5 тис. осіб  щодо захисту прав і свобод, порушених унаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Таблиця 1.

Кількість осіб, які звернулись до Уповноваженого з прав людини у 2009 р.


2009 р.

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

(письмові звернення, особистий прийом, «гаряча лінія» тощо)

з них:

84 087

 – громадян України

83 755

 – іноземців

297

 – осіб без громадянства

15

 – біженців

20

Надійшло звернень (письмових)

з них:

22 149

 – індивідуальних

20 180

 – колективних

1969

Прийнято на особистому прийомі,

7253

у тому числі у регіонах України

2123

Кількість осіб, які звернулися на телефон «гарячої лінії»

5507

Кількість звернень народних депутатів України

189

Протягом 2009 р. надійшло 22 149 письмових звернень, серед них  колективних звернень – 1969, що на 15,1% більше порівняно з попереднім 2008 роком.

Діаграма 1.

Кількість письмових зверненнь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998-2009 рр.

 alt

Зросла кількість письмових звернень з Чернігівської, Кіровоградської, Київської областей відповідно на 17,2; 14,6; 11,0 %. Водночас помітно зменшилося  надходження письмових звернень з  Закарпатської області – на 31,6%, Чернівецької – на 23,8, Волинської   – на 19,1%.  

У середньому  в розрахунку на кожні 10 тис. населення у 2009 р. припадало  4,8 звернення до Уповноваженого з прав людини,  у 2008 р. – 4,7. Найбільш високий цей показник  по м.Севастополю – 15,0, м.Києву – 9,4, Автономній Республіці Крим – 7,3, Херсонській області – 5,6, Кіровоградській та Миколаївській областях – по 5,5. Водночас по Волинській області цей показник є найнижчим в Україні –  2,0, по Чернівецькій та Рівненській він становить 2,9 (табл. 2).

Таблиця 2.

Кількість письмових звернень до Уповноваженого з прав людини у 2009р. з регіонів України, у тому числі на 10 тис. населення

Адміністративно–територіальна одиниця

2009 р.

Всього:

На 10 тис.

АРК

1430

7,3

Вінницька

660

4,0

Волинська

212

2,0

Дніпропетровська

1564

4,7

Донецька

1996

4,5

Житомирська

550

4,3

Закарпатська

433

3,5

Запорізька

719

4,0

Івано-Франківська

461

3,3

Київська

875

5,1

Кіровоградська

556

5,5

Луганська

991

4,3

Львівська

1024

4,0

Миколаївська

660

5,5

Одеська

1244

5,2

Полтавська

701

4,7

Рівненська

335

2,9

Сумська

380

3,3

Тернопільська

348

3,2

Харківська

1214

4,4

Херсонська

536

4,9

Хмельницька

503

3,8

Черкаська

462

3,6

Чернівецька

262

2,9

Чернігівська

525

4,7

м.Київ

2600

9,4

м.Севастополь

570

15,0

По Україні

22 088

4,8

У зверненнях, що надійшли на адресу Уповноваженого з прав людини протягом 2009 р., міститься  40 258 повідомлень про порушення конституційних прав людини.

Як і раніше, більша частина з них стосується порушень громадянських прав – 20 682 повідомлення, або 51,4%  загальної   кількості.    Найчастіше   з приводу порушення громадянських прав зверталися  до Уповноваженого кияни, а також мешканці Автономної Республіки Крим, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Херсонської областей. Із загальної кількості повідомлень про порушення громадянських прав 8439, або кожне п’яте,    стосувалися   права на справедливий судовий захист, зокрема, неможливість добитися правди в судах, недотримання процесуальних строків при розгляді справ судами, несправедливість суддів, невиконання судових рішень тощо.

Таблиця 3.

Кількість повідомлень за видами порушених прав 2009 р.

Порушені права

2009 р.

