Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Міжнародні організації, що опікуються правами люди

Перелік міжнародних організацій, що опікуються правами людини

Перелік

міжнародних організацій, що опікуються правами людини

 

Організація Об’єднаних Націй

http://www.un.org/ru/

Верховний комісар ООН з прав людини http://www.ohchr.org/RU/Pages/WelcomePage.aspx

Рада ООН з прав людини http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

Конвенційні органи ООН: Існує 10 конвенційних органів ООН, які контролюють виконання основних міжнародних угод галузі прав людини державами-учасницями:

• Комітет ООН з прав людини

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

• Комітет з економічних, соціальних та культурних прав

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

• Комітет з ліквідації расової дискримінації

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm  

• Комітет з ліквідації дискримінації стосовно жінок

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

• Комітет проти катувань

  Підкомітет з попередження катувань

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm  

• Комітет з прав дитини

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

• Комітет з прав інвалідів

http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

• Комітет з насильницьких зникнень

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx

• Комітет захисту прав трудящих мігрантів

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

         • Інші агенції ООН:

• Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

• Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

http://www.unicef.org

• Міжнародна організація з міграції (МОМ)

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

• Міжнародна організація праці (МОП)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

• Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS)

http://www.unaids.org/ru

Рада Європи

http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal

• Комісар Ради Європи з прав людини

http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp

         • Європейський суд з прав людини

         http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

• Моніторингові механізми Ради Європи:

• Європейський комітет з соціальних прав

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_EN.asp?

• Європейський комітет проти тортур

http://www.cpt.coe.int/ukrainian.htm  

• Європейська комісія з боротьби проти расизму та нетерпимості

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_EN.asp?

• Консультативний комітет Рамкової конвенції із захисту прав національних меншин

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_EN.asp?

• Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_EN.asp?

• Група експертів з протидії торгівлі людьми (GRETA) та Комітет Сторін

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_EN.asp?

• Керівний комітет з рівноправ’я жінок та чоловіків (CDEG)

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_EN.asp?

Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ)

http://www.osce.org/

         • Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ)

         http://www.odihr.pl/odihr

         • Верховний комісар ОБСЄ з національних меншин

         http://www.odihr.pl/hcnm

 

 

Міжнародні організації, що опікуються правами людини

Адреса Комітету ООН з прав людини:
The Human Rights Committee
C/o Centre for Human Rights
United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10
SWITZERLAND

 

Адреса Комісара з прав людини ПАРЄ:
Mr. Thomas Hammarberg
Council of Europe Commissioner for Human Rights
Office of the Commissioner for Human Rights, Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
tel: + 33 (0)3 88 41 34 21
fax: + 33 (0)3 90 21 50 53
e-mail: commissioner@coe.int
homepage: http://www.coe.int/

 
 Адреса Управління Верховного комісара ООН з прав людини: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Telephone: +41 22 917 9220

Email: InfoDesk@ohchr.org


.