Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Статистика звернень

2011

Інформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2011 році

Інформація

про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

у  2011 році

З початку діяльності інституту Уповноваженого з прав людини своїм конституційним правом на звернення до Уповноваженого скористалися 1 млн 274 тис. осіб. У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернулися за захистом своїх конституційних прав 164 тис. осіб (табл. 1), що удвічі більше, ніж у попередньому році.

Табл.1

Звернення до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр.

№ п/п

Характер звернень

2010 р.

2011 р.

1

Надійшло письмових звернень:

21 810

25 276

у т.ч. індивідуальних,

зокрема електронною поштою

19 838

357

22 403

629

колективних

1972

2666

2

З письмовими зверненнями звернулися осіб,

серед них:

70 893

153 757

громадян України

70 448

152 818

іноземних громадян

433

919

осіб без громадянства

12

20

3

Прийнято на особистому прийомі:

6342

5242

у т.ч. з виїздом на місце

1696

817

4

Кількість осіб, які звернулися за телефоном гарячої лінії

5100

5147

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого

82 335

164 146

Найбільше письмових звернень надійшло до Уповноваженого з прав лю­дини у 2011р. з Донецької області – 10,8% загальної кількості звернень, з м.Києва – 9,9%, Дніпропетровської області – 6,9%. Збільшилась кількість звернень порівняно з 2010 р. з Тернопільської, Рівненської, Волинської, Полтав­ської, Київської, Луганської, Сумської областей. Водночас зменшилась їх кіль­кість з Одеської, Львівської, Миколаївської та Херсонської областей (табл. 2).

Табл.2

Загальна кількість письмових звернень

до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр. по регіонах України, а також у розрахунку на 10 тис. населення

Регіон

2010 р.

2011 р.

Загальна кількість

звернень

З розрахунку на 10 тис. населення

Загальна кількість

звернень

З розрахунку на 10 тис. населення

АР Крим

1172

6,0

1271

6,5

Вінницька

657

4,0

695

4,3

Волинська

542

5,2

941

9,1

Дніпропетровська

1473

4,4

1752

5,3

Донецька

1965

4,4

2691

6,1

Житомирська

637

5,0

669

5,3

Закарпатська

353

2,8

434

3,5

Запорізька

840

4,7

904

5,0

Івано-Франківська

268

1,9

355

2,6

Київська

734

4,3

858

5,0

Кіровоградська

406

4,0

438

4,4

Луганська

802

3,5

1019

4,5

Львівська

880

3,5

863

3,4

Миколаївська

661

5,6

564

4,8

Одеська

1874

7,8

1176

4,9

Полтавська

514

3,4

742

5,0

Рівненська

452

3,9

904

7,8

Сумська

365

3,1

432

3,7

Тернопільська

225

2,1

483

4,5

Харківська

1208

4,4

1225

4,5

Херсонська

419

3,8

394

3,6

Хмельницька

507

3,8

624

4,7

Черкаська

489

3,8

507

4,0

Чернівецька

208

2,3

310

3,4

Чернігівська

461

4,2

652

6,0

м.Київ

2444

8,8

2516

9,0

м.Севастополь

256

6,7

259

6,8

Усього по Україні

21 340

4,7

23678

5,0

Аналіз кількості звернень громадян у розрахунку на 10 тис. населення за­свідчує, що при середньостатистичному показнику по Україні – 5,0– най­більше звернень надійшло до Уповноваженого з прав людини з Волині– 9,1, м.Києва – 9,0 та Рівненської області – 7,8. Значно меншим від 2,6 до 3,5 є цей показник по Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській об­ластях.

Законодавством України не передбачено отримання звернень грома­дян в електронній формі, як у інших країнах, зокрема Російській Федерації.

Проте Уповноважений з прав людини прийняла рішення розглядати звер­нення, надіслані в сучасній, зручній та не затратній для заявників формі електронних документів. Якщо у 2010 р. електронною поштою Омбудсманом України було отримано 357звернень, то у 2011 р. – 629 (див. табл. 1.1.1). Також до Уповноваженого надійшло електронною поштою понад 480 повідомлень від міжнародних організацій, омбудсманів різних країн світу тощо.

Спостерігається зростання кількості колективних звернень та осіб, що їх підписали. У 2011р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 2666 таких звернень, і під ними поставили свої підписи 130 945 осіб, що значно більше, ніж у 2010р., коли надійшло 1972 колективних звернення за підписом 50 755 осіб.