Кількість повідомлень

%

Особисті права

5242

13

Громадянські права

20 682

51,4

Економічні права

6866

17,0

Соціальні права

6265

15,6

Політичні права

1166

2,9

Культурні права

37

0,1

Всього:

40 258

100

Діаграма 2.

Види порушених прав у письмових зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2009 р. (%)

 alt

Друга за кількістю група повідомлень стосується   порушень економічних прав громадян. У 2009 р. їх надійшло 6866, або  17,0 % від загальної кількості повідомлень. У 1429 з них, або кожному п’ятому,   містяться скарги про порушення права на працю, а саме: незаконне звільнення, несвоєчасну виплату винагороди за працю, незабезпечення належних та безпечних умов праці. Найбільше  таких звернень з Донецької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей. Не зменшується порівняно з попередніми роками кількість повідомлень про порушення права власності на землю. За 2009 рік надійшло 748 таких повідомлень. Зросла кількість звернень з цього питання з АР Крим, Львівської, Одеської областей, а з Київської області надійшло звернень про порушення земельних прав майже вдвічі більше, ніж у попередньому році. 158 повідомлень стосувалися порушення права громадян на здійснення підприємницької діяльності.

У 6265 повідомленнях, або 15,6 % від загальної кількості, йдеться про  порушення соціальних прав громадян. Дещо зменшилась порівняно з попереднім роком кількість повідомлень про порушення права громадян на житло, у 2009 р. надійшло 1673 повідомлення з цього питання, а у попередньому 2008 р. – 2052. 1113 повідомлень стосувалися права на  належне пенсійне забезпечення, найчастіше з такими скаргами зверталися жителі Київської, Луганської, Чернігівської областей. Намітилась тенденція до зростання  повідомлень про порушення права громадян на охорону здоров’я та кваліфіковану медичну допомогу – 999 проти 972 у 2008 р., що свідчить про  загострення цієї проблеми і необхідність застосування адекватних заходів реагування.

Таблиця 4.

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян, що надійшли до Уповноваженого з прав людини у 2009 р.

Порушені права

2009 р.

Особисті права

5242

в тому числі:

право на повагу до гідності, з них:

1274

свобода від катувань

393

свобода від жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання

657

Громадянські права

20682

в тому числі:

право на судовий захист прав і свобод людини і громадянина

8519

свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів

6534

права осіб, позбавлених волі

1671

право на дотримання режиму утримання в СІЗО

353

права людини в Збройних Силах України та інших формуваннях, передбачених законом

734

Економічні права

6866

в тому числі:

право на повернення державою грошових та інших заощаджень громадян

91

право власності на землю

751

право на підприємницьку діяльність

158

право споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги

1130

право на працю

1434

Соціальні права

6265

в тому числі:

право на соціальний захист

1952

право на пенсію

1151

право на охорону здоров’я медичну допомогу та медичне страхування

999

право на житло

1679

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

200

право на освіту

186

Політичні права

1166

Культурні права

37

 

5242 повідомлення, або 13,0%  від загальної кількості, стосуються порушення  особистих конституційних прав громадян, зокрема, на повагу до гідності, честі, свободу від застосування тортур та іншого жорстокого поводження чи покарання; права  на недоторканність житла та свободу від втручання в особисте і сімейне життя.

Спостерігається тенденція  до зростання – з 548 у 2008 р. до 778 у 2009 р. кількості повідомлень про порушення прав віруючих, під якими підписались понад 6 тисяч осіб. Значна частина з них скаржиться на порушення права на захист персональних даних про особу через  присвоєння кожному громадянинові ідентифікаційного номера, як це передбачено відповідним законопроектом, внесеним на розгляд Верховної Ради України.

Протягом минулого року до Уповноваженого з прав людини  зверталися всі категорії громадян, найбільше – пенсіонери, інваліди, багатодітні сім’ї, учасники війни та бойових дій, одинокі матері, безробітні  та інші уразливі категорії громадян.

Таблиця 5.

Кількість звернень до Уповноваженого з прав людини у 2009 р. за соціальними категоріями заявників

Соціальна категорія заявників

2009 р.

