Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Виступи

2001

Виступ на круглому столі “Захист прав і свобод найбільш уразливих груп населення”, проведеному Уповноваженим з прав людини, 6 грудня 2001 р."Тільки подолавши бідність, можна захистити права найбільш уразливих груп населення"

Шановні учасники круглого столу – народні депутати, урядовці, пред­ставники правоохоронних органів, неурядових, громадських та міжна­родних організацій! Щиросердно вітаю вас напередодні Дня захисту прав людини, який за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається щороку 10 грудня і якому присвячено цей круглий стіл.

Поштовхом до встановлення такого дня стала Загальна декларація прав людини, що була реакцією на масові й численні порушення прав людини під час Другої світової війни, і будучи спочатку лише інструмен­том надії, з часом перетворилася на інструмент реального прогресу.

.

Читати більше...

 

Виступ Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на урочистих зборах громадськості з нагоди 25-річчя утворення Української гельсінської групи, 9 листопада 2001 р.

Кожного дня я відчуваю той біль, з яким йдуть до нас тисячі наших громадян, зневірених, скривджених, тих, які, перебуваючи майже за ме­жею бідності, проводять дні у злиднях. Не можна спокійно жити, коли ти знаєш про страшенні тортури, які сьогодні продовжують коїтися в українських тюрмах і слідчих ізоляторах. Це не вчорашній день. Це, на жаль, наше ганебне сьогодення. І саме заради цього ми і звертаємося до Вас, до наших мудрих порадників, до наших мужніх друзів, до наших сподвижників – нам конче потрібна ваша підтримка!

Ми мусимо сьогодні заявити на повний голос “ні!” продовженню нівеляції і руйнуванню особистості в Україні! Ми мусимо сказати “ні” ганебному приниженню людської гідності! Ми мусимо сказати сьогодні “ні!” сучасним фізичним і духовним тортурам, які дотепер тривають в Україні.

.

Читати більше...

   

Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на семінарі “Права людини в Україні: вчора і сьогодні” у зв’язку з 25-річчям Української гельсінської групи, Києво-Могилянська академія, 9 листопада 2001 р.

 Історичне значення українського гельсінського руху по­лягає у тому, що ці мужні люди, самовіддані патріоти України, розпо­чали правозахисну діяльність у надзвичайно складних умовах. І вони не тільки витримали повною мірою всі ті труднощі та важкі випробування, що випали на їхню долю, а й поєднали у своїй діяльності унікальні цілі – боротьбу за права і свободу людини з боротьбою за незалежність України.

.

Читати більше...

   

Доповідь на міжнародній конференції “Україна: політичні та економічні виклики”, м. Лондон, Велика Британія, 8 жовтня 2001 р. "Захист та сприяння правам людини в Україні: теорія та практика"

Останні події в США ще раз засвідчили взаємозалежність та взаємопов’язаність світу, в якому ми всі живемо. Всебічна глобалізація, яка відчутно змінила масштаби нашої планети, тим самим підвела нас і до розуміння необхідності кардинальних змін як у побудові міждержав­них відносин, так і у ставленні до окремої людини, її прав та свобод, які, на моє глибоке переконання, повинні стати наріжним каменем нового світового устрою ХХІ століття. Права людини – поняття багатовимірне. Вони віддзеркалюють увесь комплекс проблем соціального, економічного, духовного розвитку того чи іншого суспільства і безпосередньо з ними пов’язані.

.

Читати більше...

   

Виступ на засіданні Конституційного Суду України під час розгляду питання щодо відновлення трудових заощаджень громадян України за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 20 вересня 2001 р.

 Шановний Голово Конституційного Суду України! Шановні судді Конституційного Суду України! Шановні представники сторін!

Відповідно до статті 150 Конституції України та статті 40 Закону України “Про Конституційний Суд України” 20 червня 2000 року я як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зверну­лася до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо вирішення питання про невідповідність Конституції України, неконституційність окремих положень Закону України від 21 листопа­да 1996 року про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України та встановлення поетапної виплати грошових заощаджень гро­мадянам незалежно від віку та суми вкладу.  

.

Читати більше...

   

Сторінка 1 з 2