Це – тривожна тенденція, оскільки в колективних зверненнях порушуються найбільш гострі питання сьогодення. Зокрема, у більшості таких звернень до Омбудсмана України, йдеться про порушення права на працю, соціальний за­хист, охорону здоров’я та медичну допомогу, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, прав віруючих. Водночас ці звернення свідчать, що брутальні сис­темні порушення згуртовують громадян на колективний опір і боротьбу за свої конституційні права.

У 6947 письмових зверненнях до Уповноваженого з прав людини, або 20,2% їх загальної кількості, оскаржувались дії та бездіяльність судів З цих питань до Уповноваженого зверталися в першу чергу мешканці Доне­цької, Дніпропетровської, Харківської областей та АР Крим.

Табл. 3

Скарги на органи влади та інші установи за зверненнями громадян до Уповноваженого з прав людини у 20102011 рр.

Органи влади й інші організації та установи, на які скаржаться заявники

2010 р.

2011 р.

Кількість повідом-лень

% від загальної кількості

Кількість повідом-лень

% від загальної кількості

Суди України 

5564

18,6

6947

20,2

Міністерство внутрішніх справ України 

4153

13,9

4817

14,0

Прокуратура України 

2831

9,4

3959

11,5

Верховна Рада України 

2056

6,9

2742

8,0

Кабінет Міністрів України 

2408

8,2

1862

5,4

Державна пенітенціарна служба України

1224

4,1

1507

4,4

Органи місцевого самоврядування 

1315

4,4

1403

4,1

Пенсійний фонд України  

929

3,1

1408

4,1

Міністерство юстиції України 

920

3,1

1177

3,4

Міністерство соціальної політики України і регіональні управління

906

3,0

1091

3,2

Міністерство охорони здоров’я і регіональні управління 

866

2,9

1098

3,2

Місцеві державні адміністрації 

674

2,2

719

2,1

Державні і комунальні підприємства 

633

2,1

749

2,2

Банківські установи 

271

0,9

519

1,5

Недержавні підприємства 

378

1,3

434

1,3

Міністерство оборони України 

274

0,9

264

0,8

Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України

182

0,6

232

0,7

Державна податкова служба 

938

3,2

165

0,5

Інші 

3356

11,2

3225

9,4

Усього повідомлень

29 878

100

34 318

100

Прикро, що, як і в попередні роки, залишається значною кількість звернень до Уповноваженого з прав людини на порушення прав, у багатьох випадках – брутальним чином, працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України. Так, якщо у 2010 р. до Уповноваженого надійшло 4153 звернення стосовно працівників органів МВС України, то у 2011р. таких звернень було 4817, або 14,0% загальної кількості.

Дії чи бездіяльність працівників органів прокуратури оскаржувались у 2011 р. у 3959 зверненнях громадян до Уповноваженого (у 2010р. – 2831). Збільшилась порівняно з 2010 р. кількість скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб міністерств юстиції, охорони здоров’я, соціальної політики України та їх регіональних підрозділів, Державної пенітенціарної служби України, Пенсійного фонду України. (Діагр. 1)

alt

 

Невиконання протягом тривалого часу норм чинних законів України щодо захисту соціально вразливих категорій населення України – “дітей війни”, “чорнобильців”, “афганців” спричинило протягом минулого року надходження до Уповноваженого з прав людини на третину більше скарг на діяльність Вер­ховної Ради України: 2742 у 2011 р. проти 2056 у 2010 р.

Майже удвічі – з 271 до 519 – зросла кількість скарг на свавілля банківських установ, які за рахунок ущемлення інтересів людини намагаються долати на­слідки фінансової кризи. Моніторинг Уповноваженого свідчить, що, як і раніше, найбільша кіль­кість повідомлень стосується порушення громадянських прав – 56,2% загальної кількості повідомлень, що містилися у зверненнях. Йдеться, зокрема, про право на справедливий судовий захист, свободу від по­рушень прав людини працівниками правоохоронних органів, дотримання прав осіб, позбавлених волі. (Діагр. 2)

alt

Збільшилася порівняно з 2010 р. частка повідомлень про порушення соціаль­них прав з 15,9% до 16,7% у 2011 р. Громадяни скаржаться на неправомірне позбавлення пільг і компенсацій, встановлених чинним законодавством, пору­шення при призначенні та перерахунку пенсій, наданні матеріальної допомоги та субсидій, незабезпечення належних виплат матерям-героїням тощо. Багато людей повідомляють про порушення конституційного права на надання якісної безоплатної медичної допомоги.