Багатодітні сім’ї

446

Одинокі матері

455

Інваліди

2191

Безробітні

200

Діти

381

Військовослужбовці

568

Сім’ї загиблих військовослужбовців

43

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

357

Пенсіонери

6180

Підприємці

440

Працівники сільського господарства

113

Робітники

325

Службовці

236

Творча, наукова інтелігенція

115

Учасники війни та бойових дій

413

Учні, студенти

69

Позбавлені волі

3392

Особи, які перебувають під слідством

849

Громадяни інших держав

236

Особи без громадянства

15

Не зазначено

1372

Інші

3753

Всього

22 149

Від осіб, позбавлених волі,   надійшло 3392 звернення  (у 2008 р. – 4086). У цих зверненнях повідомляється про жорстоке ставлення до людей, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, неналежні комунально-побутові умови, які не відповідають міжнародним стандартам, незадовільне  медичне забезпечення тощо.

Таблиця 6.

Відомості про порушення прав і свобод людини і громадянина державними органами, діями або бездіяльністю посадових і службових осіб за 2009 р.

Порушники

2009 р.

Президент України

36

Верховна Рада України

773

Кабінет Міністрів України

118

Конституційний Суд України

20

Верховний Суд України

349

апеляційні суди областей та міст Києва і Севастополя

1205

місцеві суди

4843

Вищий господарський суд України

7

господарські суди

73

Генеральна прокуратура України

401

прокуратури областей і  міст Києва та Севастополя

2505

місцеві прокуратури

49

Міністерство внутрішніх справ

65

обласні управління МВС України і  міст Києва та Севастополя, місцеві органи

4999

Міністерство палива і енергетики

62

Міністерство закордонних справ

48

Міністерство оборони

350

Міністерство освіти і науки

242

Міністерство охорони здоров’я

138

обласні управління МОЗ України і  міст Києва та Севастополя

576

Міністерство праці та соціальної політики

113

обласні управління і міст Києва та  Севастополя, місцеві органи

816

Міністерство фінансів

5

Міністерство юстиції

28

обласні управління і міст Києва та  Севастополя, місцеві органи

987

Державна податкова адміністрація України

395

Державний департамент України з питань виконання покарань

1439

Пенсійний фонд України

929

Державні адміністрації та їх органи

1135

Органи місцевого самоврядування

1794

Протягом минулого року Уповноваженим з прав людини та працівниками Секретаріату прийнятона особистому прийомі загалом 7353 осіб, у т.ч. у громадській приймальні – 5230 та 2123 – в регіонах. Під час особистого прийому люди гостріше, ніж у письмових зверненнях, повідомляли про існуючі проблеми у стосунках людини з органами влади,  з обуренням висловлювалися щодо корумпованості влади, байдужості посадових осіб до потреб людини.

5507 осіб зателефонували на  "гарячу лінію" Уповноваженого з прав людини.  На кожне таке повідомлення надано відповіді та роз’яснення щодо порядку поновлення порушених прав.

Діаграма 3.

Кількість депутатських запитів і звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини у 1998-2009 рр.  

alt 

У 2009 р. у зверненнях до Уповноваженого з прав людини містилося прохання про захист прав та свобод 324  іноземця та особи без громадянства, з-понад 50 країн світу. Спостерігається збільшення кількості даної категорії заявників  порівняно з 2007 р. – 267

Найбільше звернень (майже 32%), як і раніше, надходить від громадян Російської Федерації. На другому місці – звернення від громадян країн Кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) (22%). Доволі часто зверталися до Уповноваженого й громадяни інших колишніх радянських республік: Молдови, Білорусі, Узбекистану та Казахстану, а також таких країн, як Пакистан, Ізраїль, Шрі-Ланка.

Таблиця 7.

Кількість іноземців та осіб без громадянства, які звернулися до Уповноваженого з прав людини у 2007–2009 рр.

