Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Співпраця з КСУ

2011

Правова позиція Уповноваженого з прав людини щодо офіційного тлумачення положень ст.24 Конституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває в місцях позбавлення волі, бути доставленою до суду для участі в судовому процесі

Засвідчую повагу та на Ваше звернення від 1 листопада 2011р. № 329-05/1351 про надання правової позиції щодо офіційного тлумачення положень ст.24 Кон­ституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває в місцях по­збавлення волі, бути доставленою до суду для участі в судовому процесі повідо­мляю таке.

Стаття 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні консти­туційні права і свободи та є рівними перед законом. Відповідно до ст.64 Осно­вного Закону України обмеження цих прав і свобод можливе лише у випадках, передбачених Конституцією України.

Читати більше...

 

Конституційне подання щодо офіційного тлумачення положень частини 2 статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 14 березня 1992 року № 2163 в редакції до 3 березня 2005 р. стосовно права на приватизацію гуртожитків

 

 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ 

Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 3 Закону України „Про приватизацію державного майна“ від 4 березня 1992 року № 2163-XII в редакції до 3 березня 2005 року стосовно права на приватизацію гуртожитків

.

Читати більше...

 

Правова позиція Уповноваженого з прав людини щодо сфери дії Закону України “Про захист прав споживачів” за конституційним зверненням Степаненка А. М.

Засвідчуємо високу повагу та на Ваше звернення до Уповноваженого Верхо­вної Ради України з прав людини від 14.07.2011р. №  338-5/872 з проханням висловити правову позицію щодо сфери дії Закону України “Про захист прав споживачів” за конституційним зверненням Степаненка А.М. повідомляємо таке. Моніторинг Уповноваженого з прав людини підтверджує неоднозначність застосування законодавства про захист прав споживачів та масові порушення їхніх прав у сфері кредитних правовідносин.

Читати більше...

 

Правова позиція Уповноваженого з прав людини щодо питань, порушених у конституційному поданні 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України окремих положень ст.263 КУпАПта п.5 ч.1 ст.11 Закону України “Про міліцію”

Засвідчую високу повагу та на Ваш лист від 08.07.2011р. №336-5/821 щодо позиції Уповноваженого з прав людини з питань, порушених у конституційному поданні 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень ст.263 Кодексу України про адміністратив­ні правопорушення та п.5 ч.1 ст.11 Закону України “Про міліцію”, повідомляю таке.

Читати більше...

 

Правова позиція Уповноваженого з прав людини щодо справи про відповідність частини четвертої ст.18,ст.1711, частини першої ст.180, частин другої і шостої ст.1831Кодексу адміністративного судочинства статтям 3, 22, 55, 64 Конституції України

Засвідчую високу повагу та Ваше звернення від 19 квітня 2011р. №328-05/460 до Уповноваженого з прав людини щодо правової позиції у справі про відпо­відність ч.4 ст.18, ст.1711, ч.1 ст.180, частин другої і шостої ст.1831 Кодексу ад­міністративного судочинства України статтям 3, 22, 55, 64 Конституції України повідомляю таке. У статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства перед­бачено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Читати більше...