На третьому місці – 13,8% – повідомлення про порушення економічних прав громадян. І хоча загальна кількість таких повідомлень у 2011 р. порівняно з 2010 р. майже не змінилась, кількість повідомлень щодо порушення права на працю та належну і своєчасну її оплату, споживачів на якісну і безпечну про­дукцію та послуги, на землю продовжує зростати.

Доволі значною – 11,6%  – залишається частка повідомлень про порушення особистих конституційних прав. Найбільш типовими є скарги про порушен­ня права на особисту недоторканність людини – застосування тортур, іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи по­карання, а також на втручання держави в особисте і сімейне життя громадян.

У 549 повідомленнях, або 1,6% їх загальної кількості, йшлося про порушен­ня політичних прав.

Табл. 4

Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян

до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр. (без урахування колективних звернень віруючих, отриманих під час проведення протестних акцій)

Порушені права

2010 р.

2011 р.

К-ть

повідомлень

% від загальної кількості

К-ть

повідомлень

% від загальної кількості

Громадянські права, у т. ч.:  

16 705

54,3

19 447

56,2

право на судовий захист прав і свобод людини

6939

22,6

7970

23,0

свобода від порушень прав працівниками правоохоронних органів

5450

17,7

6168

17,8

права засуджених

1342

4,4

1569

4,5

Економічні права, у т. ч.:

4760

15,5

4787

13,8

право власності

2207

7,2

1951

5,6

право на працю

1228

4,0

1286

3,7

право споживачів на якісну і безпечну продукцію та послуги

751

2,4

900

2,6

право на землю

454

1,5

533

1,5

Соціальні права, у т. ч.:

4894

15,9

5771

16,7

право на соціальний захист

1713

5,6

1973

5,7

право на пенсію

1002

3,3

1196

3,5

право на житло

1190

3,9

1255

3,6

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування

685

2,2

972

2,8

Особисті права, у т. ч.:

4015

13,1

4017

11,6

права на свободу та особисту недоторканність

1484

4,8

1858

5,4

невід’ємне право на життя

1207

3,9

1368

4,0

право на повагу до людської гідності

796

2,6

1161

3,4

Політичні права 

337

1,1

549

1,6

Культурні права

29

0,1

39

0,1

Усього повідомлень 

30 740

100

34 610

100,0

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 696 звернень від юридичних осіб, що на 15 % більше, ніж у 2010 р.

Табл. 5

Кількість звернень юридичних осіб до Уповноваженого з прав людини

 у 2010–2011 рр.

2010 р.

2011 р.

– центральні органи державної влади

45

13

– місцеві органи влади

15

33

– приватні підприємства

52

50

Громадські організації у т.ч.:

302

417

– правозахисні організації

26

47

– політичні партії

9

11

– засоби масової інформації

9

22

– омбудсмани інших країн

3

25

– інші організації

112

78

Усього

495

696

Загалом у 2011р. за зверненнями громадян України, іноземців та осіб без громадянства та за власною ініціативою Уповноваженого з прав людини було відкрито 2679 проваджень Уповноваженого. У середньому проваджен­ня відкривалися за 10,6% звернень від їх загальної кількості. Частина прова­джень Уповноваженого, які не були завершені в 2011 р., залишилися у нього на контролі у наступному році.

Уповноважений відповідно до чинного законодавства направляє частину звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, які від­повідно до Конституції України і чинного законодавства відповідальні за забез­печення або поновлення тих чи інших прав і свобод людини та у компетенції яких виконання порушених у зверненні питань. У 2011 р. було надіслано за належністю 6419 таких звернень (25,4% їх загальної кількості). При цьому Уповноважений вимагає від посадових осіб виправити допущені порушення та поновити права заявників.

Протягом 2011 р. до різних органів, установ та організацій, їх посадових і службових осіб було направлено Уповноваженим або за її дорученням 9891 звернення.