(у т.ч. звернення, що надійшли у їхніх інтересах)

Країна, громадянином якої є іноземець

Кількість заявників

2007

2008

2009

Загалом

267

341

324

Австралія

-

-

1

Австрія

-

-

1

Азербайджан

9

14

3

Алжир

-

2

1

Ангола

-

2

-

Афганістан

2

2

1

Аргентина

-

1

-

Білорусь

2

17

12

Болгарія

-

1

1

Велика Британія

1

-

3

Вірменія

13

19

4

В'єтнам

1

1

-

Греція

-

-

1

Грузія

15

16

90

Естонія

-

-

1

Зімбабве

-

-

1

Ізраїль

-

8

12

Ірак

3

4

-

Іран

1

-

6

Індія

1

-

-

Ірландія

-

-

1

Іспанія

-

1

1

Італія

-

2

-

Йорданія

2

-

-

Казахстан

6

8

6

Камерун

-

1

-

Канада

-

1

1

Киргизія

3

2

-

Китай

3

-

1

Конго

-

-

7

Куба

1

-

-

Латвія

2

1

1

Литва

2

3

2

Марокко

-

1

-

Мексика

-

-

1

Молдова

10

19

16

Нігерія

6

2

6

Нідерланди

-

2

-

Німеччина

2

8

1

Норвегія

-

-

1

Пакистан

2

17

5

Палестина

-

1

-

Польща

-

1

-

Португалія

1

-

-

Росія

118

119

89

Сирія

-

-

1

Судан

5

3

-

Сьєрра-Леоне

-

1

-

США

1

2

5

Таджикистан

3

2

5

Туреччина

2

1

3

Туркменістан

1

-

-

Узбекистан

2

18

5

Фінляндія

-

1

-

Хорватія

-

1

-

Шрі-Ланка

-

13

-

Громадянство невідоме

36

13

12

Особи без громадянства

11

10

16

У 2008–2009 рр. спостерігалося помітне – у 3,5 раза  порівняно з 2007 р. – збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства, які у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини порушували питання щодо набуття статусу біженця в Україні, дотримання прав біженців та шукачів притулку.

Таблиця 8.

Основні питання, які порушувалися у зверненнях до Уповноваженого з прав людини щодо дотримання й захисту прав іноземців та осіб без громадянства у 2009 р.  (у низці звернень йшлося про порушення одразу декількох прав)

Права людини і основні свободи, на порушення яких скаржилися у своїх зверненнях до Уповноваженого іноземці та особи без громадянства, інші особи у їх інтересах

2009 р.

Свобода від порушення прав працівниками правоохоронних органів

92

Право на легалізацію перебування в Україні

109

Право на справедливий судовий захист

62

Набуття статусу біженця в Україні та права біженців

57

Право на набуття громадянства України

46

Право на свободу і особисту недоторканність

40

Рівність прав і свобод, заборона дискримінації

33

Забезпечення належних умов тримання в місцях позбавлення волі, свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання

39

Право власності

26

Соціальні права

29

Права дітей (свобода від порушення процедури усиновлення, встановлення опікунства; право на одержання аліментів та ін.)

6

Право на працю

5

Інше

17

До органів державної влади та місцевого самоврядування Уповноваженим з прав людини та за її дорученням працівниками Секретаріату Уповноваженого направлено майже 12 тис. листів-запитів і звернень щодо забезпечення та поновлення прав людини. Згідно з чинним законодавством низка звернень не підлягає розгляду через їх неприйнятність. Кількість звернень, які належать до неприйнятних до розгляіду, залишається значною. Таких звернень надійшло  у 2009 році 5936, або 26,8% від загальної кількості письмових звернень. Проте в умовах, коли громадяни не мають незалежної правової допомоги, адресовані Уповноваженому звернення – розглядаються. У разі прийняття Уповноваженим рішення про відмову в розгляді звернення кожному авторові було надано грунтовне розяснення щодо причин відмови.

 

.