Витяги з Конституції України стосовно Уповноваженого

Конституція України

ВИТЯГИ

з Конституції України стосовно Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141)

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. (Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-зп (v006p710-97) від 25.11.97; статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-зп (v009p710-97) від 25.12.97)

Подробнее...