Уповноважений відповідно до ст. 17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” була вимушена відмовити у розгляді 929 звернень, або 3,7% від загальної кількості, через їх невідповідність вста­новленим чинним законодавством вимогам. Заявникам у цій ситуації була на­правлена мотивована відповідь щодо причин такої відмови.

Протягом 2011 р. до громадської приймальні звернулися особисто 4425 гро­мадян України, іноземців та осіб без громадянства. Найбільше відвідувачів було прийнято з м.Києва – 1807 осіб (40,8% загальної кількості), Київської– 560 (12,7%), Дніпропетровської – 153 (3,5%), Донецької – 135 (3,1%), Ві­нницької областей – 132 (3%). У 2010 р. м.Київ також був лідером у кількості відвідувачів громадської приймальні – 1955 осіб, або 42%, на другому місці була Київська область – 528 (11,4%), на третьому – Вінницька – 207 (4,5%).

До громадської приймальні Омбудсмана України зі своїми проблемами звер­таються представники майже всіх верств населення. Найбільше серед від­відувачів було пенсіонерів (у т.ч. ветеранів праці і “дітей війни”)  – 1294, або 29,2% загальної кількості відвідувачів; інвалідів війни, праці і загального за­хворювання – 652 (14,7%); робітників і службовців – 622 (14,1%); безробіт­них – 407 (9,2%) тощо.

У 2011 р. значно зросла кількість чорнобильців, прийнятих у громадській приймальні – 317 осіб (у 2010 р. – 129). Вони скаржилися передусім на не­відповідність чинному законодавству призначених пенсій, соціальних виплат і компенсацій.

Також у 1,7 раза зросла кількість звернень до громадської приймальні ін­валідів війни, насамперед щодо порушення соціальних прав.

Особливістю 2011 р. було і те, що до громадської приймальні Уповноваже­ного зверталися одночасно й великі групи людей, об’єднаних навколо систем­ної проблеми. Так, 8 вересня 2011 р. на прийом прийшли 109 православних громадян щодо порушення їх прав на альтернативну форму обліку фізичних осіб – платників податків – без застосування ідентифікаційного номера, а 22 грудня – 115 осіб з питання прав громадян на відмову від цифрової, біоме­тричної та іншої електронної ідентифікації особи.

Як і в попередні роки, у 2011 р. майже у кожному другому зверненні на особистому прийомі в громадській приймальні Уповноваженого з прав людини йшлося про порушення громадянських прав. 33,3% з них стосува­лися порушення права на своєчасний, неупереджений та справедливий розгляд справ судами, 27,8% – порушення прав громадян працівниками правоохорон­них органів, неналежне розслідування кримінальних справ.

Кожне шосте звернення на особистому прийомі стосувалося порушень соціальних прав. Більшість з них – це скарги на порушення права на житло (35,3%), соціальний захист (29,8%), недостатні пенсійні виплати (14,2%). Май­же в кожному шостому зверненні йшлося про порушення економічних прав. Серед них найбільше скарг – на порушення права на приватну власність (39,2%).

Про порушення особистих прав йшлося, як і у попередньому році, у кож­ному восьмому зверненні на особистому прийомі (невід’ємне право на життя, право на свободу від катувань та особисту недоторканність, право на повагу до гідності людини).

У 2011 р. порівняно з попереднім роком у 1,7 раза зменшилась кількість скарг на порушення політичних прав громадян, висловлених на особистому прийомі у громадській приймальні Уповноваженого з прав людини.

Як і в попередні роки, Омбудсманом України була продовжена практи­ка прийому громадян безпосередньо на місцях, у регіонах. Це дало змогу  одразу перевіряти скарги, і за результатами отриманої оперативної інформації про порушення прав людини вживати необхідних заходів реагування. У 2011 р. Уповноваженим з прав людини та працівниками Секретаріату Уповноваженого було прийнято 817 осіб у Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській, До­нецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській областях та АР Крим.

Цілодобово працює телефонна “гаряча лінія” Уповноваженого з прав людини, на яку протягом 2011р. звернулося 5147 осіб. Найбільше звернень надійшло з м.Києва – 2369, або 46% загальної кількості, Дніпропетровської об­ласті – 308 (5,9%), АР Крим – 278 (5,4%). У 2010 р. найбільше дзвінків також було з м.Київ – 2257, або 44,2%, на другому місці – Одеська область – 233 теле­фонних звернення (4,6%), на третьому – АР Крим – 219 (4,2%).

На “гарячу лінію” Уповноваженого з прав людини найбільше звертаються представники соціально вразливих груп населення, зокрема, пенсіонери та ін­валіди – 3726 осіб, або 72,4% (у 2010 р. – 3218, або 63,1%); багатодітні сім’ї – 1616 осіб, або 31,4% (у 2010 р. – 1147, або 22,5%).

У 2011 р. характер звернень на “гарячу лінію” суттєво не змінився порівняно з попереднім роком: про порушення громадянських прав йшлося у 2017 ви­падках, або 41,2% (у 2010 р. – 1969, або 39,6%), економічних – 1308, або 27,9% (1397, або 28,1%), соціальних – 921, або 17,2% (837, або 16,8%).

Головними проблемами щодо порушення громадянських прав у 2011 р. були: оскарження рішення судів (38,5% кількості повідомлень про порушення цих прав); оскарження дій працівників міліції (31,2%); невиконання судових рішень (28,6%). Проте у 2011р. році майже на 50% порівняно з попереднім роком (з 158 до 228) збільшилася кількість усних звернень щодо проблем, пов’язаних з дотриманням прав ув’язнених, забезпеченням побутових умов їх утримання, наданням належної медичної допомоги.

Серед порушених соціальних проблем найбільше повідомлень стосувалися призначення та виплати пенсій. У другій половині 2011 р. майже третина дзвін­ків на “гарячу лінію” стосувалася проблеми з виплатою пенсій за рішенням суду “дітям війни” та “чорнобильцям”.

Про незаконне звільнення або несвоєчасне одержання винагороди за працю йшлося у 37,9% повідомленнях у 2011 р. проти 31,6% у 2010 р. від загальної кількості повідомлень про порушення економічних прав громадян. Але най­більше нарікань надійшло у 2011р. у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України – 42,3% всіх повідомлень про порушення економічних прав.

До Уповноваженого з прав людини за час існування інституції надійшло 3288 депутатських запитів та звернень від народних депутатів України, у тому числі протягом 2011р. – 208 депутатських запитів та звернень, або на 30% більше, ніж у попередньому році (Діагр. 3).

alt

Народними депутатами України порушувалися передусім такі питання, як: дотримання прав людини правоохоронними органами – про це йдеться у 27% звернень; оскарження судових рішень і вироків – 25%; порушення прав осіб, позбавлених волі – 21%; порушення права на належний та своєчасний розгляд звернень органами влади – 8%; тяганина із розглядом справ у судах – 7%; на виконання судових рішень – 6%

Табл. 6

Кількість письмових звернень народних депутатів України до Уповноваженого з прав людини у 2007–2011 рр. (по фракціях).

Фракції/групи

2007

2008

2009

2010

2011

Партії регіонів

117

46

49

37

53

Блоку “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА”

23

32

49

43

67

“Блок Юлії Тимошенко – “Батьківщина”

19

45

25

41

45

Народної Партії

10

7

14

13

Комуністичної партії України

6

29

27

7

3

Соціалістичної партії України

15

Групи “Реформи заради майбутнього”

14

Позафракційні

3

3

У 2011р. до Уповноваженого з прав людини звернулися 547 іноземців з 35 країн та 20 осіб без громадянства, а також інші особи у їхніх інтересах.

Від біженців, шукачів притулку та осіб, які потребують додаткового захисту (або від інших осіб у їхніх інтересах), надійшло 69 звернень, які стосувалися 245 осіб. У 64 випадках йшлося про право на визнання заявника біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у 51– про свободу від незаконного арешту чи затримання, зокрема у випадках тимчасового або екстрадиційного арешту, у 37– про свободу вільного виїзду з України.

В січні– березні 2011 р. Уповноваженим з прав людини  було прийнято на особистому прийомі 315 ув’язнених, серед яких підслід­ні, підсудні, а також засуджені особи– громадяни іноземних держав.

На той час у цьому СІЗО утримувався 191 громадянин країн СНД та 25 громадян країн далекого зарубіжжя, з яких по двоє – громадяни Алжиру, Ірану, Іспанії, Нігерії, Сербії, по одному – Афганістану, Гвінеї-Бісау, Ізраїлю, Італії, Йорданії, Латвії, Македонії, Палестини, Саудівської Аравії, Туреччи­ни та Хорватії, 4 громадян США.